Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1677
City and Library Roma Biblioteca Collegio S. Isidoro dei Francescani Irlandesi
Collection: Call number 1/103
Copied 1401 - 1500

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 54 (= I + 1 + 1-47 + 4 + I) (fol. moderna a tinta, en xifres aràbigues)
Collation 118 28/7 314; reclams horitzontals al marge inferior interior
Page Layout 2 columnes (ff. 43-44r)
33 línies (f. 2)
37 línies (f. 43)
Size pàgina 281 × 210 mm (f. 2)
caixa 208 × 167 mm
columna 208 × 65 mm
Hand semigòtica amb trets de bastarda
Watermark guant (manopla)
Pictorial elements calderons i tocs vermells, sense caplletres, substituïdes per calderons més grossos
State caixa a punta seca, quatre perforacions, primera línia de la justificació escrita
Condition els folis finals són en blanc; el f. 1, trencat, fou adobat amb un bocí de paper afegit
Binding moderna, de la biblioteca, en pergamí
Previous owners (oldest first) Antoni Bellver, Bisbe de Ciutat de Mallorca 1585 (mort) (ex-libris al f. 1 prel. i al f. 20r: “Est beluerii”)
Associated Texts Conté Al f. 47v amb lletra ss. XVI-XVII es copia texid 2254 Desconegut, Oració a la creu, escrit 1500 [?] - 1600 [?]
References (most recent first) Soriano (2002), Inspecció personal
Avenoza (1997), Inspecció personal
Pérez Martínez (1960), “Los fondos lulianos en las bibliotecas de Roma”, Anthologica Annua 424
Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia , n. d10

Internal Description
Number of texts in volume: 4
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 958
Location in volume ff. 1-19
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1710
Ramon Llull. Coment del dictat
Language català
Date escrit 1299
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] ihesus
rubr.: A conexer deus en lo mon | Començal dictat de Ramon
pream.: A çeyls qui diuen que prouar | Hom no pot la fe nj donar | Nuyl necessarj argument | Volem donar ensenyament | De set articles principals | Los quals per raho \ns/ naturals | Prouam per nous cumencaments | Quj mostren jncoueniens | Esser en deu sens vnjtat | Sens trinjtat sens encarnat | Encara volem demostrar
rubr.: [ 1v] De la esposicio dels comencaments dest dictat
text: Com cascuna proposicio dest dictat sia possada en .ij. ve \r/ ssets declaram la per ço que sia entes ço que la proposicio segnifica … [ 19] … en est mon e en laltre segons la ffin a que deus ha creat lo mon
colofó: Ffinit es aquest coment qui es del dictat qui en ell se conte e es finit en la ciutat de barchelona / en lany de M cclxxxxviiij dela encarnacio de ihesu christ En la guarda del qual comana est coment / e dictat que ell lo montiplich assi conexer e amar en lo mon per ço que en lo mon sia molt amat / a que molt home ne pusca esser saluat / Siempero en est coment hauem en res errat contra la sant ffe christiana sots metem ell / ala correccio dela santa esgleya Romana car no hauem errat scientalment / E sia donada gloria e laor a nostre senyor deus amen
text: Mostrat auem per gran raso | que sia resurrectio | A honor del sant Sperit | Comensa e fenj son scrit | Ramon en uinen de paris | El comana a sen loys | E al molt noble rey darago | Jacme en len carnation | de .M.CC.XC. nou
Condition incomplet
Note en relació a l'edició que Galmés fa del Coment, manca la inserció dels vv. 15-40 del Dictat de Ramon. Una mà posterior també insereix altres versos que Galmés no edita, però que transcriu en nota a les pp. 295, 304, 314, 319 i 324. No es pot llegir bé el final del text preliminar, perquè el primer foli s'ha conservat en estat fragmentari. Els versos que segueixen al colofó estan copiats en lletra posterior; al verso del foli 19 també hi ha una anotació del s. XVI
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 992
Location in volume ff. 20-42v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1681
Ramon Llull. Oracions de Ramon
Language català
Date escrit 1299
Incipits & explicits in MS acc.: [ 20] Deus a vostra honor començen les oracions de Ramon
prol.: Con [sic] molts homens desijen saber auer manera per la qual sapien molt de pregar … e que hom torn de cap a primer
rubr.: Capitol 1. De hun deu. Capitul primer [lletra posterior]
text: Ahor uos senyor deus glorios en vostra unitat … [ 42v] … donant laor gracies e merçes a deu
colofó: ffenit es aquest libre de oracions e de doctrina de amar deu … ell amant e nomenant mon bon Jesus
colofó: hic liber est scriptus Qui scripsit sit benedictus Amen
References (most recent first) Llull et al. (1935), Libre dintencio. Arbre de filosofia damor. Oracions e contemplacions. Flors. Oracions de Ramon. Contemplatio Raymundi. Compendiosa contemplatio. Transcripció directa amb facsimils, proemi i variants dels millors manuscrits xxxii-xxxiii , n. Ms. I
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 1063
Location in volume ff. 43ra-44rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1705
Ramon Llull. Lo pecat d'Adam
Language català
Date escrit 1282
Incipits & explicits in MS text: [ 43ra] Vn senyor Rey qui be enten | Se marauella molt souen … [ 44rb] … Lo qual nos senyer en amor | de samor e mj peccador | AMEN
Poetic Stanza 200 vv.
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 2513
Location in volume ff. 44v-47v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1216
Desconegut. Oració a Jesucrist
Language català
Date escrit 1400 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 44v] Sobre alt e sobiranament honrador … [ 47v] … ffont de pietat e de merce per merit de la tua santa passio perdonans nostres peccats e portans a uera saluacio. Amen
text: [ 47v] Tot poderos deu a tu reguarden los nostres suspirs … del peccat et per les cadnes [sic]
References (most recent first) Llull et al. (1935), Libre dintencio. Arbre de filosofia damor. Oracions e contemplacions. Flors. Oracions de Ramon. Contemplatio Raymundi. Compendiosa contemplatio. Transcripció directa amb facsimils, proemi i variants dels millors manuscrits xxxii-xxxiii
Note podria ésser incompleta. Al verso del f. 47 segueix una altra oració a la creu de mà posterior
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-01-06