Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1687
City and Library Dublin University College Dublin Archives
Collection: Call number B-84
Title of volume R. LULLUS | TRACTATUS VARII ( al segon entrenervi superior, gravat en lletres daurades)
Copied Michael (colofó f. 16: “Qui me rescripcit Michael uocatur | a domino Jhesu Christo benedicatur. amen’‘), 1451 - 1500
Michael (colofó f. 16), 1401 ? - 1500 ? (Bdades Ramon Llull)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 90
ff.: IV + 1 + 3-23 + I s/n + 24-35 + 36-65 + 65-75 + II
Collation 14/5 2-312 414 512 62 74/6 81 912 (Avenoza)
Page Layout 2 columnes (a tot el volum)
40 línies (f. 5rb)
37 línies (f. 44rb)
42 línies (f. 61rb)
42 línies (f. 67 rb)
Size relligadura 310 × 230 x 25 mm (pla anterior)
pàgina 307 × 212 mm (primera unitat codicològica, f. 5)
caixa 307 × 212 mm (primera unitat codicològica, f. 5)
columna 215 × 63/64 (70 marge inf.) mm (primera unitat codicològica, f. 5)
intercolumni × 19 mm (primera unitat codicològica, f. 5)
pàgina 300 × 220 mm (segona unitat codicològica, f. 44)
caixa 177 × 135 mm (segona unitat codicològica, f. 44)
columna 177 × 59 mm (segona unitat codicològica, f. 44)
intercolumni × 17 mm (segona unitat codicològica, f. 44)
pàgina 304 × 220 mm (tercera unitat codicològica, f. 61)
caixa 212 × 148 mm (tercera unitat codicològica, f. 61)
columna 212 × 65 mm (tercera unitat codicològica, f. 61)
intercolumni × 18 mm (tercera unitat codicològica, f. 61)
pàgina 308 × 220 mm (quarta unitat codicològica, f. 67)
caixa 220 × 146 mm (quarta unitat codicològica, f. 67)
columna 220 × 64/63 mm (quarta unitat codicològica, f. 67)
intercolumni × 19 mm (quarta unitat codicològica, f. 67)
Hand gòtica cursiva una mà que correspondria a Michael (ff. 1-36 i 61-88) (Fenessy)
gòtica cursiva altres dues mans diferents (ff. 37-60) (Fenessy)
gòtica cursiva una sola mà (a tot el volum) (Base Dades Ramon Llull)
gòtica cursiva atribuïble a Michael (ff. 1-36 i 66-88) (Avenoza)
gòtica cursiva altra mà (ff. 37-60) (Avenoza)
gòtica cursiva altra mà (ff. 61-62) (Avenoza)
gòtica cursiva altra mà diferent, molt desacurada (f. 88va) (Avenoza)
Watermark sirena amb una sola cua, en una mà té una mena de mirall i en l’altra el que podria ser una pinta (als quaderns 1-3, 6-7 i 9 es veu molt bé als folis en blanc, p. e. f. 35 mod., primera i quarta unitats codicològiques) (no s’ha trobat cap idèntica a Briquet, la més semblant és Briquet 13855 doc. 1432-1457)
flor en forma de tulipa amb dues fulles (quaderns 4-5, vid. f. 58; segona unitat codicològica)
carro de dues rodes amb els radis en creu (f. 76, situat en un punt del volum on s’ha perdut text)
Pictorial elements Rúbriques en vermell (ff. 1-61, 77-86)
Rúbriques en la mateixa tinta del text (ff. 87-88)
Rúbriques no en té (ff. 66-75)
Altres: esquemes en vermell (a la part final ff. 78v-79)
Altres: espai en blanc per a caplletres, sense cap indicació marginal. (subjecta al f. 23vb)
Caplletres: espai en blanc per a caplletres, assenyalades amb lletres de guia (ff. 1-35, 57va-60v, 66ra-88)
Caplletres: espai en blanc per a caplletres, sense cap indicació marginal (ff. 61-65)
Other features Justificació: pautat a punta de plom o tinta, poc acurat (primera i quarta unitats codicològiques)
Justificació: a punta seca (segona unitat codicològica)
Justificació: a tinta (tercera unitat codicològica)
Signatures: no hi ha restes de signatures de quadern (a tot el volum)
Pautat: segueix l'esquema habitual per a dues columnes, tipus Derolez 43, sense línies de guia per als renglons (a tot el volum, tot i que a la tercera unitat codicològica no es respecta gaire)
Ús de la primera línia de la pauta: escrita (a tot el volum)
Perforacions: rodones i molt menudes assenyalant les línies bàsiques de la justificació, situades a prop dels talls i no sempre visibles (a tot el volum)
Reclams: horitzontal centrat i decorat dins d'un filacteri als quaderns (quaderns 1-2 i 7)
Reclams: sense reclam (quaderns 3-6 i 8-9)
Condition són en blanc els ff. de guardes, els moderns intercalats al volum i els ff. 16v, 17v, 35-36v, 62v-65v, 76r-v, i un foli modern en sense numerar entre els ff. 23-24 que protegeix la peça mòvil del f. 23vb (vid. infra) (cf. Bdades Ramon Llull). El volum té foliació antiga, però força posterior a la còpia (pot ser del s. XVII, en xifres aràbigues. Volum amb taques humitat que han deteriorat especialment el foli inicial i els plecs finals, els tres folis finals estan restaurats i els marges exterior i superior reconstruïts amb una mena de paper semblant al paper de ceba, però més resistent. Al centre del marge superior delss ff. ff. 59-74 es veuen túnels de bibliòfags, amb un bocí de paper al damunt per consolidar el suport al bifoli amb el text català (ff. 61-62). Es conserva un fons de quadern de pergamí (ff. 61/62).
Binding moderna, en pell verda gravada, amb el llom i les cantoneres marcades per canvi en la decoració; llom decorat amb entrenervis gravats decorats amb filets dobles prims i senzills gruixuts i amb el títol gravat en or. Les guardes d’aquesta relligadura són de paper d’aigues en vers, blans i granates amb un dibuix de forma “caracolas’‘. La relligadura anterior era de pergamí flexible i s’ha conservat la part posterior relligada al final del text, abans dels folis de guardes moderns.
History of volume Adquirit 1990 - 1993 (procedent de Dun Mhuire)
Previous owners (oldest first) Roma: Biblioteca Collegio S. Isidoro dei Francescani Irlandesi Armar: 5 Num: 50 1872
Killiney: Convent of Dun Mhuire 1946
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2015), Inspecció personal
Descrit per: Carrillo Rangel (2014), Inspecció personal
Catalogat a: Badia et al. (2014), Ramon Llull Database = Llull DB
Tractat a: Pomaro et al. (2010), “Catalogo dei manoscritti lulliani a Roma”, Studia Lulliana 31
Catalogat a: Fennessy (1995), “The B Manuscripts in the Franciscan Library Killiney”, Dún Mhuire Killiney, 1945-1995. Léann agus Seanchas 178-9
Tractat a: Llull et al. (2005), Doctrina pueril lxii
Catalogat a: Hillgarth (1966), “Manuscritos lulianos de la Biblioteca del Convento Franciscano de Dún Mhuire, Killiney, co, Irlanda”, Estudios Lulianos 77-8 , n. 10
Note Al f. 17 anotacions sobre les qualitats dels elements.

Al foli de pergamí que formava part de la relligadura antiga es conserven encara diverses anotacions corresponents a les antigues signatures i al contingut del volum:

1) Part superior, centrat, en tinta marró fosca: Armar .5. Num. 50
2) Més avall, també bastant centrat i sense arribar a situar-se al centre absolut del pla, en tinta marró més clara: N. 66

Sota aquestes anotacions, en tinta marró molt esvaïda, nou línies que semblen un índex del volum, de mal llegir, que només esmenta algunes de les obres i arriba fins a la peça 9 de les 14 obres que es copien al volum (no comptem aquí l’oració final, car no tindria lloc en una taula). Aquesta taula és anterior a l’inventari que es feu a Mallorca ca, 1690 (Palma ms. 1143 fol. 44) on consta també una obra que al catàleg modern té el núm. 12, però cap de les posteriors, cosa que confirma que la constitució del volum tal i com el veiem avui dia ha passat per diverses fases.

3)
1. De principiis Medicina = id. 1
2. […]inus […]alut[…]
3. […]mtus in …est
4. De demostra[…]ne […] equip[er]antia = id. 4
5. De regionibus sanitatis = id. 5
6. Ars predicationis abreviata = id. 6
7. Li De con[f]essione = id. 7
8. Li. […] l[ege] sit melior = id. 8
9. Li. De virtute veniale et vi[tale] = id. 9-10 vid. infra

4) Al peu, unes anotacions aritmèticas en tinta marró

5) Damunt la taula, amb tinta marró clar també esvaïda, un diagrama circular amb lletres i amb un compàs gravada una figura formada amb cercles que semblen pètals d’una flor circular.

Detalls de la foliació:

IV guardes contemporànies a la relligadura + 1, 3-23 + I modern sense numerar + 24-35 (= i-13 fol. en vermell, que és més antiga) + 36-65 + 66-75 (= 1-10 més antiga, amb el color de la tinta del text) + 76-88 + I (foli de pergamí procedent de la relligadura anterior) + II (guardes en blanc contemporànies de la relligadura ). Manca el foli 2, com ja ho assenyala una anotació antiga a llapis al peu del f. 1vb. Al f. 23 comença una foliació en tinta vermella i situada a l’angle superior extern del recto, coincideix amb l’inici al f. 23v de les rúbriques del Liber de Regionibus; aquesta obra tenia foliació original independent i acabava amb un foli en blanc numerat i un altre sense numerar (actual f. 36). Al f. 66 també començava una foliació independent, just amb l’inici d’una obra, l’Ars universalis (ff. 1-10 on s’interromp), aquesta foliació antiga es troba en bona part dels folis amagada sota la moderna. Cap de les foliacions te errrors, només manca el f. 2 antic, que es va perdre fa molt de temps.

Detalls de la col·lació:
Els folis del primer quadern estan cosits uns damunt dels altres (al perdre’s el segon, el plec va perdre estabilitat i el cosit mantingué els folis sense més pèrdues).

Els quadern i cinquè estan formats per folis més petits i aparentment es troben insertats a l’interior del volum entre d’altres de paper una mica més gran.

El quadern sisè és bifoli encartat a l’interior del quadern 5è, justament abans dels folis que quedaven en blanc.

Davant del f. 66 es veuen restes d’un taló i la segona part del quadern té aparentment els folis enganxats uns amb els altres, especialment els finals, probablement per consolidar el plec que s’havia desestabilitzat en perdre els folis inicials que bé eren en blanc, bé pertanyien a una altra obra que fou arrencada de la seva posició.

Volum format per quatre unitats, la primera i la quarta empren el paper amb la filigrana de la sirena i es troben a l’inici i al final del volum (ff. 1-36 i 66-88 respectivament), la segona té característiques codicològiques diferents i empra paper amb la filigrana de la flor en forma de tulipa. En aquest punt s’acabava el volum quan es va copiar la taula que es troba a la coberta posterior (ítems 1-9). L’autor d’aquesta taula no va advertir que al f. 56ra començava el Liber de Trinitate et Incarnatione (no tenia cap rúbrica que ho indiqués) i en algun moment posterior hom feu una ratlla diagonal en tinta fosca per tal que aquestes dues obres quedessin clarament separades. La tercera unitat codicològica és el bifoli amb el text català (ff. 61-62), de paper amb la filigrana de la sirena, encartat dins del quadern final de la unitat anterior probablement quan es va afegir al cos inicial del volum la quarta unitat codicològica (ff. 77-88) amb les obres 12-14 del catàleg (veure fotocòpia i copiar). El foli 76, de paper amb filigrana del carro, està situat després d’un plec on una obra s’ha quedat en l’aire per pèrdua de quaderns.

Es tracta d’un volum miscel·lani, en el qual s’han aplegat diverses obres, copiades en plecs independents i no tots de la mateixa mida, però pel mateix copista i amb la mateixa temàtica. Sembla que els quaderns no han estat mai igualats i potser els fulls de paper tinguin la mida original.

Als folis de guardes preliminars i al peu dels ff. 1 i 41 segell ovalat en tinta violeta de la Biblioteca Killiney.

No es veuen pràcticament anotacions de lectura (tres punts al f. 6rb), les poques anotacions marginals corresponen a esmenes dels copistes.Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 970
Location in volume ff. 61ra-62rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1671
Ramon Llull. Doctrina pueril (Cap. 78)
Language català
Date escrit 1274 - 1276 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 61ra] Capitulum istum fuit abstractum a doctrina | puerili
text: [M]3 Edicina es sciencia de conuay|er [sic] ço qui es naturall [sic] a conseruar | natura e a ratornar la | en so que esser soli … [ 62rb] … per poch meniar e beura | consuma alguna superfluitat Jn natural
Condition fragment
Note Text sense anotacions marginals de lectura, text copiat en un bifoli encartat en el volum, que deixa en blanc el foli final.
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 12570
Location in volume f. 88va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11368
Desconegut. Aquell benaventurat cavaller Longi al costat del meu pare Déu Jesucrist ab lança ferí (Cap. 78)
Language català
Date escrit 1280 - 1320
Incipits & explicits in MS intr.: [ 88va] Amen Oremus preceptis salutaribus monjti &ct.
text: .] ac lo p[acie]nt [s]obre tres draps fets se|gons la naffre possats com a creu e apres | dequj matex les seguents paraules. Aquell | beneuenturat caualler longi al costat | del meu pare deu ihesucrist ab lança fari | aquella [n]afre nunqua senfistola [nes] po|dri nes f[r]a[.] aquesta siadeu […]ea | direu per tres uegades sobre los dits draps | e altre uegada oremus el pater noster ao|tres [sic] uegades les paraules sobre la na|fra
Condition fragment
Note Al catàleg es suggereix la possibilitat que aquest text fos part del Liber de orationibus o del Liber de Pater Noster (p. 178). La transcripció completa ens permet identificar-lo amb un eixarm on s’invoca a Longí.

Record Status Created 1990-09-15
Updated 2015-12-02