Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1681
City and Library München Bayerische Staatsbibliothek
Collection: Call number Clm. 10529 | Antic 0.212
Title of volume R[AIM.] LULI. | RETORICA | NOVA | LAT ( teixell antic (ara només queda la marca de les lletres))
Copied 1391 - 1410

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 1-42 +2 s/n + II (foliació moderna a ploma i en xifres aràbigues signada per “S” sota el darrer numeral, el 42)
Collation 1-312 45/3; en el darrer quadern s'inclouen dos folis antics que es van deixar amb la funció de ser folis de guarda
Page Layout 27 línies (al f. 4)
11 línies (al f. 1)
Size pàgina 293 × 220 mm (f. 4)
caixa 205 × 150 mm
pàgina 225 × 198 mm (f. 1)
caixa 152 × 104 mm
relligadura 305 × 227 mm (Perarnau)
Hand gòtica bastarda catalana
Watermark drac (als ff. 2-12,) (Valls Wat. 1514 del 1403;)
lletra “M” amb creu (als ff. 14-32,) (semblant a Briquet 8352, Firenze: 1391-96, var. Savioa: 1404-7, Praha: 1411, Dijon: 1416, Suze: 1421-23;)
corn de caça (als ff. 39-42,) (semblant a Briquet 7672, Udine: 1393, var. Bologna: 1398, Lubeck: 1398, Lucca; 1398-1403, Firenze: 1398-1407, Genova: 1399, Udine: 1401-5, Palermo: 1403)
Pictorial elements Caplletres: generalment de dues unitats de pauta, en vermell; es veuen també inicials amb tocs de vermell, i lletres de guia. Al f. 2, caplletra de quatre unitats de pauta feta amb poca traça i a una tinta (vermella)
Rúbriques en vermell
Calderons en vermell
Other features Justificació: a mina de plom. Les dues primeres guardes posteriors estan pautades, a diferència del f. 1, sense pauta; al f. 39 es veu clarament com la caixa d'escriptura té traçada la reglura a mina de plom
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: són visibles fins a sis perforacions rodones per foli, als marges, marcant les línies mestres del pautat
Reclams: horitzontals a la dreta del marge inferior, tan sols als quaderns segon i tercer
Signatures: els plecs no estan numerats i tampoc es veuen signatures de quadern
Condition tinta corrosiva que, en algun cas, impossibilita la lectura del text; de les tres guardes posteriors, les dues primeres són antigues i la tercera és moderna; el f. 1 ha estat retallat al marge inferior (mesura 225 x 198 mm , i s’ha afegit un tros de paper en blanc, mig enganxat, per tal de cobrir el quart inferior que li manca). Taques d’humitat i brutícia als marges, en algun cas afectant el text (per exemple, ff. 11v-12r). Forats per bibliòfags al marge inferior, sense afectar el text
Binding en pell marró, de la biblioteca palatina, amb escut palatí daurat gravat al pla de les cobertes, i cinc nervis. Les dues primeres i les dues darreres guardes són modernes
History of volume Adquirit 1803
Previous owners (oldest first) Mannheim: Biblioteca Palatina VI.1272 1761 ca. - 1803 (coat of arms: S) (armes del príncep-elector a la relligadura i a l’interior de la coberta, a la part inferior, escrit a llapis: “Ex Bibl. Palatina Mannh. | No | VI.1272”)
München: Bibliotheca Regia Monacensis 1803 a quo (als folis 1r i 42v, segell ovalat estampat de la biblioteca reial: “BIBLIOTHECA | REGIA | MONACENSIS”)
Associated Texts Conté als ff. 1v-29v texid 11255 Ramon Llull, Retòrica nova, traduït 1303 a quo llatí
Other Associated Texts cnum 2359 MS: Ramon Llull, Doctrina pueril, escrit 1274 - 1276 [?]. Milano: Ambrosiana, N 185 Sup.
References (most recent first) Soriano (2013), Inspecció personal
Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Perarnau i Espelt (1982), Els manuscrits lul·lians medievals de la Bayerische Staatsbibliothek de Munic, I. Volums amb textos catalans 1:121-5 , n. 25
Llull et al. (1972), Doctrina pueril 32 , n. Ms. R
Note anotacions marginals posteriors de diverses mans. Algun passatge del text tatxat en tinta vermella (la tinta sembla la mateixa que la de les rúbriques, per exemple, al foli 7v i al 8). Quatre etiquetes blanques amb signatures enganxades al llom. La primera, al marge superior, il·legible; la segona, entre el nervi tercer i quart, amb la signatura actual del manuscrit (“Cod. lat. | [1]0529”, el numeral afegit a ploma); la tercera, entre el tercer i el quart nervi, més vella que l’anterior i mig trencada, també amb la cota actual (“Cod. lat. | 1[0]5[2]9”); la quarta etiqueta, al marge inferior, amb signatura antiga (“O|212”). Al verso del segon foli de guardes inicials, escrita a llapis signatura antiga “0.212”. A l’interior de la coberta, a la cantonada superior exterior, etiqueta groga amb la signatura actual escrita a tinta

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 963
Location in volume f. 1
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1671
Ramon Llull. Doctrina pueril (Cap. 73)
Language català
Date escrit 1274 - 1276 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] Capitulum proxime subsequens continetur jn libro doctrine puerilis per Magistrum Raymundum lull compilato
rubr.: De Rethorica
text: [R]2Etorica es parlar bellament e ordenada per la qual son oides paraules en exalçament … en lo coratge daquells quet hoen
Condition fragment Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-01-05