Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1675
Authors Desconegut (Llull DB)
Titles Hores de santa Maria
Incipit & Explicits text: A honor del senyor major e de la dona millor
Date / Place escrit València [?] 1330 - 1350 [?] (Llull DB)
Language català
Text Type: Prosa
Associated Persons Apòcrif: Ramon Llull, fe catòlica romana
References (most recent first) Tractat en: Bonner et al. (2018), Base de dades Ramon Llull = Llull DB , n. FD I.18
Editat a: Llull et al. (2012), Hores de nostra dona santa Maria. Desconhort de Nostra Dona 151-208
Editat a: Sari (2009), “Maria tra sciència e amància. La mariologia per i laici ed edizioni critiche del Plant de la Verge, delle Hores de nostra dona e delle Hores de santa Maria”, 226-64
Tractat en: Perarnau i Espelt (1982), Els manuscrits lul·lians medievals de la Bayerische Staatsbibliothek de Munic, I. Volums amb textos catalans 1:185-6
Editat a: Llull et al. (1915), Libre de sancta Maria. Hores de sancta Maria. Libre de Benedicta tu in mulieribus. Transcripció directa amb facsímils, introducció, variants i mostres d'escriptura dels més vells manuscrits 229-88
Subject LITÚRGIA
MARIOLOGIA
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 973
City, library, collection & call number Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica Vaticana, Ott. lat. 542 (BITECA manid 1673)
Copied 1312 a quo - 1400 (datació de Lo Concili)
Location in witness ff. 3-30v
Title(s) Desconegut, Hores de santa Maria, escrit 1330 - 1350 [?]
Incipit & Explicits text: [ 3] A6 Honor de senyor maior e dela dona mellor .vij. hores vull fer les quals seran dels .xiiij. articles dela fe / e dels .vij. dons … [ 30v] … Per tu mare verge e consolacio dels peccadors Ramon ha acabades les tues hores les quals sien dites cascu dia a honor de tu sancta Maria : Amen
References Editat a: Llull et al. (1915), Libre de sancta Maria. Hores de sancta Maria. Libre de Benedicta tu in mulieribus. Transcripció directa amb facsímils, introducció, variants i mostres d'escriptura dels més vells manuscrits , n. Ms. base de l'ed.
ID no. of Witness 2 cnum 2848
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Biblioteca Pública de l'Estat, 1002 (BITECA manid 1720)
Copied 1391 - 1410
Location in witness f. 160v
Title(s) Desconegut, Hores de santa Maria, escrit 1330 - 1350 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 160v] Comencen les hores de sancta maria uerge gloriosa compostes per Ramon
Note només es conserva la rúbrica i el reclam, que indica que el text havia de continuar; no s'ha conservat cap vers
ID no. of Witness 3 cnum 975
City, library, collection & call number Milano: Veneranda Biblioteca Ambrosiana, H 8 inf. (BITECA manid 1688)
Copied Desconegut copista de Llull (Base de dades Ramon Llull), 1391 [?] - 1410 [?] (Perarnau)
Joan Malbec (Soler), 1526 a quo
Location in witness ff. iv-ixv + 1-50
Title(s) Desconegut, Hores de santa Maria, escrit 1330 - 1350 [?]
Incipit & Explicits índex: [ iv] Index contentorum | in hoc codice | Raymundi Lulli prasens [sic] codex hoc habet | j. Horas B. M. Virginis … [ ixv] … Virtute [fol.] ii6 [cap.] i4
rubr.: [ 1] Hores de Nos […] mon Llull Do […]
text: A]3 Honor del […] vull fer set […] nes son dels […] diuinitat / Prima de […] nostre senyor Jesuchrist … [ 4v] … la sua gracia / bondat santedat y virtut. Deu los sants de g[.]a glorifica reuelant.
text: [ 5] ells la manera segons la qual deu | pare engendra deu fill e pare he | fill spiren lo sant sperit eternalment | e jnfinida … [ 50] … P2er tu mare uerge e consolacio | dels peccadors / Ramon ha acabades l| es tues ores les quals sien dites | cascun dia a honor de tu santa ma|ria / Amen
Condition incomplet
Note Manca part del salm 9, del 10 i tot el 12. Els ff. 1-4 estan afegits a posteriori en lletra probablement de la primera meitat del s. XVI a fi d'omplir la llacuna del text original gòtic (a partir del f. 5r); els tres primers estan estripats, mancant en general el marge extern, essent el fragment que ha sobreviscut més extens per la part inferior que per la superior

[rúbr. 1r] Hores de nos[…] | mon Llull D[…] [inc. text I] [a]3 Honor del […] vull fer set […] nes son dels […] diuinitat / Prima d[…] nostre senyor Jesuchrist… [expl. text I 1v] que es santa maria basta a tots los pecca-|[…]s qui en ella confien. ¶ En vn temps en vna […] [inc. text II f. 2r] verge vn deu s[…]| contengut e comp[…]| es tota speransa […] | ha manera de ama[…]… [expl. f. 2v] no posa ab humilitat / posa aquella ab super|bia en la voluntat del diable. ¶ No freta [?] […] [inc. f. 3r] ra de alguna coasa a […]| fill del millor pare… [expl. f. 3v] ¶ Lo | sant sperit es inspirador qui spira los peccadors […] [inc. text IV f. 4r] los quals en nostra dona confien. ¶ Lo sant sperit | dona amor / nostra dona sperança dona… [f. 4v expl. text IV] ¶ san|tedat y virtut. Deu los sants de de g[…]a glorifica reuelant.
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-06-07