Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1672
City and Library Dublin University College Dublin Archives
Collection: Call number B-95 | Antic n. 15
Title of volume arbre | dels comen|saments de | medisina ( f. Iv prel.)
Comensaments de medicina ( f. IIv prel.)
Copied Guillem Pagès (Soler), 1280 - 1320 (Bdades Ramon Llull)

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 26 (= ii s/n + 24)
Collation 1-212
Page Layout 2 columnes (a tot el volum)
42 línies (a tot el volum)
Size relligadura 320 × 210 mm (pla anterior)
pàgina 325 × 220 mm (f. 2)
caixa 240 × 155 mm (f. 2)
columna 240 × 70 mm (f. 2)
intercolumni × 15 mm (f. 2)
Hand gòtica una sola mà a tot el volum
Pictorial elements Rúbriques en vermell
Calderons alternen blau i vermell
Caplletres: en vermell i blau amb decoració filigranada senzilla en el color de contrast, de 2UP les secundàries i de 3UP la principal (f. 1ra)
Il·lustracions diagrames de l’arbre dels comensaments de medicina en colors (blau, verd, vermell i marró) (ff. Iv-IIr prel.s/n)
Il·lustració f. 17ra quadrat amb la distinció de les febres i al 23rb l’esfera de la nit
Altres: la numeració dels capítols també està en vermell, en xifres romanes, però situada en el marge exterior, no dins de la rúbrica
Other features Disposició del pergamí als quaderns: CPPC als quaderns amb el text
Disposició del pergamí als quaderns: PCCP al bifoli amb el diagrama
Reclams: al primer quadern només, horitzontal situat cap a la dreta, tocant el plec, decorat amb la mateixa tinta amb la qual es copià el text
Signatures: no es veuen
Justificació: sembla a punta de plom
Pautat: tipus senzill per a dues columnes, esquema 43 de Derolez amb línia de partició vertical de l'intercolumni i línies de guia per als renglons que travessen l'intercolumni
Ús de la primera línia de la pauta: en blanc
Perforacions: situades a prop dels talls, assenyalen totes les línies fonamentals de la justificació, inclosa la de partició de l’intercolumni, semblen fetes amb un punxó; al marge exterior esquerre es veu en alguns folis el règim de perforacions rodones i menudes, fetes des del recte, que assenyalen la posició de les línies de guia per als renglons
Condition Hi ha uns forats que afecten a diversos folis i a la guarda que protegeix la coberta posterior, han provocat pèrdua de text al f. 24ra i d’algunes lletres als ff. 22 i 23. Tot i algunes taques de brutícia, es pot dir que es conserva en bon estat. Són en blanc els ff. Ir prel., IIv prel. i el folis de guardes captives de pergamí. Volum amb foliació antiga en xifres aràbigues i tinta marró clara, posterior a la còpia, a l’angle superior extern.
Binding la relligadura, tal i com avui es conserva i com probablement ja era al s. XVI, està formada per unes cobertes de pell suau (badana) tintada de blau, sobre “papelón’‘ format per folis de paper i de pergamí (la guarda de pergamí enganxada al pla anterior deixa veure un bocí amb escritura cursiva, possiblement en català, del que semblen unes comptes; a la part anterior sota la pell que cobreix el pla es veu un foli de pergamí amb escriptura gòtica molt menuda en llatí). Els punts de costura dels quaderns de l’obra coincideixen tant amb el bifoli dels diagrames com amb les marques que l’interior del llom de la relligadura, que està força deteriorada, no subjecta els quaderns, sinó que fa funció de carpeta. Està molt deteriorada i és un xic més petita que els quaderns que protegeix. Restes a cada pla d’haver tingut alguna mena de fermall per mantenir tancat el volum (dos forats separats per un cm on anirien els lligams.
History of volume Adquirit 1990 - 1993 (procedent de Dun Mhuire)
Previous owners (oldest first) Roma: Biblioteca Collegio S. Isidoro dei Francescani Irlandesi 43 1872
Killiney: Convent of Dun Mhuire 1946
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 1698 MS: Milano: Ambrosiana, A 268 inf. Mallorca: Guillem Pagès, 1280-07-08. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2015), Inspecció personal
Tractat a: Badia et al. (2010), “Els manuscrits lul·lians de primera generació als inicis de la scripta librària catalana”, Translatar i transferir. La transmissió dels textos i el saber (1200-1500)
Tractat a: Soler (2010), “Els manuscrits lul·lians de primera generació”, Estudis Romànics
Catalogat a: Fennessy (1995), “The B Manuscripts in the Franciscan Library Killiney”, Dún Mhuire Killiney, 1945-1995. Léann agus Seanchas 183
Tractat a: Soler (2006), “Estudi històric i codicològic dels manuscrits lul·lians copiats per Guillem Pagès (ca. 1274-1301)”, Arxiu de Textos Catalans Antics
Tractat a: Soler Llopart (2004), “L'escriptura de Guillem Pagès, copista de manuscrits lul·lians”, Studia Lulliana
Catalogat a: Hillgarth (1966), “Manuscritos lulianos de la Biblioteca del Convento Franciscano de Dún Mhuire, Killiney, co, Irlanda”, Estudios Lulianos 78
Note Signatures antigues: n. 15 (a la tira de paper que protegeix el llom en posició vertical, damunt del pla posterior; la lletra és antiga, podria ser del s. XVI, però no es correspon amb la signatura que tenia a S. Isidoro, on era el 43) El ms. B-45 en la mateixa posició (lletra, tinta, tira de paper, però en aquest cas a la anterior) duu el “n. 10" , el fet de compartir aquesta numeració vincula els dos manuscrits.

Manuscrit amb algunes anotacions marginals (p. e. en llatí al f. 3rb amb petita manícula, “ No.’‘ al marge ext. del f. 6rb).

Les descripcions de la relligadura que es troben a la Base de Dades Ramon Llull i al catàleg del 1995, p. 183 no coincideixen amb la que duu el manuscrit. Segons ambdues fonts, els quaderns amb el text estaven dins del bifoli que duu els diagrames de l’Arbre dels comensaments de medicina; la Dbase Ramon Llull esmentava unes cobertes posteriors que havien protegit els quaderns, i que estaven folrades per fora amb un paper d’aigües malmès i els quaderns s’havien separat d’aquestes cobertes. Vegeu la descripció actual de la relligadura al camp corresponent.

Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 12569
Location in volume f. Ir prel.
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11367
Desconegut. Recepta. Per a tinya
Language català
Date escrit 1280 ? - 1320 ?
Incipits & explicits in MS rubr.: [ Ir prel.] Per tiya [sic] acurar
text: Prin ayga ardent he vnten les clapes sens altre mescle he garra. Prouat.
Note Hem transcrit tot el text
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 945
Location in volume ff. Iv-IIv prel. + 1ra-24va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1664
Ramon Llull. Començaments de medicina
Language català
Date escrit 1274 - 1278
Title(s) in witness Comensaments de medicina, IIv prel.
Incipits & explicits in MS tit.: [ Iv prel.] arbre | del comen|samens [sic] de | medisina
rubr.: [ IIv prel.] Comensaments de medicina
acc.: [ 1ra] D2Eus quj sotz sobirana uertut | de la qual totes altres uertutz | reeben comensament … la art | abreujada datrobar uerjtat a en|tendre los secretz medisjnals e | naturas
tit.: Del prolec
prol.: C3On cada art aja sos comensa|ments. per aso nos comensam a|quest libre en los comensamens | de medicina … Nona es de pols | Decima es de metafora
tit.: De la primera distjncio. de la disposicio | de la art
text: N2Atura es de entenjment | Que entena mjls per demostracio fe|ta per ujsta e per ojment Que per ojr tan so|lament & per aso nos alcomensament da|quest libre formam .j. arbre segons esta | manera … [ 24va] … per so que en el sjen | conseruades les especies de justicia. ¶ Moltz | daltres comensamens porjem recomptar | segons esta art mataforjcal. Mas cor | auem a parlar dels comensamens de teo|logia e de dret e de natures coue que donem | fj a los comensamens de medjsjna. los quals son | acabatz. ab ajuda e ab benediccio de | nostre senyor deus. Amen
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2021-09-16