Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 1675
Format llibre. edició. imprés
Author Jaume Roig
Title Spill o Libre de les dones per Mestre Jacme Roig. Edición crítica con las variantes de todas las publicadas y las del ms. de la Vaticana. Prólogo, estudios y comentarios por Roque Chabás
Associated persons Roque Chabás (Ed.)
Place / Publisher Barcelona - Madrid: L'Avenç - M. Murillo
Date / Location 1905: pp. 448
References (most recent first) citat per: Roig et al. (1928), Llibre de les dones, o Spill. Text, introducció i glossari per Francesc Almela i Vives 17-8
Source of Data for Works texid 1872 Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem
Source of Data for Witnesses cnum 1288 MS: Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem. Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica, Vat. lat. 4806, 1492 ca.
Record Status Created 1991-01-23
Updated 2011-03-17