Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1683
Authors Ramon Llull
Titles Llibre de l'orde de cavalleria
Llibre de cavalleria
Incipit & Explicits acc.: Déus honrat, gloriós … aquest libre qui és de l'orde de cavalleria
prol.: Per significança de les set planetes … per ço que a les vegades lija e record l'orde de cavalleria
tit.: Primera part. La qual tracta del començament de cavalleria
text: Defallí caritat, leialtat, justícia e veritat … lo qual és fenit a glòria e a benedicció de nostre senyor Déu
Date / Place escrit 1275 - 1281
escrit 1274 - 1276 (Pring-Mill)
escrit Mallorca (illa / illes) 1274 - 1276 (Fidora et al.)
Language català
Text Type: Prosa
References (most recent first) Tractat en: Bonner et al. (2018), Base de dades Ramon Llull = Llull DB , n. II.A.5
Tractat en: Fidora et al. (2008), Raimundus Lullus. An Introduction to his Life, Works and Thought 140 , n. 7
Editat a: Llull et al. (1988), Llibre de l’orde de cavalleria
Editat a: “El Libre del Orde de Cavaylaria de Ramon Lull. Edición crítica y estudio literario”, (1956)
Tractat en: Perarnau i Espelt (1982), Els manuscrits lul·lians medievals de la Bayerische Staatsbibliothek de Munic, I. Volums amb textos catalans 1:185
Editat a: Llull et al. (1957-60), Obres essencials 1:527-45
Editat a: Llull et al. (1906), Doctrina Pueril. Libre del Orde de Cavalleria, seguit d'una antiga versió francesa. Libre de Clerecia. Art de Confessió 201-47
Editat a: Llull et al. (1879), Libre del orde de Cavayleria compost a Miramar de Mallorca per Mestre Ramon Llull IV-XXXIII
Subject CAVALLERIA
LITERATURA
Number of Witnesses 8
ID no. of Witness 1 cnum 12656
City, library, collection & call number Firenze: Biblioteca Medicea Laurenziana, Ms. 1246 (BITECA manid 5156)
Location in witness ff. 2-108v
Title(s) Ramon Llull, Llibre de l'orde de cavalleria, escrit 1275 - 1281
ID no. of Witness 2 cnum 997
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 267 (BITECA manid 1696)
Copied 1301 - 1400
Location in witness f. 1r-v
Title(s) Ramon Llull, Llibre de l'orde de cavalleria, escrit 1275 - 1281 caps. IV-V
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] de ço que signifiquen la nes [sic] que fou donades a cavaller
text: tot ço que lo preuere vest per cantar la missa ha alguna significança quis cove ab son ofici e com ofici de clergue e ofici de Jeshucrist se convenguen per ço orde de cavalleria … [ 1v] … qui esta […]
Condition incomplet
Note rúbrica en molt mal estat de conservació; abans d'aquest capítol l'anterior és fragmentari
ID no. of Witness 3 cnum 999
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, III (BITECA manid 1655)
Copied 1301 - 1500
1401 - 1500 (Riquer)
Location in witness ff. 40-65
Title(s) Ramon Llull, Llibre de l'orde de cavalleria, escrit 1275 - 1281
Libre de cauayleria den Lull
Condition incomplet
Note Lletra del segle XV
ID no. of Witness 4 cnum 2096
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Fons del Gran Priorat de Jerusalem. Sec. II, armari 32, lligall 12, sign. 692 (BITECA manid 2145)
Copied 1401 - 1415 (J. Alturo)
Location in witness ff. 1-8v
Title(s) Ramon Llull, Llibre de l'orde de cavalleria, escrit 1275 - 1281
Incipit & Explicits text: [ 1] Cavaller […] si aquests cauallers […] la regla e […] del ofici … [ 8v] … sens iusticia aquel caualler que fa si mateix […]
Condition incomplet i molt fragmentari
Note Perarnau no l'esmenta
ID no. of Witness 5 cnum 998
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 12 (BITECA manid 1459)
Copied 1401 - 1450 (catàleg)
Location in witness ff. ira-xxixva
Title(s) Ramon Llull, Llibre de l'orde de cavalleria, escrit 1275 - 1281
Incipit & Explicits rubr.: [ ira] Deu honrat glorios qui sots conpliment … comença aquest libre qui es del orde de cauaylaria
tit.: Incipit prologus
prol.: P5Er significança de les .vii. planetes qui son corsos celestials … [ iiivb] … per ço que a les uagades liga e recort lorda de cauaylaria
tit.: Del começament de cauayllaria
text: D2Efalli caritat leyaltat iusticia en lo mon … [ xxixva] … del libre del orde de cauaylaria. lo qual es fenit a gloria e a benediccio de nostre senyor deus
colofó: Ffinito libro sit laus gloria christo
colofó: Huic scriptori sit gratia neumatatis almi. Juuet et faciat impleri quod utile fiat
Note una mà posterior ha corregit entre línies alguna mancança del text
ID no. of Witness 6 cnum 2363
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Convent dels Franciscans, 9 (March, 4) (BITECA manid 2245)
Copied 1601 - 1700
Pere Ribot, 1501 a quo - 1620 ad quem (anotació a llapis al f. 2 de guardes)
Location in witness ff. 4-22v
Title(s) Ramon Llull, Llibre de l'orde de cavalleria, escrit 1275 - 1281
Incipit & Explicits acc.: [ 4] Deus honrat, glorios qui sou compliment de tots bens … comensa aquest libre qui es orde de Caualleria
rubr.: Prolech
prol.: P3Er significatio dels .vij. planets qui son cossos celestials … [ 5v] … per tal que ala vegada lije e recort lorde de Caualleria
rubr.: Dela primera part qui es començament de Caualleria
text: DEffelli lealtat caritat iusticia e veritat en lo mon … [ 22v] … E per que no tenim a parlar del libre qui es del orde de Caualleria, lo qual es finit a gloria e benedictio de nostre Senyor Deu. Amen
ID no. of Witness 7 cnum 2471
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Col·legi Major de la Sapiència, lligall 7/5 (BITECA manid 2172)
Copied 1701 - 1800 (Perarnau)
Location in witness ff. 1-19
Title(s) Ramon Llull, Llibre de l'orde de cavalleria, escrit 1275 - 1281
ID no. of Witness 8 cnum 6859
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Biblioteca Pública de l'Estat, 1070 (BITECA manid 2744)
Copied 1701 - 1800
Location in witness ff. 10v-95v
Title(s) Ramon Llull, Llibre de l'orde de cavalleria, escrit 1275 - 1281
Incipit & Explicits tit.: [ 10v] Libre del Orde de Cavaylerie
acc.: Deu honrat glorios, qui sots Compliment de tots bens … comensa aquest Libre, que es del Orde de Cavaylerie
rubr.: Prolec
prol.: Per significanse de les set Planetes, qui son cossos celestials … [ 17v] … e saviament e ordonade dona e representa aquest Libre al molt noble Rey è à tote le gran Cort, e sofferì, que tot Cavayler, qui am esser en Orde de Cavaylerie lo pusca traslatar, per sò que à les vegades lige e record lorde de Cavaylerie
tit.: [ 18v] Part 1. Del Comensament de Cavaylerie
text: 1. Defalli caritat, leyaltat, justicie, è veritat en lo mon: comensà enemistat … [ 95v] … qui es del Orde de Clerecie, per aysò parlam tant breument del Libre del orde de Cavaylerie: lo qual es fenit a glorie è à benediccio de nostre Senyor Deus
Associated MSS/editions manid 2172 MS: Ciutat de Mallorca: Col. Sapiència, lligall 7/5. 1701 - 1800. Ramon Llull, Llibre de l'orde de cavalleria, escrit 1275 - 1281., [?]
Note amb la traducció castellana confrontada. Als ff. 1v-10 hi ha escrita una “Advertencia previa al Lector. Este libro de la Orden de Caballeria hace muchos años que está como escondido en la Bibliotheca de el Colegio de nuestra Se¤ora de la sapiencia de esta Ciudad de Palma. Es el £nico exemplar de que se tiene noticia; pues su conocimiento aun no llego al exquisito cuidado del esclarecido Ivo Salzinger”. als ff. 96v-106v unes “Notas al Libro de la Orden de Caballeria del B. Raymundo Lulio”
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-05-09