Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1671
City and Library Milano Veneranda Biblioteca Ambrosiana
Collection: Call number I 117 Sup.
Copied Desconegut copista de Llull (Base de dades Ramon Llull), 1391 [?] - 1430 [?]

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: V + 1-179 + VI (foliació moderna a llapis en xifres aràbigues)
ff.: IV + 183 + I (Inventario Ceruti 3: 724, que reprodueix l’estat del volum abans de la restauració)
ff.: I s/n probablement contemporani de la restauració + I-IV folis de guarda antics però posteriors al volum, en blanc + 1-181 + 182-183 guardes de paper posterior (s. XVI?) + I guarda antiga + I contemporani de la restauració (Avenoza: foliació moderna a llapis en xifres aràbigues)
Collation 16/7 2-812 9-1014 118/7 12-1412 154/2 + 1/1 (Avenoza)
Page Layout 28 línies (f. 2)
29 línies (f. 131)
1 columnes (a tot el volum)
Size relligadura 315 × 215 x 70 mm (pla anterior)
pàgina 287/290 × 205 mm (f. 2)
caixa 185 × 135 mm (f. 2)
pàgina 290 × 205 mm (f. 131)
caixa 185 × 140 mm (f. 131)
Hand gòtica
Watermark unicorn rampant (ff. 126/139) (cap idèntic a Briquet)
unicorn rampant (ff. 176 i 176 visible el cap, ff. 182 i 183 visibles les potes) (emblant a Piccard Fabeltiere III 2485-2488 doc. Mechelen entre 1405 i 1411)
lletra “M” majúscula amb antena i creu (quadern 11, ff. 128/137, 131/134, marca d’aigua majoritària al volum) (cap idèntica a Briquet)
Pictorial elements Rúbriques en vermell
Calderons alternen blau i vermell
Caplletres: generalment són de dues unitats de pauta i alternen blau i vermell
Tocs de color vermell en algunes majúscules
Other features Justificació: la restauració del volum dificulta distingir el tipus de pautat
Ús de la primera línia de la pauta: en blanc
Perforacions: en alguns folis es veuen perforacions rodones que assenyalen algunes de les línies mestres del pautat
Reclams: en posició horitzontal, situats a la dreta del marge inferior
Signatures: en part del volum es veuen signatures alfanumèriques al marge inferior extern (manquen als 4 primers quaderns que serien “a, b, c, d”, i es veuen a la resta (e, f, g, h, j, k, l, m, n, o, p), numeren els folis de la primera meitat dels plecs
Signatures: amb algunes errades, aparentment k vj (per k vij), no es veu bé; l iij (per l ij); l v (per l vj); l vj (per l vij)
Condition exemplar restaurat, segons indica una nota a la primera guarda: "Restaurato a praglia nel febbraio 1953". De la guarda anterior segona fins a la cinquena hi ha la foliació i-iv. Algunes de les guardes posteriors també estan numerades. Molts folis tenen numeració antiga a ploma, també en xifres aràbigues. El f. 80 (fol. mod.) és numerat per la ploma antiga com a f. 79 i, a partir d'aquest moment, comença un desequilibri entre les foliacions antiga i moderna. Són en blanc els ff. 125r i 126v i els folis de guardes
Binding moderna, en pell marró gofrada amb ferros mudèjars sobre fusta; duu tres nervis al llom i tanques de cuir i metall
Previous owners (oldest first) Caterina (Sor) mare de les Rescluses de Santa Caterina (a la quarta guarda posterior: “Aquest libre […] he rebut io Gabriel des clapes de sor Catharina mare delas resclusas de Santa Margarita […]”)
Gabriel des Clapés ("Este libro huuo Juan de Arzeo en Barcelona por 18 | reales y mas por trasladar en Castellano y de su mano vn | otro libro de Raymundo contra el antichristo. Teniale un hon|rrado viejo y cauallero llamado Francisco Roser Badia y auiale | costado .51. Reales y le estimaua mucho [text ratllat | text ratllat] y la via por do vino / a sus manos es estaña [darrer mot esmenat sobre un altre, seguit per text ratllat] e | larga de contar. quia in terra deserta inuia et in aquosa sic | in sancto apparuit sibi ut uideret uirtutem eius etc. | Laus deo omnium rerum. A. et Ω")
Francesc Roser Badia (Cavaller), cavaller Barcelona (a la primera guarda posterior: “Este libro huuo Juan de Arzeo de Barcelona por 18 reales y mas por trasladar en castellano y de su mano vn otro lobro de Raymundo contra en antichristo. Teniale un honrrado viejo y cauallero llamado Francisco Roser Badia y auiale costado 51 reales y le estimaua mucho […]”)
Juan Arce de Heredia
Associated MSS, editions, and specific copies of editions Mateix copista que manid 2413 MS: Mainz: Martinus-Bibliothek, 220 i. Desconegut copista de Llull, 1381 [?] - 1430 [?]. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
manid 2413 MS: Mainz: Martinus-Bibliothek, 220 i. Desconegut copista de Llull, 1381 [?] - 1430 [?]. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
Mateix copista que manid 1701 MS: Mainz: Martinus-Bibliothek, 220 k. Desconegut copista de Llull, 1381 [?] - 1430 [?]. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
manid 1701 MS: Mainz: Martinus-Bibliothek, 220 k. Desconegut copista de Llull, 1381 [?] - 1430 [?]. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
Mateix copista que manid 1688 MS: Milano: Ambrosiana, H 8 inf. Desconegut copista de Llull, 1391 [?] - 1410 [?]. Desconegut, Hores de santa Maria, escrit 1330 - 1350 [?].
manid 1688 MS: Milano: Ambrosiana, H 8 inf. Desconegut copista de Llull, 1391 [?] - 1410 [?]. Desconegut, Hores de santa Maria, escrit 1330 - 1350 [?].
Mateix copista que manid 1654 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 52. Genova: Desconegut copista de Llull, 1351 [?] - 1410 [?]. Ramon Llull, Llibre d'ànima racional, escrit 1296 [?].
manid 1654 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 52. Genova: Desconegut copista de Llull, 1351 [?] - 1410 [?]. Ramon Llull, Llibre d'ànima racional, escrit 1296 [?].
Mateix copista que manid 1719 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 58. Desconegut copista de Llull, 1391 [?] - 1410 [?]. Ramon Llull, Llibre de quadratura i triangulatura de cercle, escrit 1299-06.
manid 1719 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 58. Desconegut copista de Llull, 1391 [?] - 1410 [?]. Ramon Llull, Llibre de quadratura i triangulatura de cercle, escrit 1299-06.
Mateix copista que manid 1658 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 67. Desconegut copista de Llull, 1391 [?] - 1410 [?]. Ramon Llull, Romanç d'Evast i Blaquerna, escrit 1276 - 1283.
manid 1658 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 67. Desconegut copista de Llull, 1391 [?] - 1410 [?]. Ramon Llull, Romanç d'Evast i Blaquerna, escrit 1276 - 1283.
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2016), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Descrit per: Badia et al. (2003), Ramon Llull Database = Llull DB
Descrit per: Obrador i Bennàssar et al. (1908), “Viatge d'investigació a les Biblioteques de Munich i Milà”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 612-3
Note El volum tenia una foliació moderna (però anterior a la que hi ha a llapis) a tinta blava a l’angle sup. extern, que comptava els folis de cinc en cinc i tots entre el 125 i el 130 (salta un foli i du 55 per 54, 60 per 9, et passim). Posteriorment, es va afegir la foliació a llapis més moderna, que no numera els folis a tinta (car seria duplicar el núm). Als ff. 125-129 la foliació a més moderna és d’una mà diferent i al f. 125 està feta a bolígraf. A partir del f. 54 la numeració a llapis esmena l’anterior, és la foliació que seguim. No es veuen restes d’una foliació original.

El plegat en quart i la foscor de la tinta ferrogàl·lica no ens permet distingir bé els detalls de la marca d’aigua de l’unicorni, que sovint es troba a Piccard entre les de paper de gran format.

Al f. 124v hi ha dues anotacions: 1a. anotació s. XV-XVI?: del princjpi de aquest lljbre fins aqui uja çent y vint y cuatre | fulles totes escrites de vna ma; 2a. anotació, mateixa mà s. XV-XVI?: Sy de aqui avant uja altres cincuanta y tres fulles totes | escrites dela matexa ma / de modo que serjen per totes | cent y satanta y set fulles escrites de vna ma. No hem pogut llegir el text ratllat del f. 180r amb l’ajuda de la làmpada de llum negra de la biblioteca. Al f. I prel. s’ha anotat a llapis la signatura actual. A sota hi ha enganxat un bocí de pergamí amb escriptura que pot ser del s. XVI: “13 | Deu qui es ens conplira [?]” i una mica més avall, a llapis en escriptura moderna, “H pelle | 13”. Al verso del f. I (ult) primer dels folis de guarda finals que segueixen als que duen anotacions, hi ha un bocí de pergamí enganxat amb escriptura que podria ser del s. XVII i que la Base de Dades Ramon Llull suggereix identificar amb la de Juan Arce de Herrera es llegeix: “Al muy magnifico señor Don Francisco mercader Señor | d[…] chest [?] el campo”.

L'Inventario Ceruti, vol. 3, p. 724, esmenta els textos catalans com “Provincialis” (pel que fa a la llengua, a altres textos els anomena Graecius, Latinus, etc.).

Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 944
Location in volume ff. 1-124v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1663
Ramon Llull. Començaments de filosofia
Language català
Date escrit 1299 - 1300
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1r] Deus quj es ens complit e prima causa de tot | quant es / per ta ueritat e uirtut e ata honor | Començam a en cerchar començaments de phi|losophia
text: C4om philosophia sia effecte dela primera | causa / e sia jntrument e mjrayl ablo qual | hom aia conexença de teulogia [sic] … [ 124v] … De memoria entenjment e uolentat | De genre species e jndiujduum | De essencia esser e natura
Note Diverses esmenes actualitzen les grafies del text, p. e. f. 1 r esmena “Deus” en “Deu”, “mjrayl” en “mirall”, etc.
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 947
Location in volume ff. 127-179
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1664
Ramon Llull. Començaments de medicina
Language català
Date escrit 1274 - 1278
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 127] Deus quj sots sobirana uirtut dela qual totes altres | virtuts reben començament e perfeccio ab graçia e ab | ajuda de uostra e per entencio de uos honrar e serujr co|menç lart quj es dels començaments e dels graus | de mediçina per la qual luma entenjment sexalça si|guent la manera dela art abreuyada de trobar | ueritat aentendre los secrets mediçinals e na|turals
tit.: Del prolech
prol.: C3om cascuna art aja sos començaments perço | nos començam aquest libre enlos comen|çaments de mediçina … [ 129] … e crexer o mjnuar ables altres.
tit.: Deles condicions del arbre
text: L2es condicions del arbre son .vj. la primera es que … [ 179] … mas car hauem aparlar dels començaments de | tehologia e de dret e de natures coue que donem fi als co|mençaments de medicina los quals son acabats ab | ajuda e benediccio de nostre senyor deus amen. Amen
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-02-15