Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1689
City and Library London The British Library
Collection: Call number Add. 16431 | Antic 692.b.; 655c; 145.e; 145D
Title of volume LIBRO | SPIRIT. | PORTVG. || MUS. BRIT. | JURE EMPT. | 16431 | PLUT. | CXLV. C. ( al teixell, gravat en daurat)
Copied Mallorca (regne): 1401 - 1500 (Beltran)

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 145 (= I + 1-143 + I) (foliació moderna)
ff.: 145 (= I + iii + i-lxxx i 81-109 + 30 s/n + I)
Collation a-l10 m12 n10 o8
Page Layout 22 línies (f. 5)
Size pàgina 217 × 155 mm (f. 5)
caixa 139 × 85 mm
Hand semi-gòtica molt acurada
Watermark mà amb estrella (a la major part del volum)
cap amb estrella (als quadern b, d, e)
Pictorial elements Caplletres: en vermell i blau de tres (la inicial d’obra), dues i una unitats de pautat, sense decoració, amb lletretes de guia
Rúbriques en vermell
Calderons en vermell i blau a la primera obra; la resta en vermell
Tocs de color al Desconort les lletres inicials de vers són safranades i la numeració marginal d'estrofes va en tinta vermella
Other features Justificació: a punta seca, en un color lila-vermell assenyalant fins als marges les dues línies verticals i la superior de la justificació
Pautat: amb línies de guia per als renglons
Ús de la primera línia de la pauta: no
Perforacions: s’observen perforacions a les línies de caixa verticals, als marges superior (dues), inferior (dues) i extern (una, a la part superior, damunt de la línia horitzontal cap al marge)
Reclams: no
Signatures: alfanumèriques, a ploma al marge inferior (lletra més xifra en romans)
Condition exemplar de taller, en bon estat de conservació, amb els marges dels folis una mica gastats per l’ús del manuscrit i amb taques d’humitat. Foli 143r en blanc. Foliació moderna a llapis en xifres aràbigues, de la biblioteca; una segona, en xifres romanes i a tinta vermella, del rubricador
Binding del Duc d'Altaemps. En fusta, mitja pell de color vermell enfosquit, amb escut heràldic gravat sobre la pell a les dues cobertes anterior i posterior, i títol al llom també gravat en daurat. Es conserva dins d’una capsa de la biblioteca
History of volume Adquirit 1847-01-07
Previous owners (oldest first) Vicent (P.) (Floruit 1550) 1552 [?] (f. 143v: “A. 1552 […] agost ma dona lo present libre lo pare don Vicent any 155[2?] que siges la salut de salua consiensia apartet de mur mira dos [?] y fug dels com de mortall \colp/ […] o sobre scrit aconsella salamo ab tals com te aconpenyaras tal faras…” (lletra humanística))
Miquel Laneres (f. 3: “Aquest libre es den miquel [?] Laneres…”)
Ascanio Colonna, Cardenal [1586]
Roberto Giovanni Angelo, Duc d'Altaemps (f. 1: “Ex codicibus Joannes Angeli Ducis ab Altaemps (tatxat tot el nom) Libro spirituale in Lingua Portughese”)
Luigi Maria Rezzi, 6è. Principe di Sismano [1835]
References (most recent first) Soriano (2009), Inspecció personal
Badia et al. (2003), Ramon Llull Database = Llull DB
Beltran i Pepió (1997), Inspecció personal
Soriano (1997), Inspecció personal
Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 56
Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 29 , n. d13
Massó Torrents (1913-14), “Bibliografía dels antics poetes catalans”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 217
Gayangos (1875), Catalogue of the Manuscripts in the Spanish Language in the British Museum 98
Note aquest manuscrit forma part d'un lot comprat a Payne & Top al gener de 1847 (nota al foli 1 mod. a ploma, com en la resta dels exemplars comprats a aquests llibreters: “Purchased Payne & Top | Jan.7 1847 | (Rezzi Collection)”). Segons nota de la llibreria, formava part de la col·lecció Rezzi. Al f. 2 hi ha diverses anotacions de mans dels ss. XV i XVI (hom pot llegir les dates 1551 “an lomes de octubre | dia de (esborrat) (…) del emperador per anar aco… plesenet a Deu age sen victori (…) lo amperador Cor… any 1551 quant (…) lo sobredit”). Correccions marginals del mateix copista amb lletra com la del text o amb una altra més cursiva; altres correccions posteriors

Internal Description
Number of texts in volume: 3
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 980
Location in volume ff. 4-79 + 99v-121 (Beltran (fol. mod.))
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1679
Ramon Llull. Llibre d'home
Language català
Date escrit 1300-11
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 4] Deus a vera leor. e per vera amor comensam aquest libra de home
prol.: C3Om sia cosa couinent que home sapia que es home … [ 4v] … segons que darem eximpli en la sua fi
rubr.: De la diuisio de aquest libre
prol.: D2Epartit es aquest libre en tres parts … pot esser compres tot lo esser de home
rubr.: Capitol qui mostra com lo cors del home es compost dels .iiij. elaments [sic]
text: C2Ors de home es compost dels .iiij. elaments ço es a saber .de foch. aer. aygua. e terra … [ 79r] … qui no uol creure sobra \cos de natura/ les excellentias .e les \altes/ obres de deu. FFinida es aquesta segona part quj es de mort de home
epíleg: Deo gratias et uirginj Marie [La tersa part trobaras ala fi dequest libre] (afegit posteriorment)
rubr.: [ 99v] Assi comensa la tersa part del sobra dit libre del hom quj es de [oracio (ratllat)] la sua oracio la qual dona doctrina com ell sapia deu loar adorar benahir e pregar
text: A Deus fessam oracio per samor .e que nos perdo. A3Dor uso \senyor/ deu \meu/ en vostra essentia esser e natura e vnjtat aqui do e … [ 121] … quj era desujat dela fi. ala qual la \uia/ creat deu
colofó: F3Inida es aquesta tersa part que es de oracio … comanam aquest libre fet en lo mes de noembre en la ciutat de Mallorques en lany Mil ccc de la incarnatio de nostre senyor Ihesuchrist
Note en acabar el text del foli 79 una altra mà ha escrit: “la tersa part trobaras a la fi dequest libre”. Al verso del foli 4 (fol. mod.) una nota avisa que manca un capítol, copiat més endavant al f. x on, efectivament, es troba (lletra del rubricador). Una altra mà més cursiva, en una anotació feta al peu del foli informa que es tractarà de la mort al f. xxxviij
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 1056
Location in volume ff. 79v-99v (fol. mod.)
ff. lxxvjv-96v (fol. ant. amb una part dels folis en romans i l'altra en aràbigs)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1704
Ramon Llull. Lo desconhort
Language català
Date escrit 1295
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 79v] DEus amoros ab uostra uirtut comensa aquest desconort den Ramon Lull
text: D2Eus ab uostra uirtut comens est desconort lo qual fas enxantan per so que men conort … [ 99v] … E ala fe romana no sera contradit | Aquest desconort coman al sant spirit | AMEN
colofó: Aquest desconort fo fet en la cort de Roma e cantas en lo so de berart
Poetic Stanza 69 x 12
Note apareix intercalat entre la segona i tercera parts del Llibre d'home
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 1006
Location in volume ff. 121v-132
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1685
Ramon Llull. Llibre de consolació d'ermità
Language català
Date escrit 1313-05
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 121v] per entendre e molt amat per uoluntat Com sia ço que adeu se pertany que ell sia egualment conegut e amat
text: P2Er hun boscatge anaue Ramon trist e consiros per so com ueye lo mon en tant torbat stament … [ 131v] … deu obliga \a/ si matex tota fi particular
colofó: G2Gloria [sic] e honor de nostre senyor deu feneix Ramon aquest dictat en la ciutat de mecina en lo mes de gost [sic] en lany de Mil cccxiij de la incarnacio de nostre senyor (…) e pot en deu multiplicar sa amor … [ 132] … Si empero en aquest dictat hauen en res errat (…) Car no hauen errat scientment
Note segueix un tractat en llatí. D’acord amb la Base de Dades de Ramon Llull, segueix el Liber de efficiente et effectu en llatí (ff. 132-142v) = BOOCT 1006
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2015-09-16