Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1673
City and Library Vaticano (Città del) Biblioteca Apostolica Vaticana
Collection: Call number Ott. lat. 542
Title of volume Doctrina ( a ploma, en un paper enganxat al llom)
Copied 1312 a quo - 1400 (datació de Lo Concili)

External description
Writing surface Pergamí
Format 8au
Leaf Analysis ff.: 91 (= II + 1-[89]) (fol. antiga a ploma, al marge superior)
ff.: 91 (= 1-91) (fol. moderna a llapis, en xifres aràbigues al marge inferior)
Collation 12 2-128 131
Page Layout 27 línies (f. 1)
Size pàgina 170 × 124 mm (f. 1)
caixa 117 × 80 mm
Hand gòtica
Pictorial elements Caplletres: de capítol (ff. moderns 3, 31, 44v i 52v) embotides, de 6 unitats de pautat, amb una acurada decoració filiforme en vermell i lila, que s'esten pel marge; resta de caplletres, de 4 unitats de pautat, en vermell i blau alternant, amb decoració filigranada en lila i vermell
Calderons alternen blau i vermell
Tocs de color en algunes majúscules (lletres safranades)
Other features Justificació: a ploma, en tinta molt diluïda, amb línies de guia per als renglons
Justificació: a ploma per a dues columnes (als folis preliminars, originalment en blanc, ara un d'ells amb anotacions)
Perforacions: són visibles sis perforacions
Ús de la primera línia de la pauta: en blanc
Reclams: horitzontals centrats al marge inferior
Condition tots els folis són en pergamí, també les dues guardes inicials. La foliació antiga tan sols apareix als ff. 1, 28 [sic=29] i 88. És correlatiu a aquesta numeració un altre full foliat a llapis com a 73, també a l'angle superior dret. Marges del volum guillotinats
Binding pell marró repussada sobre cartó, decorada amb motius geomètrics i vegetals, ara protegida ara per una coberta de paper
Previous owners (oldest first) Antoni Bellver, Bisbe de Ciutat de Mallorca 1585 (mort) (f. prel. ex-libris "est belurij")
References (most recent first) Facsímil: Digital Vatican Library. Ricerca e scoperta delle collezioni (Digitalizzazioni del manoscritti della Biblioteca Vaticana) (2016)
Tractat a: Avenoza et al. (2007), “Tipos y tipologías de manuscritos medievales catalanes: las proporciones anómalas”, Scriptorium
Descrit per: Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2001), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1997), Inspecció personal
Tractat a: Pérez Martínez (1960), “Los fondos lulianos en las bibliotecas de Roma”, Anthologica Annua 381
Tractat a: Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 11 , n. D2
Tractat a: Llull et al. (1915), Libre de sancta Maria. Hores de sancta Maria. Libre de Benedicta tu in mulieribus. Transcripció directa amb facsímils, introducció, variants i mostres d'escriptura dels més vells manuscrits xv , n. Ms. R
Note Guardes de pergamí amb escriptura antiga, enganxades a les cobertes.

Tinta marró.

El darrer foli està fixat al quadern anterior per un taló, sembla la resta d'un quadern que s'ha perdut
Internet http://digi.vatlib.it/view/MSS_Ott.lat.542 digitalització en baixa qualitat vist 2017-07-13

Internal Description
Number of texts in volume: 7
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 973
Location in volume ff. 3-30v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1675
Desconegut. Hores de santa Maria
Language català
Date escrit 1330 - 1350 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 3] A6 Honor de senyor maior e dela dona mellor .vij. hores vull fer les quals seran dels .xiiij. articles dela fe / e dels .vij. dons … [ 30v] … Per tu mare verge e consolacio dels peccadors Ramon ha acabades les tues hores les quals sien dites cascu dia a honor de tu sancta Maria : Amen
References (most recent first) Editat a: Llull et al. (1915), Libre de sancta Maria. Hores de sancta Maria. Libre de Benedicta tu in mulieribus. Transcripció directa amb facsímils, introducció, variants i mostres d'escriptura dels més vells manuscrits , n. Ms. base de l'ed.
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 2059
Location in volume ff. 30v-44 (fol. mod.)
ff. 28v-42 (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1673
Ramon Llull. Hores de nostra dona santa Maria en rims
Language català
Date escrit 1276 - 1285
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 30v] Deus en uostra virtut Comença Ramon aquestes hores de nostra dona sancta Maria. E cantense els sons de les ymnes
pream.: A6 Honor del maior senyor | Jhesu christ uull far per samor … [ 31v] … En gloria celestestial [sic]
rubr.: De la confessio que hom deu fer a cascuna hora enans que la diga
text: A4 Vos mare de pietat | Me confes de tot mon peccat … [ 44] … A la dousa dona damor | Pregon per ell li peccador. | Deo gracias
Poetic Stanza 1 x 28, 50 x 12, 1 x 4 [= 632 vv.]
Note cada tirada estròfica va precedida d'una rúbrica; és una còpia completa del text
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 1075
Location in volume ff. 44v-52 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1715
Ramon Llull. Plant de Nostra Dona santa Maria
Language català
Date escrit 1275 ca.
Incipits & explicits in MS text: [ 44v] A3Naua ab gran gaug la verge maria | E ueser son \deu/ fill que haut hauja … [ 52] … Car tan pauc honren son fill les agra maiors | A uos verge Reyna coman est xant damors
Condition incomplet
Poetic Stanza 7 x 12, 1 x 11, 5 x 12, 1 x 11, 1 x 12, 1 x 11, 7 x 12, 1 x 11, 3 x 12, 1 x 11, 1 x 12, 1 x 10, 2 x 12
Note manquen els vv. 88, 165, 189, 281, 335 i 354-355 de l'edició de Galmés
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 948
Location in volume ff. 52v-74v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3716
Ramon Llull. D'oració
Language català
Date escrit 1300-07
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 52v] De oracio
pream.: V6vll departir oracio | En .ix. maneres e ues ço | Primeras de ço que deus es | Segona de ço de que es … E ajut a nos sant sperit
rubr.: De oracio que
text: A4 Vos essencia de deu | do tot mj e tot ço quis meu … [ 74v] … A honor del sant sperit | Ramon ha fenjt son script | En mallorcha dins la ciutat | El nombra que deu fo carnat | Mill e .ccc. el mes juliol | Qujs en peccat / exir en uol | Ab est escript / a son poder | Car ab ell pora mantener | La fi a la qual es creat | En sabra exir de peccat | El tractat sia corrigit | Si en res eu ay fallyt | Sia sancta maria dat | E per sa amor sia amat | Amen
Condition incomplet
Poetic Stanza 1202 vv.
References (most recent first) Llull et al. (1915), Libre de sancta Maria. Hores de sancta Maria. Libre de Benedicta tu in mulieribus. Transcripció directa amb facsímils, introducció, variants i mostres d'escriptura dels més vells manuscrits xv nota
Note manquen els vv. 1-4670 de l'edició de Galmés
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 1068
Location in volume ff. 74v-90 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1704
Ramon Llull. Lo desconhort
Language català
Date escrit 1295
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 74v] Aquest es lo desconor que maestre ramon luyll feu en sa uellesa com viu que lo papa ne los altres senyors del mon uolgueren metre orde en conuertir los jnfeels segons que ell los requeri moltes e diuersses vegades
text: [ 75] D6eus ab uostra virtut / comens est desconort | Lo qual fas en xantan / per ço que men conort … [ 90] … Que ala fe christiana no sera contradit | Aquest bell desconort do al sant sperit
colofó: Ffo fet a gloria e a lahor de nostre senyor deu en layn M.cc.lxxx\x/v
Condition incomplet
Poetic Stanza 12 x 12, 1 x 11, 5 x 12, 1 x 11, 9 x 12, 1 x 11, 32 x 12, 1 x 10, 7 x 12
Note manquen els vv. 150, 223, 348, 739-40 de l'edició de Galmés. Al colofó, la darrera “x” de la data és un afegit posterior
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 2058
Location in volume f. 90ra-vc (fol. mod.)
f. 88ra-vc (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1662
Ramon Llull. Cent noms de Déu
Language català
Date escrit 1285
Incipits & explicits in MS índex: [ 90ra] O2 deus | O essencia | O vnjtat | O trinjtat | O pare | O fill | O sant sperit | O singular … [ 90vc] … O inujsible | O jnmortal | O jnfallible | O començent [sic] | O fi e compliment ages pietat de ta gent e beneix mj ab tots noms cent
Condition fragment
Note es limita a copiar una taula amb les rúbriques dels cent capítols, escrita a tres columnes
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 2060
Location in volume f. 91 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1666
Ramon Llull. Del Concili
Language català
Date escrit 1309 - 1311
Incipits & explicits in MS text: [ 91] Prech deus queus uulla emparar | ab bo amar | En consili ans que parlets … Perfayt serets | [S]2enyer en papa quint climent | Quj estats senyor de tanta gent
Condition fragment
Poetic Stanza 1 x 2, 3 x 7, 1 x 2
Note vv. 48-72 de l'edició de Galmés
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-07-13