Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1677
City and Library Roma Biblioteca Collegio S. Isidoro dei Francescani Irlandesi
Collection: Call number 1/103
Copied 1401 - 1500

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 54 (= I + 1 + 1-47 + 4 + I) (fol. moderna a tinta, en xifres aràbigues)
Collation 118 28/7 314; reclams horitzontals al marge inferior interior
Page Layout 2 columnes (ff. 43-44r)
33 línies (f. 2)
37 línies (f. 43)
Size pàgina 281 × 210 mm (f. 2)
caixa 208 × 167 mm
columna 208 × 65 mm
Hand semigòtica amb trets de bastarda
Watermark altres guant (manopla)
Pictorial elements Caplletres: sense caplletres, substituïdes per calderons més grossos
Calderons en vermell
Tocs de color en vermell
State caixa a punta seca, quatre perforacions, primera línia de la justificació escrita
Condition els folis finals són en blanc; el f. 1, trencat, fou adobat amb un bocí de paper afegit
Binding moderna, de la biblioteca, en pergamí
Previous owners (oldest first) Antoni Bellver, Bisbe de Ciutat de Mallorca 1585 (mort) (ex-libris al f. 1 prel. i al f. 20r: “Est beluerii”)
Associated Texts Conté al f. 47v amb lletra ss. XVI-XVII texid 2254 Desconegut, Oració a la creu, escrit 1500 [?] - 1600 [?]
References (most recent first) Vist per: Soriano (2002), Inspecció personal
Vist per: Avenoza (1997), Inspecció personal
Tractat a: Pérez Martínez (1960), “Los fondos lulianos en las bibliotecas de Roma”, Anthologica Annua 424
Tractat a: Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia , n. d10

Internal Description
Number of texts in volume: 4
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 958
Location in volume ff. 1-19
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1710
Ramon Llull. Coment del dictat
Language català
Date escrit 1299
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] ihesus
rubr.: A conexer deus en lo mon | Començal dictat de Ramon
pream.: A çeyls qui diuen que prouar | Hom no pot la fe nj donar | Nuyl necessarj argument | Volem donar ensenyament | De set articles principals | Los quals per raho \ns/ naturals | Prouam per nous cumencaments | Quj mostren jncoueniens | Esser en deu sens vnjtat | Sens trinjtat sens encarnat | Encara volem demostrar
rubr.: [ 1v] De la esposicio dels comencaments dest dictat
text: Com cascuna proposicio dest dictat sia possada en .ij. ve \r/ ssets declaram la per ço que sia entes ço que la proposicio segnifica … [ 19] … en est mon e en laltre segons la ffin a que deus ha creat lo mon
colofó: Ffinit es aquest coment qui es del dictat qui en ell se conte e es finit en la ciutat de barchelona / en lany de M cclxxxxviiij dela encarnacio de ihesu christ En la guarda del qual comana est coment / e dictat que ell lo montiplich assi conexer e amar en lo mon per ço que en lo mon sia molt amat / a que molt home ne pusca esser saluat / Siempero en est coment hauem en res errat contra la sant ffe christiana sots metem ell / ala correccio dela santa esgleya Romana car no hauem errat scientalment / E sia donada gloria e laor a nostre senyor deus amen
text: Mostrat auem per gran raso | que sia resurrectio | A honor del sant Sperit | Comensa e fenj son scrit | Ramon en uinen de paris | El comana a sen loys | E al molt noble rey darago | Jacme en len carnation | de .M.CC.XC. nou
Condition incomplet
Note en relació a l'edició que Galmés fa del Coment, manca la inserció dels vv. 15-40 del Dictat de Ramon. Una mà posterior també insereix altres versos que Galmés no edita, però que transcriu en nota a les pp. 295, 304, 314, 319 i 324. No es pot llegir bé el final del text preliminar, perquè el primer foli s'ha conservat en estat fragmentari. Els versos que segueixen al colofó estan copiats en lletra posterior; al verso del foli 19 també hi ha una anotació del s. XVI
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 992
Location in volume ff. 20-42v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1681
Ramon Llull. Oracions de Ramon
Language català
Date escrit 1299
Incipits & explicits in MS acc.: [ 20] Deus a vostra honor començen les oracions de Ramon
prol.: Con [sic] molts homens desijen saber auer manera per la qual sapien molt de pregar … e que hom torn de cap a primer
rubr.: Capitol 1. De hun deu. Capitul primer [lletra posterior]
text: Ahor uos senyor deus glorios en vostra unitat … [ 42v] … donant laor gracies e merçes a deu
colofó: ffenit es aquest libre de oracions e de doctrina de amar deu … ell amant e nomenant mon bon Jesus
colofó: hic liber est scriptus Qui scripsit sit benedictus Amen
References (most recent first) Llull et al. (1935), Libre dintencio. Arbre de filosofia damor. Oracions e contemplacions. Flors. Oracions de Ramon. Contemplatio Raymundi. Compendiosa contemplatio. Transcripció directa amb facsimils, proemi i variants dels millors manuscrits xxxii-xxxiii , n. Ms. I
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 1063
Location in volume ff. 43ra-44rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1705
Ramon Llull. Lo pecat d'Adam
Language català
Date escrit 1282
Incipits & explicits in MS text: [ 43ra] Vn senyor Rey qui be enten | Se marauella molt souen … [ 44rb] … Lo qual nos senyer en amor | de samor e mj peccador | AMEN
Poetic Stanza 200 vv.
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 2513
Location in volume ff. 44v-47v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1216
Desconegut. Oració a Jesucrist
Language català
Date escrit 1400 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 44v] Sobre alt e sobiranament honrador … [ 47v] … ffont de pietat e de merce per merit de la tua santa passio perdonans nostres peccats e portans a uera saluacio. Amen
text: [ 47v] Tot poderos deu a tu reguarden los nostres suspirs … del peccat et per les cadnes [sic]
References (most recent first) Llull et al. (1935), Libre dintencio. Arbre de filosofia damor. Oracions e contemplacions. Flors. Oracions de Ramon. Contemplatio Raymundi. Compendiosa contemplatio. Transcripció directa amb facsimils, proemi i variants dels millors manuscrits xxxii-xxxiii
Note podria ésser incompleta. Al verso del f. 47 segueix una altra oració a la creu de mà posterior
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2024-05-02