Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1692
City and Library London The British Library
Collection: Call number Add. 16432 | Antic Plut. clxxxviii.c.
Title of volume DE | VITII | ET | VIRTV | PORTV | GHESE || MUS. | BRIT | JURE | EMPT. | 16.432 | PLUT. | CLXXXVIII.C. ( al teixell, gravat en daurat)
Copied 1401 - 1500

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 34 (= I + i + 2-32 + I)
Collation reforç en gairebé cada full, no és possible fer la col·lació
Page Layout 36/43 línies
Size pàgina 283 × 205 mm (f. 3)
caixa 175 × 137 mm
Hand una sola mà, cursiva humanística
Watermark tisores
flor tulipa (semblant a Briquet 6666, Grammont: 1447-48)
Pictorial elements Caplletres: historiades a les inicials de cada obra (llevat al Pecat d'Adam), la primera al foli 2r de set unitats de pautat; la segona al f. 18v, de 10 UP; la tercera al f. 24v, també de 10 UP, les tres embotides, en vermell i blau, amb decoració afiligranada en vermell; la resta, senzilles en color vermell i acostumen a ser de quatre UP
Rúbriques en vermell
Calderons en vermell
Other features Justificació: a punta seca, assenyalant fins als marges les línies verticals i la superior de la justificació
Ús de la primera línia de la pauta:
Perforacions: sense perforacions visibles
Signatures: en alguns folis, fetes a ploma
Condition incomplet: manca el f. 3; entre aquest i el precedent n'hi ha un altre modern sense numerar. Volum restaurat, pàgines amb taques d’humitat i una mica brutes per l’ús. Un forat al f. 30, ara restaurat, afecta la lectura del text, tant al recto com al verso del foli. Folis 31v a 32v en blanc. Foliació moderna, de la biblioteca, a llapis i en xifres aràbigues
Binding en la seva relligadura original amb les armes del Duc: fusta, amb llom en pell marró, i escut gravat a la pell en ambdues cobertes. Conservat dins d'una capsa de la Biblioteca
History of volume Adquirit 1847-01-07
Previous owners (oldest first) Ciutat de Mallorca: Arxiu de la Universitat
Ascanio Colonna, Cardenal [1586]
Roberto Giovanni Angelo, Duc d'Altaemps (coat of arms: S) (f. 1, lletra s. XVIII: “Ex codicibus Joannis Angeli Ducis de Altaemps (ratllat Ducis de Altaemps, afegit Carbona). De uitii et virtù - idioma Portughese”)
Luigi Maria Rezzi, 6è. Principe di Sismano [1835]
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2009), Inspecció personal
Tractat a: Badia et al. (2003), Ramon Llull Database = Llull DB
Descrit per: Soriano (1997), Inspecció personal
Tractat a: Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 57
Tractat a: Moll (1933), “Vida coetània de Ramon Llull segons el manuscrit 16432 del British Museum”, Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana
Tractat a: Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 29 , n. d14
Tractat a: Massó Torrents (1913-14), “Bibliografía dels antics poetes catalans”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 217-8
Catalogat a: Gayangos (1875), Catalogue of the Manuscripts in the Spanish Language in the British Museum 98-9
Catalogat a: Catalogue of Additions to the Manuscripts in the British Museum (1836-1982) 208
Note còdex procedent d'Itàlia. Aquest manuscrit forma part d'un lot comprat a Payne & Top al gener del 1847. Segons la llibreria formava part de la col·lecció Rezzi (mateixa nota manuscrita que els altres procedents d’aquesta mateixa compra, a ploma al foli 1). Proves de ploma al f. 32v, “jhs” tatxat al marge superior, i un abecedari, (primeres lletres a-k). Alguna anotació

Internal Description
Number of texts in volume: 5
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 12667
Location in volume f. 2
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11444
Desconegut. Senys espirituals i virtuts teologals
Language català
Date escrit 1401 - 1500
Incipits & explicits in MS text: E dels sinch senys spirituals ço es cogitacio subtilitat perceptiua Enginy Animositat … ab tanta efficcacia que ell crega fermament: Deo gracias Amen Amen amen
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 990
Location in volume ff. 2-16
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1680
Ramon Llull. Llibre d'intenció
Language català
Date escrit 1276 - 1283
Incipits & explicits in MS acc.: [ 2] Aquest libre primer quis saguex es de primera e sagona Jntencio lo qual libre es depertit en sinch parts … les quals tres virtuts teologals son donades per lo sant spirit als christians en la hora del Babtisme ab tanta efficacia que ell crega fermament. Deo gracias Amen Amen amen
tit.: [ 2] Deu Jntelligible e amable Jnfinidament hun homanet no conagut pobre de virtuts e de amichs … e la altea e honor que li coue
pream.: Del Preambol. C7Onsiderant e Jahent en mon lit fuy membrant com lo mon es … en Justificat remenbradament voler e entendre
text: [ 2v] A4mable fill entencio es obra de enteniment e de voluntat … [ 16] … tement e conaxent e amant nostre senyor Deus. Amen. Deo deo deo gracias gracias gracias. Amen
colofó: Ffinito libro sit semper laus gloria xristo Amen. qui scripsit scribat semper cum domino viuat. Amen. Amen. Amen
References (most recent first) Llull et al. (1935), Libre dintencio. Arbre de filosofia damor. Oracions e contemplacions. Flors. Oracions de Ramon. Contemplatio Raymundi. Compendiosa contemplatio. Transcripció directa amb facsimils, proemi i variants dels millors manuscrits xii , n. Ms. U
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 1062
Location in volume ff. 16v-18
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1705
Ramon Llull. Lo pecat d'Adam
Language català
Date escrit 1282
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 16v] A7quests versos deuall scrits qui son per nombre CC feu lo venerable mestra Ramon Lull a perpenya a raquesta del Rey de Mallorques … Les quals demandes li foren declarades segons deuall se conten
text: Hun Senyor Rey / qui be senten | Se marauella / molt souen … [ 18] … scusat segons que dit es | ffinit sia aquest scrit | A honor del sant spirit | Lo qual nos senyor en amor | Dassa mor e mj peccador | Deo gracias Amen
Condition incomplet
Poetic Stanza 199 vv.
References (most recent first) Moll et al. (1982), Textos i estudis medievals 26 , n. Ms. L
Moll (1932), “L'opuscle de Ramon Llull sobre el Pecat d'Adam. Assaig d'edició crítica”, Anuari de l'Oficina Romànica de Lingüística i Literatura , n. Ms. L
Note manca el v. 70 de l'edició de Galmés
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 1007
Location in volume ff. 18-24
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1685
Ramon Llull. Llibre de consolació d'ermità
Language català
Date escrit 1313-05
Incipits & explicits in MS acc.: [ 18] Lo Tractat deuall scrit se apella libra de Consolacio de Ermjta e saguexen se assi les Rubriques
índex: A6quest libra qui apres sa saguex feu lo demunt dit mestra (…) En lo qual ha los Capitols saguents. Primo lo preambol dela distincio que deus sia … Dela conclusio del libra
pream.: [ 18v] D10Eu glorios de tots bens Abundos per vostra sauiesa e amor començ aquest libre qui es de consolacio darmjta … [ 19] … E daço yo vos donare xx exemplis o capitols
text: A5quest libre es departit en duas sciencias les quals per alguna manera poden esser contraries … [ 24] … e pore esser jllumjnat per aquest argument. Tota general fi obliga assi matexa a tota fi particular
epíleg: G4Gloria [sic] e a lahor de nostro senyor deus fenex Ramon aquest libre en la Ciutat de macina en lo mes dagost en lany dela Jncarnacio de nostro senyor deu Jhesucrist M.ccc.xiij. Con Ramon hac finit son libre … e pot en deu muntiplicar [sic] sa amor. Amen
colofó: Ffinito libro sit lauts gloria christo Amen amen Amen. En lany de nostro senyor Mil CCC xv. fina sos dies mestra Ramon llull enla ciutat de Mallorque … segons es stat atrobat en hun libre molt antich en lo peu del demunt dit libre o tractat appellat de consolacio dermita. Deo gracias. Amen
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 1089
Location in volume ff. 24v-31
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1721
Ramon Llull. Vida coetània
Language català
Date escrit 1311-08 - 1311-09
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 24v] Assi deuall se saguex la vida e actes del Reuerend mestra Ramon lull. Ihesucrist
text: A10 honor gloria laor e magnificencia de nostro senyor deu Jhesucrist. lo Reuerente e digne de gran memoria mestra Ramon llull del Regne de Mallorques jnstat e sollicitat vna e moltes veguades per alguns seus deuots … [ 31] … e en la Ciutat de Mallorques de hon ell era nadiu dela qual cosa reporta gran preu e honor la dita Ciutat. Deo Gracias
colofó: ffinito libro sit laus et gloria xristo. Amen
References (most recent first) Bové (1915), “La vida coetània segons lo ms. del Museu Britànic. Assi deuall se saguex la vida e actes del Reuerend mestra Ramon Lull”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-05-25