Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1688
City and Library Milano Veneranda Biblioteca Ambrosiana
Collection: Call number H 8 inf.
Title of volume Horae B. M. Virginis ( al llom)
Copied Desconegut copista de Llull (Base de dades Ramon Llull), 1391 [?] - 1410 [?] (Perarnau)
Joan Malbec (Soler), 1526 a quo

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: X + 1-123 + II (en xifres aràbigues)
ff.: I guarda moderna en blanc + I-IX (foliats a llapis, al IVr comença la taula) + 1, 1bis, 2, 2bis, 3, 3bis, 4-123 + 1 s/n + I
Collation [*]4/3t 14/5 25/6 312 414 5-912 1014
Page Layout 28 línies (f. 4)
19 línies (f. 5)
Size relligadura 210 × 145 x 45 mm (al pla anterior)
pàgina 197 × 140 mm (f. 4)
caixa 148 × 107 mm (f. 4)
pàgina 198 × 140 mm (f. 5)
caixa 128 × 100 mm (f. 5)
Hand gòtica la mateixa mà que copià el Ms. de Munic Cod. Hisp. (Cat) 67 (ff. 5-123) (Galmés)
cursiva del segle XVI (ff. 1-4v)
Watermark carro de dues rodes amb els ardis en aspa (ff. 52 i 73)
lletra “R” (ff. 8-117) (semblant a Briquet 8968, Firenze: 1410, var. Lucca: 1414, Pistoia: 1414-23)
Pictorial elements Rúbriques en vermell (a tot el volum)
Calderons en vermell
Calderons alternen blau i vermell (a partir del f. 51)
Caplletres: a l’interior del text trobem majúscules destacades de cos més gran que el text, que alternen blau i vermell; les inicials ocupen dues unitats de pauta, alternen blau i vermell, amb una senzilla decoració filigranada en color de contrast, vermell o en un color que avui sembla marró i que podria haver estat morat (com es veu encara al f. 60v)
Caplletres: la primera caplletra ocupa tres unitats de pauta i fa escaleta (les altres només ocupen dues), les inicials alternen blau i vermell amb decoració senzilla en vermell o morat clar); les lletres de guia són visibles gairebé sempre (a partir del f. 51)
Tocs de color vermell a les majúscules (a partir del f. 51)
Altres: els reclams estan emmarcats en un requadre vermell
Other features Justificació: els ff. 1-4 són pautats a punta de plom, i els ff. 5-123 a punta seca
Perforacions: rodones, delimiten les línies mestres del pautat
Ús de la primera línia de la pauta: escrita
Reclams: horitzontals situats a la dreta del marge inferior, emmarcats en un requadre vermell
Signatures: de quadern alfanumèriques que comencen a veure’s al segon quadern (j, k, l, l, m, n, o, p, q), no en queden restes al primer plec del volum, que hauria de ser el plec “h” i fan pensar que s’han perdut al començament al menys els quaderns a, b, c, d, e, f, g (set plecs de 12 folis cadascun, si considerem l’extensió dels conservats, suposen la pèrdua de 84 folis)
Condition Folis molt bruts per l’ús. Manuscrit acèfal, que està desordenat (el primer plec s’ha de llegir seguint l’ordre: 11, 12, 7, 8, 9, 10, 5, 6) i és incomplet (manca text entre el f. 6 i el que li segueix per ordre de lectura, el f. 13 i un foli entre els actuals 14 i 15). Una nota manuscrita adverteix del desordre. El f. 24v duu a l’angle exterior extern el núm. 23, com si hagués estat desubicat (de fet el f. 24 està subjecte per un taló). El f. 50v és en blanc. Es veuen folis reforçats amb talons, i els ff. 1-3 es troben molt esbocinats. Les guardes anteriors, a excepció de la primera, són numerades amb les xifres "i-ix", i la primera guarda posterior amb la xifra "i". Els ff. 1-3 són numerats a llapis, i els ff. 4-123 a ploma
Binding en pergamí sobre cartó amb restes d’un bocí de paper enganxat al centre de la coberta anterior, i que ha estat arrencat (no és possible llegir-hi res); sense cap títol a la coberta; al llom no hi ha res escrit, només hi ha una etiqueta enganxada al marge inferior, en pell verda amb la vora daurada amb el número 8 gravat en també daurat i corresponent a l’actual signatura
Associated persons Anotacions de Giuseppe Antonio Sassi, erudit (opià la taula dels ff. IV r- IX v: Index contentorum in hoc codice)
Associated MSS, editions, and specific copies of editions Mateix copista que manid 2413 MS: Mainz: Martinus-Bibliothek, 220 i. Desconegut copista de Llull, 1381 [?] - 1430 [?]. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
manid 2413 MS: Mainz: Martinus-Bibliothek, 220 i. Desconegut copista de Llull, 1381 [?] - 1430 [?]. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
Mateix copista que manid 1701 MS: Mainz: Martinus-Bibliothek, 220 k. Desconegut copista de Llull, 1381 [?] - 1430 [?]. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
manid 1701 MS: Mainz: Martinus-Bibliothek, 220 k. Desconegut copista de Llull, 1381 [?] - 1430 [?]. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
manid 1698 MS: Milano: Ambrosiana, A 268 inf. Mallorca: Guillem Pagès, 1280-07-08. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
Mateix copista que manid 1671 MS: Milano: Ambrosiana, I 117 Sup. Desconegut copista de Llull, 1391 [?] - 1430 [?]. Ramon Llull, Començaments de filosofia (tr. Desconegut), escrit 1299 - 1300.
manid 1671 MS: Milano: Ambrosiana, I 117 Sup. Desconegut copista de Llull, 1391 [?] - 1430 [?]. Ramon Llull, Començaments de filosofia (tr. Desconegut), escrit 1299 - 1300.
Mateix copista que manid 1654 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 52. Genova: Desconegut copista de Llull, 1351 [?] - 1410 [?]. Ramon Llull, Llibre d'ànima racional, escrit 1296 [?].
manid 1654 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 52. Genova: Desconegut copista de Llull, 1351 [?] - 1410 [?]. Ramon Llull, Llibre d'ànima racional, escrit 1296 [?].
manid 1634 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 57. 1401 - 1420. Desconegut, Llibre de Benedicta tu in mulieribus, escrit 1331.
Mateix copista que manid 1719 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 58. Desconegut copista de Llull, 1391 [?] - 1410 [?]. Ramon Llull, Llibre de quadratura i triangulatura de cercle, escrit 1299-06.
manid 1719 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 58. Desconegut copista de Llull, 1391 [?] - 1410 [?]. Ramon Llull, Llibre de quadratura i triangulatura de cercle, escrit 1299-06.
Mateix copista que manid 1658 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 67. Desconegut copista de Llull, 1391 [?] - 1410 [?]. Ramon Llull, Romanç d'Evast i Blaquerna, escrit 1276 - 1283.
manid 1658 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 67. Desconegut copista de Llull, 1391 [?] - 1410 [?]. Ramon Llull, Romanç d'Evast i Blaquerna, escrit 1276 - 1283.
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2016), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció del ms. H. 8 inf de la Biblioteca Ambrosiana de Milà (1991)
Descrit per: Beltran i Pepió (2007), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Catalogat a: Badia et al. (2003), Ramon Llull Database = Llull DB
Tractat a: Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 28 , n. d5
Tractat a: Llull et al. (1915), Libre de sancta Maria. Hores de sancta Maria. Libre de Benedicta tu in mulieribus. Transcripció directa amb facsímils, introducció, variants i mostres d'escriptura dels més vells manuscrits xv , n. Ms. M
Tractat a: Massó Torrents (1913-14), “Bibliografía dels antics poetes catalans”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 212
Descrit per: Obrador i Bennàssar et al. (1908), “Viatge d'investigació a les Biblioteques de Munich i Milà”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 605-6
Note Ens constava que al llom hi havia el títol "Horae B. M. Virginis", però en la darrera visita a la biblioteca (2016/06) no es veia res escrit al llom, només hi ha una etiqueta enganxada al marge inferior, en verd amb el número 8 gravat en daurat i corresponent a l’actual signatura.

De les deu guardes anteriors (1 + I-IX), a la primera de les numerades amb xifres romanes hi ha anotada la signatura actual "H | 8. Pte INF."; al verso de la tercera, la mateixa mà del s. XVII anotà el títol de l’obra i la seva signatura: "Raymundi Lulli Hore Beate Virginis & | Script. anno 1313. ut habes pag. 72 | H | 8". Una altra mà (segons el catàleg, la del prefecte de la biblioteca Giuseppe Antonio Sassi) va afegir a partir del f. IV preliminar la taula del volum: "Index contentorum | in hoc codice", inc. Raymundi Lulli prasens codex hoc habet | J. Horas B.M. Virginis materna lingua con-|scriptas…”, expl. f. Xv preliminar “virtute. 116.1.”. Al marge inferior del f. 14v, després de la llacuna, una mà del s. XVI va observar "deficit ipse psalmus integer".

Al f. 123v, en posició horitzontal, hi ha dibuix poc destre que representa un genet armat combatent amb un peó, tots dos armats amb llança i el peó, a més, amb escut. Al voltant dels personatges hom anotà diversos noms: “conte deue|sa” [?] (a l’esquerra del peó, en lletra maldestra), “mosen pero maca” (a l’esquerra del cavaller, amb la mateixa lletra); mentre que una altra mà més acurada va escriure els noms de “mosen canarena, don pero maca, mosen centeles”. Aquesta il·lustració i els noms que l’acompanyen poden referir-se a episodis de la Crònica de Don Pero Maça.

Al recto del foli següent es copia una relació de misses i els seus preus: "Primerament vij missas de la verge maria | Jtem altras .vij. del sant esperit | Jtem .iij. missas dela sancta trinitat | Jtem vna de santa margarita | Jtem vna missa dels apostols | Jtem vna missa dels martirs | Jtem vna missa dels confessos [sic] | Jtem vna missa deles vergens | Jtem .v. missas dela creu per les .v. plagas | Jtem .iij. missas de requiem | [després de dues ratlles horitzontals] | Jtem vn aniversari | Jtem mis [espai en blanc]a | Jtem iii [?] missas de sant miquell" [aquesta darrera anotació en lletra molt maldestra], en una segona columna: “Jtem suma xxjv R.”. Al peu hi ha una xifra escrita: “cccc M lqsur [?] lxx R. viij d".

Al verso d’aquest foli final una mà poc destra ha escrit diverses anotacions i proves de ploma, amb una lletra cursiva quasi gòtica, segurament ca. 1500. Hi ha també una anotació només parcialment llegible “[…] mosen almunja es mort[…]”, que correspon a la mà més acurada que va escriure al verso del foli anterior el nom de “mosen canarena”, si mossèn Almúnia és Bernat d’Almúnia, hem de considerar l’anotació com tardana, car el Senyor de Xeraco era viu encara al 1490. Trobem proves de ploma al f. 50r “Molt magnj” per una mà maldestra, que podria ser la mateixa que apareix als folis finals.

Després del foli preliminar amb el contingut del volum, venen els quatre folis encartats que transmeten el text que manca al començament. Aquests folis copiats al s. XVI (els tres primers esquinçats, el darrer sencer, encolats sobre tires de paper i separats entre ells per un foli en blanc) no s’han tingut en compte per a la col·lació. Segons Soler són de mà de Joan Bonllavi, que intentà completar la part inicial perduda. La foliació moderna del volum (del s. XVI?) comença amb el núm. 4, situat al darrer dels folis preliminars afegits per una mà posterior. El segon quadern és irregular.


Internal Description
Number of texts in volume: 4
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 975
Location in volume ff. iv-ixv + 1-50
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1675
Desconegut. Hores de santa Maria
Language català
Date escrit 1330 - 1350 [?]
Incipits & explicits in MS índex: [ iv] Index contentorum | in hoc codice | Raymundi Lulli prasens [sic] codex hoc habet | j. Horas B. M. Virginis … [ ixv] … Virtute [fol.] ii6 [cap.] i4
rubr.: [ 1] Hores de Nos […] mon Llull Do […]
text: A]3 Honor del […] vull fer set […] nes son dels […] diuinitat / Prima de […] nostre senyor Jesuchrist … [ 4v] … la sua gracia / bondat santedat y virtut. Deu los sants de g[.]a glorifica reuelant.
text: [ 5] ells la manera segons la qual deu | pare engendra deu fill e pare he | fill spiren lo sant sperit eternalment | e jnfinida … [ 50] … P2er tu mare uerge e consolacio | dels peccadors / Ramon ha acabades l| es tues ores les quals sien dites | cascun dia a honor de tu santa ma|ria / Amen
Condition incomplet
Note Manca part del salm 9, del 10 i tot el 12. Els ff. 1-4 estan afegits a posteriori en lletra probablement de la primera meitat del s. XVI a fi d'omplir la llacuna del text original gòtic (a partir del f. 5r); els tres primers estan estripats, mancant en general el marge extern, essent el fragment que ha sobreviscut més extens per la part inferior que per la superior

[rúbr. 1r] Hores de nos[…] | mon Llull D[…] [inc. text I] [a]3 Honor del […] vull fer set […] nes son dels […] diuinitat / Prima d[…] nostre senyor Jesuchrist… [expl. text I 1v] que es santa maria basta a tots los pecca-|[…]s qui en ella confien. ¶ En vn temps en vna […] [inc. text II f. 2r] verge vn deu s[…]| contengut e comp[…]| es tota speransa […] | ha manera de ama[…]… [expl. f. 2v] no posa ab humilitat / posa aquella ab super|bia en la voluntat del diable. ¶ No freta [?] […] [inc. f. 3r] ra de alguna coasa a […]| fill del millor pare… [expl. f. 3v] ¶ Lo | sant sperit es inspirador qui spira los peccadors […] [inc. text IV f. 4r] los quals en nostra dona confien. ¶ Lo sant sperit | dona amor / nostra dona sperança dona… [f. 4v expl. text IV] ¶ san|tedat y virtut. Deu los sants de de g[…]a glorifica reuelant.
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 1004
Location in volume ff. 51-72v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1685
Ramon Llull. Llibre de consolació d'ermità
Language català
Date escrit 1313-05
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 51] Deu glorios de tots bens abundos | per uostra saujesa e amor comencam [sic] a|quest libre quj es de consolacio de | ermjta
text: P3er vn boscatge anaua ramon | trist e consiros per ço com ue|hia lo mon en tant torbat | estament perço com deu es tant poch |conegut e amat … [ 72r] … ¶ Tota ge|neral fi / obliga asi matexa tota | fi particular / Deu es general fi | Doncs deu obliga asi mateix | tota fi particular. [tít.] Conclusio. [colofó] A2 gloria hi a laor de nostre se|nyor deu fenj Ramon aquest | libre en la çiutat de meçina en | lo mes de agost En lany de .M. | ccc xiij. dela encarnacio de nostre | senyor deu ihesu crist. Amen
nota: [ 72v] Q2uant Ramon hague fenjt son li|bre dix al ermita aquestes | paraules ¶ Ermita segons lo proces | de aquest libre es donada doctri|na com dejes amar mes deu que tu | mateix … lo aprena el entena el do a enten|dre als altres hermjtants de çiçilia | perço que sapien deu entendre e con|trastar a temptacions
Note Una mà posterior va afegir entre la rúbrica i el text, a la part dreta “cap. j.” i ho continua fent a l’inici de tots els capítols (p.e. f. 72r “cap. 23”).
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 1059
Location in volume ff. 73-78v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1705
Ramon Llull. Lo pecat d'Adam
Language català
Date escrit 1282
Incipits & explicits in MS intr.: [ 73r] Los uerssos deuall scrits son .cc. que | feu maestre Ramon lull en perpinya | a prechs del Rey de mallorca que uolia | saber deus com romanja scusat de | la perdicio dels homens ques seguex | per raho del manament que feu a adam | sabent deu que adam passaria lo ma|nament per lo qual tant hom sseria | dampnat / Encara mes uolch saber | per que deu no conforma los homens | en gracia per tal que no poguessen pec|car e per conseguent haguessen gloria | ¶ les quals demandes li foren decla|rades segons se conte en los uerssos | deuall scrits
text: U2n Rey senyor quj be enten | Se marauella molt souen | De deu quj es bo en quant es | Ens [sic] fallis en nulla res … [ 78v] … A honor del sant sperit | lo qual uos senyor | vos enamor de sa amor | E a mj las peccador | Amen
Condition incomplet
Poetic Stanza 198 vv.
References (most recent first) Tractat a: Moll et al. (1982), Textos i estudis medievals 26 , n. Ms. M
Tractat a: Moll (1932), “L'opuscle de Ramon Llull sobre el Pecat d'Adam. Assaig d'edició crítica”, Anuari de l'Oficina Romànica de Lingüística i Literatura , n. Ms. M
Note Manquen els vv. 69-70 de l'edició de Galmés
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 996
Location in volume ff. 79-123
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1682
Ramon Llull. Oracions e contemplacions de l'enteniment
Language català
Date escrit 1273 - 1275
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 79] D2eu quj sots primera causa e | nos effectu perço senyor que | uostres excellens dignitats cone|gudes sien e amades luma entenj|ment per uostra uirtut se exalça ab | tot son poder aconexer aquelles | ela uolentat les desira amar e ser|ujr en la exaltacio del entenjment [afegit al marge: e la memoria re|cordar] | E perço vn homjnjtxol peccador enla | uostra benediccio confiant fa aquest | libre quj es apellat libre de oracions | e contemplacions del entenjment
tit.: Del prolech
prol.: E2n la ignorancia quel efecctu ha | dela primera causa es mor|tificada enla uoluntat … [ 79v] … E prime|rament lentenjment adora e contem|pla encerchant deus esser segons | estes paraules
tit.: Deu esser
text: C2onsidera lo huma entenjment | com uirtut hix de substancia | eesta en obra / E per aço es entes esser | diferencia … [ 123] … entenjment hauja atractar del li|bre qui es dela actualitat deles | djujnes dignjtats / E per aço dix | al entenjment que finas aquest | libre // deo gracias amen jhs [afegit posteriorment, tant el “deo gracias”, com “amen jhs”, aquest en un altre moment]
References (most recent first) Tractat a: Llull et al. (1935), Libre dintencio. Arbre de filosofia damor. Oracions e contemplacions. Flors. Oracions de Ramon. Contemplatio Raymundi. Compendiosa contemplatio. Transcripció directa amb facsimils, proemi i variants dels millors manuscrits xxv , n. Ms. A
Note Al marge de les rúbriques, començant per la del pròleg, la mateixa mà de l’obra anterior ha afegit la numeració dels capítols “cap. 1”, etc.
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-02-15