Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1673
Authors Ramon Llull
Titles Hores de nostra dona santa Maria en rims
A honor del major Senyor
Incipit & Explicits text: A honor del major senyor, | Jhesu Xrist, vul far per sa amor … A la dolça dona damor | pregon per ell li peccador
Date / Place escrit 1276 - 1285
escrit Roma 1292 (Llull DB)
Language català
Text Type: Vers
Metrics 8 8 8 8 8 8 8 8…: aabbccdd…
References (most recent first) Tractat en: Bonner et al. (2018), Base de dades Ramon Llull = Llull DB , n. III.8
Editat a: Llull et al. (2012), Hores de nostra dona santa Maria. Desconhort de Nostra Dona 19-81
Editat a: Sari (2009), “Maria tra sciència e amància. La mariologia per i laici ed edizioni critiche del Plant de la Verge, delle Hores de nostra dona e delle Hores de santa Maria”, 184-225
Editat a: Llull et al. (1948), Obras literarias 1032-68
Editat a: Llull et al. (2008), “A honor del major senyor [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Editat a: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 230 , n. 89.2 (Dc:35)
Ed. parcial en: Llull et al. (1988), Poesies 38-45 (ed. parcial)
Tractat en: Perarnau i Espelt (1982), Els manuscrits lul·lians medievals de la Bayerische Staatsbibliothek de Munic, I. Volums amb textos catalans 1:186
Ed. parcial en: Llull et al. (1958), Poesies 61-67 (ed. parcial)
Ed. parcial en: Llull et al. (1957-60), Obres essencials 1:1289-1291 (ed. parcial)
Ed. parcial en: Llull et al. (1936), Rims. Logica del Gatzel, Lo peccat d'Adam, .C. noms de Deu, Hores de Nostra Dona, Plant de la Verge, Desconort, Cant de Ramon, Dictat de Ramon i Coment. Transcripció directa amb notícies preliminars i variants dels millors mss. per Moss. Salvador Galmés i proleg del Dr. Ramon d'Alòs-Moner 171-198 (ed. ref.)
Editat a: Llull et al. (1859), Obras rimadas de Ramon Llull. Escritas en idioma catalán-provenzal, publicadas por primera vez con un artículo biográfico, ilustraciones y variantes. Y seguidas de un glosario de voces anticuadas por Gerónimo Rosselló 150-173
Subject MARIOLOGIA
LITERATURA
Number of Witnesses 8
ID no. of Witness 1 cnum 2431
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2017 (BITECA manid 1560)
Copied 1301 - 1350 (cos del volum, catàleg)
1451 - 1500 (f. prel. catàleg)
Location in witness ff. 109va-116rb ff. 108va-115rb
Title(s) Ramon Llull, Hores de nostra dona santa Maria en rims, escrit 1276 - 1285
Incipit & Explicits rubr.: [ 109v] Deus en uostra ujrtut comença ramon aquestes hores de nostra dona sancta maria e cantense al so dels hymnes
text: [ 109va] A2 honor dal maior senyor | Jhesu christ uull far per saamor … [ 116rb] … A la douça dona damor | Pregon per el li peccador
Poetic Stanza 1 x 28, 50 x 12, 1 x 4 [= 632 vv.]
Note escrit a dues columnes, però la rúbrica inicial ocupa tota la pàgina
ID no. of Witness 2 cnum 2059
City, library, collection & call number Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica Vaticana, Ott. lat. 542 (BITECA manid 1673)
Copied 1312 a quo - 1400 (datació de Lo Concili)
Location in witness ff. 30v-44 ff. 28v-42
Title(s) Ramon Llull, Hores de nostra dona santa Maria en rims, escrit 1276 - 1285
Incipit & Explicits rubr.: [ 30v] Deus en uostra virtut Comença Ramon aquestes hores de nostra dona sancta Maria. E cantense els sons de les ymnes
pream.: A6 Honor del maior senyor | Jhesu christ uull far per samor … [ 31v] … En gloria celestestial [sic]
rubr.: De la confessio que hom deu fer a cascuna hora enans que la diga
text: A4 Vos mare de pietat | Me confes de tot mon peccat … [ 44] … A la dousa dona damor | Pregon per ell li peccador. | Deo gracias
Poetic Stanza 1 x 28, 50 x 12, 1 x 4 [= 632 vv.]
Note cada tirada estròfica va precedida d'una rúbrica; és una còpia completa del text
ID no. of Witness 3 cnum 974
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/11559 (BITECA manid 1668)
Copied 1401 - 1458 ad quem (mort del seu primer posseïdor conegut)
Location in witness ff. 99-118v
Title(s) Ramon Llull, Hores de nostra dona santa Maria en rims, escrit 1276 - 1285
Incipit & Explicits rubr.: [ 99] Deus ab vostra uirtut comença Ramon aquestes ores de nostra dona santa maria e canten se al so dels hymnes
text: A3 Honor Del maior senyor | Ihesu xrist uull far per sa mor | Set hores de sa mayre | Ques de peccats repayre … [ 118v] … Mays cell qui ama mays salut | Quel iudici per deu uulgut | No fa oracio leyal | Ans sote la dona amal
rubr.: Dela fi daquest libre
epíleg: L2es .vij. hores son finides
Condition incomplet
Poetic Stanza 1 x 28, 50 x 12, 1 x 1 [= 629 vv.]
References Tractat a: Santanach i Suñol (2001), “Les definicions lul·lianes del ms. 11559 de la Biblioteca Nacional de Madrid”, Llengua & Literatura 230
Note de l'epíleg tan sols s'ha conservat el primer vers i, per tant, manquen els tres darrers versos de la composició. Algunes de les estrofes, de dotze versos, ocupen tretze línies escrites
ID no. of Witness 4 cnum 2136
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Societat Arqueològica Lul·liana, 2 (BITECA manid 2157)
Copied 1401 - 1500
Location in witness ff. 119-141
Title(s) Ramon Llull, Hores de nostra dona santa Maria en rims, escrit 1276 - 1285
Incipit & Explicits acc.: [ 119] Deus en uostra uirtut comença ramon aquestes hores de nostra dona sancta maria e cantense al so dels hymnes
text: A3 honor del maior senyor | ihesu christ uull far per sa amor … [ 141] … Ala dolca dona damor | pregon per ell li peccador
colofó: Expliciunt ore beate uirgis marie
Poetic Stanza 1 x 28, 50 x 12, 1 x 4 [= 632 vv.]
ID no. of Witness 5 cnum 976
City, library, collection & call number Roma: Biblioteca Collegio S. Isidoro dei Francescani Irlandesi, 1/71 (BITECA manid 1628)
Copied 1476 - 1500
Location in witness ff. 35ra-37ra
Title(s) Ramon Llull, Hores de nostra dona santa Maria en rims, escrit 1276 - 1285
Incipit & Explicits rubr.: [ 35ra] Deus en vostra virtut comença Ramon aquestes hores de nostra dona sancta Marja e cantense els sons dels hymnes
text: A3 Honor del maior senyor | Jesuchrist vull far per samor | vij. hores dela sua mayre | Ques de peccadors repayre … [ 37ra] … Les .vij. hores son fenjdes | E per Ramon proferjdes | A la dousa dona damor | Pregon per ell li peccador. Amen
Poetic Stanza 1 x 28, 50 x 12, 1 x 4 [= 632 vv.]
ID no. of Witness 6 cnum 2144
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Societat Arqueològica Lul·liana, 9 (BITECA manid 2159)
Copied 1501 - 1600 (Massó)
Location in witness ff. 82-99v ff. 1-19v
Title(s) Ramon Llull, Hores de nostra dona santa Maria en rims, escrit 1276 - 1285
Incipit & Explicits acc.: [ 82] Deus En vostra virtut comensa Ramon aquestas horas de nostra dona sancta maria. E cantense al so dels hymnes
text: A honor del maior senyor | jhesu christ vull far per samor | set hores de sua mayra | que es de peccats repayra … [ 99v] … Les vij hores son fenides | E per Ramon proferides | Ala dousa dona d[..]or | Pregon per eyll li peccador | Deo gratias
colofó: Deo gracias
Condition incomplet
Poetic Stanza 1 x 28, 35 x 12, 1 x 2, 1 x 5, 11 x 12, 1 x 4
Note manquen els vv. 451-491 de l'edició de Galmés, a causa de la pèrdua d'un foli. De fet, la foliació antiga salta del 14 al 16, mentre que la moderna va del 95 al 96
ID no. of Witness 7 cnum 2065
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Societat Arqueològica Lul·liana, 110 (BITECA manid 2137)
Copied 1576 - 1625 (Massó)
Location in witness ff. lvi-lxix
Title(s) Ramon Llull, Hores de nostra dona santa Maria en rims, escrit 1276 - 1285
Incipit & Explicits rubr.: [ lvi] Deus en vostra Virtut comença Ramon Aquestes hores de nostra dona sancta Maria e cantense al so dels Hymnes
text: A honor del señor major | Jesuchrist vull fan [sic] per sa amor … [ lxix] … A la dolça dona d'Amor | pregon per Ell li peccador
Poetic Stanza 1 x 28, 50 x 12, 1 x 4 [= 632 vv.]
Note el f. lxixv és en blanc
ID no. of Witness 8 cnum 2371
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Convent dels Franciscans, 14 (BITECA manid 2247)
Copied 1701 - 1800
Location in witness ff. 86-91va
Title(s) Ramon Llull, Hores de nostra dona santa Maria en rims, escrit 1276 - 1285
Incipit & Explicits rubr.: [ 86] Deus Comença en Vostra Virtut Ramon aquestes hores de Nostra Dona Santa Maria E Cantense al So dels Ymnes
text: [ 86ra] A honor del major Senyor | Jesu christ vull far per sa amor | set hores de Sua Mayre | que es de peccats Repayre … [ 91va] … Les Set Obres son finides | E per Ramon proferides | Ala Douça Dona damor | pregon per el li peccador
Poetic Stanza 1 x 28, 50 x 12, 1 x 4 [= 632 vv.]
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-04-10