Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1681
Authors Ramon Llull
Titles Oracions de Ramon
Llibre d'oració
Llibre d'oració i de doctrina d'amar a Déu
Incipit & Explicits acc.: Déus, a vostra honor comencem les oracions de Ramon
prol.: Com molts hòmens desitgin saber haver manera com sàpiguen molt de pregar … e que hom torn de cap primer
rubr.: Cap. 1. De un Déu
text: Ahor-vos, Déus gloriós, en vostra unitat … donant laor, gràcies e mercès a Déu
colofó: Fenit és aquest Libre de oracions e de doctrina de amar Déu … ell amant e nomenant mon bon Jhesus
Date / Place escrit Barcelona 1299
Language català
Text Type: Prosa
Associated Persons Dedicatari: Blanca d' Anjou, Reina de Corona d'Aragó [1310]
Encàrrec: Jaume II el Just, Rei de Corona d'Aragó [1291 - 1327]
References (most recent first) Tractat en: Bonner et al. (2018), Base de dades Ramon Llull = Llull DB , n. III.42
Tractat en: Fidora et al. (2008), Raimundus Lullus. An Introduction to his Life, Works and Thought 178 , n. 89
Tractat en: Bonner et al. (1988), Ramon Llull. Vida, pensament i obra literària 185
Tractat en: Perarnau i Espelt (1982), Els manuscrits lul·lians medievals de la Bayerische Staatsbibliothek de Munic, I. Volums amb textos catalans 1:195
Editat a: Llull et al. (1935), Libre dintencio. Arbre de filosofia damor. Oracions e contemplacions. Flors. Oracions de Ramon. Contemplatio Raymundi. Compendiosa contemplatio. Transcripció directa amb facsimils, proemi i variants dels millors manuscrits 313-92
Editat a: Llull et al. (1901-03), Obras de Ramon Llull. Textos originales publicados e ilustrados con notas y variantes, 1. Libre del Gentil e los tres savis. Libre de la primera e segona intencio. Libre de mil proverbis, pref. Mateu Obrador i Bennàssar – 2. Arbre de filosofia d’amor. Libre de oració. L. de Deu, de Conexença de Deu, del Es de Deu, pref. Miquel Costa i Llobera – 3-4. Felix de les Maravelles del Mon, pref. Mateu Obrador i Bennàssar 2:181-267
Subject RELIGIÓ
Number of Witnesses 6
ID no. of Witness 1 cnum 994
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/10103 (BITECA manid 1656)
Copied 1401 - 1425 (ff. 1-32v del primer tractat i ff. 1-30v del segon)
1501 ca. (ff. 33-34 del primer tractat i els folis 64v i següents de la foliació moderna)
Location in witness ff. 1-33 + 34
Title(s) Ramon Llull, Oracions de Ramon, escrit 1299
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Deus ab vostre honor comensen les | orations de Remon Llull fetes per | dona Blanca Reyna de Arago
text: C5on molts homens desitgen saber auer manera per | la qual sapien molt ben pregar \e amar/ deu … [ 33] … e merçes adeu Dela fi de aquest libre
epíleg: F4eENIT ES AQVEST libre de oracions e de doctrina | de amar deu en la Ciutat de barçalona en lany mil docents no|ranta nou [expl.] lo qual fill ador ebeneixch ell amant | e nomenant mon bon Jhs.
rubr.: [ 34] Taula del contengut en | Aquest libre
índex: Primo. Oratio proemial… … De passio fo. 8 pag. 2.
References Tractat a: Llull et al. (1935), Libre dintencio. Arbre de filosofia damor. Oracions e contemplacions. Flors. Oracions de Ramon. Contemplatio Raymundi. Compendiosa contemplatio. Transcripció directa amb facsimils, proemi i variants dels millors manuscrits xxxiii-xxxiv , n. Ms. M
Note les rúbriques són d'una altra mà cursiva, posterior a la que afegí el text dels ff. 33-34, que semblen substituir a altres fets malbé o perduts (lletra posterior). L'oració transcrita al f. 33, que acaba “lo qual fill ador e beneixch ell amant e nomenant mon bon Jesus” fou afegida entre el final del text i l'inici de la taula
ID no. of Witness 2 cnum 995
City, library, collection & call number Montserrat: Monestir, 1024 (BITECA manid 1695)
Copied 1401 - 1450
Location in witness ff. 1-69
Title(s) Ramon Llull, Oracions de Ramon, escrit 1299
Libre de oracions e de doctrina de amar a Deu
Incipit & Explicits intr.: [ 1] C6om molts homes desigen seber hauer manera per la qual sapien molt be pregar deu … [ 2] … E en altra dia per les atres parts. E que hom torn de cap primer
text: A3doruos senyor deus glorios en vostra unitat .vn. deu ten solament … [ 69] … uos desir membrar entendre amar seruir e beneyir tots los temps de ma uida. Amen
Condition incomplet
Note falta la segona part del llibre De doctrina e art de amar Déu
ID no. of Witness 3 cnum 2487
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Societat Arqueològica Lul·liana, 8 (BITECA manid 1665)
Copied 1401 - 1500 (Massó primer Ms.)
1501 - 1600 (Massó segon Ms.)
Location in witness ff. 37-60
Title(s) Ramon Llull, Oracions de Ramon, escrit 1299
Note Còpia del s. XVI
ID no. of Witness 4 cnum 992
City, library, collection & call number Roma: Biblioteca Collegio S. Isidoro dei Francescani Irlandesi, 1/103 (BITECA manid 1677)
Copied 1401 - 1500
Location in witness ff. 20-42v
Title(s) Ramon Llull, Oracions de Ramon, escrit 1299
Incipit & Explicits acc.: [ 20] Deus a vostra honor començen les oracions de Ramon
prol.: Con [sic] molts homens desijen saber auer manera per la qual sapien molt de pregar … e que hom torn de cap a primer
rubr.: Capitol 1. De hun deu. Capitul primer [lletra posterior]
text: Ahor uos senyor deus glorios en vostra unitat … [ 42v] … donant laor gracies e merçes a deu
colofó: ffenit es aquest libre de oracions e de doctrina de amar deu … ell amant e nomenant mon bon Jesus
colofó: hic liber est scriptus Qui scripsit sit benedictus Amen
References Llull et al. (1935), Libre dintencio. Arbre de filosofia damor. Oracions e contemplacions. Flors. Oracions de Ramon. Contemplatio Raymundi. Compendiosa contemplatio. Transcripció directa amb facsimils, proemi i variants dels millors manuscrits xxxii-xxxiii , n. Ms. I
ID no. of Witness 5 cnum 993
City, library, collection & call number Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 10036 (BITECA manid 1694)
Copied Ciutat de Mallorca [?]: 1615 - 1617 (Galmés)
Location in witness ff. 18-45v ff. 17-44v
Title(s) Ramon Llull, Oracions de Ramon, escrit 1299
Incipit & Explicits rubr.: [ 18] Son. Orations fetes per Remon lull Doctor illuminat, et martyr fetes á requesta de la molt alta, e generosa Dona Blanca Regina de Arago, muller del inuictissimo Rey en Jaume Rey de Arago et Mallorca Reduides en Art per lo mateix Doctor com a la fi de les orations se pot Veure
rubr.: Deus ab vostra honor comensen les orations de Ramon Lull fetes per Dona Blanca Reyna de Arago
text: Com molts homens desitjen saber hauer manera per la qual sapien molt ben pregar, e amar Deu de molt alta, e gran amor, per aso fem est libre … [ 45v] … Donant laor, gracie e merce a Deu
rubr.: De la fi de aquest libre
epíleg: Finit es aquest libre de Orations e de Doctrina de amar a Deu en la Ciutat de Barcelona en lany Mil Doscents Noranta nou … lo qual fill ador e Beneesch ell amant e nomenant mon bon Jesus Amen
Note al f. 18 entre la primera i la segona rúbrica hi ha una anotació que diu: “Me lege .+. Me ama | Jo sagus [?] scriptor et posesor
ID no. of Witness 6 cnum 2488
City, library, collection & call number München: Bayerische Staatsbibliothek, Clm. 10589 (BITECA manid 2293)
Copied 1651 - 1700 (Perarnau)
Location in witness ff. 1 prel. + 1ra-40va
Title(s) Ramon Llull, Oracions de Ramon, escrit 1299
Incipit & Explicits tit.: [ 1 prel.] Lulli de orationibus
prol.: [ 1ra] C2om mols homens desitian saber auer menera per la qual sapian molt de pregar Deu … [ 1rb] … o per mes de les pars. e en altre dia per les altres pars. e. quehom torn de Cap. primer
rubr.: De hun Deu Capitol .1.
text: Ahor [Alauor esmenat, reemplaçat pel mot interliniat] noss señor Deus Glorios en nostra hunitat … [ 40va] … aquest llibre ha ell Comanat e per la sua amor e honor atrobat lo qual fill lloho, e Beneiesch ell amant e nomenat nom Bon Jesus
colofó: Hic liber est scriptus, qui scripsit sit Benedictus. amen
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-05-04