Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1685
City and Library München Bayerische Staatsbibliothek
Collection: Call number Cod. Hisp. 66 | Antic Cod. Hisp. (Cat.) 66; O.219
Copied 1351 - 1400 (J. Perarnau)

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: I + 1-114 + I
Collation 12 212 314 4-512 614 716 812 94/3 106/5 110/2. La manca de reclams de quadern i el cosit del relligador no permeten esbrinar amb certesa l'estructura dels plecs, així que mantenim la que dóna Perarnau
Page Layout 2 columnes
29 línies (f. 54)
Size pàgina 213 × 137 mm (f. 54)
caixa 160 × 115 mm
columna 160 × 50/50 mm
intercolumni 160 × 8 mm
relligadura 220 × 150 mm (coberta anterior)
Hand gòtica bastarda, quatre mans diferents (Perarnau)
Watermark muntanya de tres cims dins d'un cercle amb creu (als ff. 3-14,) (semblants a Briquet 11852, Dijon: 1376 [?], var. Paris: 1388, Autun: 1398, Naumur: 1396, Brunswick: 1415;)
animal rampant (als ff. 34-5, etc.;)
corn de caça (als plecs 6è a 8è,) (Briquet 7666, FAno: 1398;)
lletra “M” amb creu (als darrers plecs,) (semblant a Briquet 8347, Palermo: 1397)
Pictorial elements Caplletres: senzilles en vermell, algunes amb una mica de decoració filigranada en vermell o en un color que avui es veu marronós, de dues o tres unitats de pauta
Rúbriques en vermell
Calderons en vermell
Other features Justificació: a tinta, tipus Derolez 43, amb línies de guia per als renglons
Ús de la primera línia de la pauta: en blanc
Perforacions: als angles de les caixes, fetes amb un punxó des del recto; no s’aprecien les que podrien haver guiat els renglons
Reclams: a cada foli, horitzontals cap a la dreta, sota la segona columna
Signatures: sense signatures de quadern
Condition volum restaurat al 1979 [?], s'han consolidat els folis deteriorats amb afegit de paper. Foliació a ploma de s. XIX (Perarnau). Són en blanc els ff. 98v-101v
Binding restaurada (el llom és completament nou), de la biblioteca palatina, en pell marró sobre cartó fort, amb filets gravats en sec al voltant dels plans i als entrenervis. Cinc nervis
History of volume Adquirit 1803
Previous owners (oldest first) Mannheim: Biblioteca Palatina X.1753 1761 ca. - 1803 (Armes del príncep-elector a la relligadura i a la guarda captiva inicial: “Ex Bibl. Palatina Mannh. No x.1753”)
München: Bibliotheca Regia Monacensis 1803 a quo (als ff. 1r i 114v, segell de tinta de la biblioteca dins d'un òval: “BIBLIOTHECA | REGIA | MONACENSIS”)
References (most recent first) Avenoza (2013), Inspecció personal
Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Perarnau i Espelt (1982), Els manuscrits lul·lians medievals de la Bayerische Staatsbibliothek de Munic, I. Volums amb textos catalans 1:86-9 , n. 16
Llull et al. (1972), Doctrina pueril 30 , n. Ms. S
Obrador i Bennàssar et al. (1908), “Viatge d'investigació a les Biblioteques de Munich i Milà”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 599
Catalogus codicum manuscriptorum bibliothecae regiae Monacensis, 7. Codices gallicos, hispanicositalicos, anglicos, suecicos, danicos, slavicos, esthnicos, hungaricos complectens, 2. Codices Hispanici (1858) 91 , n. 609 (només cita la Doctrina pueril)
Note obra probablement d'un copista aragonès segons indica Schib. Sense notes de lectura, sí que hi ha alguna esmena del copista. Al f. I de guardes contemporànies a la relligadura, a llapis, “O.219”. A l'entrenervi superior, etiqueta de paper antiga amb la signatura “Cod. hisp. | 66”

Internal Description
Number of texts in volume: 3
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 968
Location in volume ff. 1ra-98rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1671
Ramon Llull. Doctrina pueril
Language català
Date escrit 1274 - 1276 [?]
Incipits & explicits in MS índex: [ 1ra] Dels .xiij. articlas dela fe … [ 2va] … De peradis C. (Deo gracias)
acc.: [ 3] D2eus honrat glorios senyor nostre ab gracia e benediccio uostra comensam aquest libre qui es del comensament de doctrina pueril la qual es de tan gran necessitat que sens aquesta doctrina no pot hom hauer ne posseyr la gran gloria celestial ala quall nos aport lo creador nostre
tit.: Del prolech.
prol.: [ 3ra] D4Eus uol quens trabal[em] … [ 3va] … en amar tembre deu e consent a bons nudriments
rubr.: Dels .xii. articles. de un deu .i.
text: F3il tu sapias que articles son creure e amar ueres coses e maraueloses de deu … [ 98rb] … per que los jnfeels isquen de error e no sien en foch perdurable e haien la gloria demunt dita per gracia de nostre senyor deus
epíleg: Acabat es lobre [sic.] dela doctrina puerill per gracia e aiuda de nostre senyor deus lo qual libre metem ecomanam enguarda e en benediccio de nostra dona sancta Maria uerge gloriosa e de son fill nostre senyor jhesu christ Amen
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 1109
Location in volume ff. 102ra-112vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1736
Fr. March. Visio Tundali
Language català
Date traduït 1150 [?] - 1250 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 102ra] U3Na uisio fo feyta en ybernia en lany de la encarnacio de nostre senyor so es asaber .M. e cc. xl vij. qui era lany segon den euegeny papa … [ 112vb] … les quals nos lexauen desquensar nj de deuorar les partj uergoyoses [sic] del uentre e per aque els tirauen e gitauen fora les entramenes
Condition incomplet
References (most recent first) Miquel i Planas (1914), Llegendes de l'altra vida. Viatges del cavaller Owein y de Ramón de Perellós al Purgatori de sant Patrici. Visions de Tundal y de Trictelm. Aparició de l'esperit de G. de Corvo. Viatge d'en Pere Portes a l'Infern. Textes antics publicats per R. M. y P. 71-94
Note mutilat entre els ff. 112-113. Existeixen tres versions de la legenda, aparentment independents les unes de les altres
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 12297
Location in volume ff. 113ra-114vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1736
Fr. March. Visio Tundali
Language català
Date traduït 1150 [?] - 1250 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 113ra] fonamens dela terra e per meraueylosa manera axi con estauen en aquell matex loc nos girauen en altra part els ueyen totz sayle [?] qui eren passastz denant e detras estans en aquel matex … [ 114va] … aquell qui esta e regna e senyoria sobre totes cozes demuns auem dites
epíleg: Jhesu Christ fill de deu uju al qual es honor e gloria per jnfenjda secula seculorum. Amen. deo gracias
escat.: [ 114vb] Non sis oblitus domine oracio paupupera [?] ad te clamamus domine noli nos derlinquere
Condition incomplet
References (most recent first) Miquel i Planas (1914), Llegendes de l'altra vida. Viatges del cavaller Owein y de Ramón de Perellós al Purgatori de sant Patrici. Visions de Tundal y de Trictelm. Aparició de l'esperit de G. de Corvo. Viatge d'en Pere Portes a l'Infern. Textes antics publicats per R. M. y P. 71-94
Note mutilat entre els ff. 112-113. Existeixen tres versions de la legenda, aparentment independents les unes de les altres
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-01-05