Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1677
Authors Ramon Llull
Titles Llibre d'Amic i Amat
Incipit & Explicits exordi: Esdevenc-se, un dia, que l'ermità qui estava en Roma, … los quals volia enamorar de Déu
prol.: Blanquerna estava en oració e condiserava la manera … E cascú vers basta a tot un dia a contemplar Déu, segons l'Art de contemplació
text: Demanà l'amic a son amat si havia en ell nulla cosa romassa a amar … Lo qual és acabat a glòria e a lausor de nostre senyor Déus
Date / Place escrit 1276 (Bonner - Badia)
escrit 1276 - 1283 (Llull DB)
Language català
Text Type: Prosa
Associated Texts texid 11397 Desconegut, Expositio amici et amati, escrit 1450 ? - 1510 ?
Part de llibre 6, caps. 99-100 texid 1660 Ramon Llull, Romanç d'Evast i Blaquerna, escrit 1276 - 1283
texid 1660 Ramon Llull, Romanç d'Evast i Blaquerna, escrit 1276 - 1283
References (most recent first) Tractat en: Bonner et al. (2018), Base de dades Ramon Llull = Llull DB , n. II.A.19e
Tractat en: Fidora et al. (2008), Raimundus Lullus. An Introduction to his Life, Works and Thought 148 , n. 21b
Editat a: Llull et al. (1995), The Book of the Lover and the beloved. Lo libre de amich e amat. Librum amici et amati
Editat a: Soler i Llopart (1991), “Edició crítica i estudi del Llibre d'amic e amat de Ramon Llull”, 468-829
Editat a: Llull et al. (1984), Llibre de les bèsties. Llibre d'Amic e Amat
Editat a: Llull et al. (1950), Llibre d'amic e amat. Lo desconhort / Libro de amigo y amado. El desconsuelo 53-113
Editat a: Llull et al. (1935), Poesie e versetti 33-44
Ed. parcial en: Rosselló (1886), Exposició abreviada del cantich d'amich e d'amat, composta per un dexeble del illuminat doctor e martir mestre Ramon Lull, en la ciutat de Malorques, l'any de la encarnacio del fill de Déu M.CD.XCII
Reproducció: Verdaguer (1871-96), Barcelona: BC Ms. 1463
Editat a: Llull et al. (1995), Llibre d'amic i amat 61-193
Tractat en: Bonner et al. (1988), Ramon Llull. Vida, pensament i obra literària 185
Editat a: Llinarès (1968), Ramon Llull 276-80
Editat a: Llull et al. (1935-54), Libre de Evast e Blanquerna 3:9-96
Editat a: Llull et al. (1927), Llibre d'amic e amat. Llibre d'Ave Maria 19-105
Editat a: Llull et al. (1904), Libre de Amich e Amat del B. Mestre Ramon Lull. Text original directament trelladat d'un còdiç trecentista
Subject RELIGIÓ
LITERATURA
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 9798
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Biblioteca Diocesana de Palma de Mallorca, Ms L f 3 (BITECA manid 2829)
Copied 1701 - 1741
Location in witness ff. 1-74v
Title(s) Ramon Llull, Llibre d'Amic i Amat, escrit 1276
Incipit & Explicits tit.: [ 1] Comença lo llibre de Amich y Amat y Cap. cvij
text: Qui tracta las dialogacions y cantichs de amor, que son entre los dos … [ 74] … per aquells camins caminas ab compania de son Amat
nota: [ 74v] Perque Blanquér/na havia de tractar dela art de contemplacio, perço volgue açi finir lo llibre de Amich y de Amat, lo qual es acabat á gloria ý á honor de nostre Sr. Deu Jesuchrist, y de la humil Verge Santa Maria Mare sua y Señora Nostra. Amen
References Ed. parcial a: Schib (1963-68), “Notes sobre les traduccions franceses de Ramon Llull”, Estudis Romànics 134-6
Note Perarnau no l'esmenta
ID no. of Witness 2 cnum 12647
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Biblioteca Diocesana de Palma de Mallorca, F-206 (BITECA manid 5153)
Copied 1701 - 1800 (Pérez Martínez)
Location in witness ff. 42-319
Title(s) Ramon Llull, Llibre d'Amic i Amat, escrit 1276
ID no. of Witness 3 cnum 9797
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Biblioteca Diocesana de Palma de Mallorca, Ms L p 8 (BITECA manid 2828)
Copied 1701 - 1800 (catàleg)
Location in witness ff. 25-324
Title(s) Ramon Llull, Llibre d'Amic i Amat, escrit 1276
Incipit & Explicits text: [ 25] Estava Blanquerna en oracio, e considerava la manera segons la qual contemplava en Deu … [ 324] … no tenir que offerirli en actio de gracias sino flaquesas
Note el llibre comença a citar-se al f. 25
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-04-16