Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1670
Authors Desconegut (Llull DB)
Titles Doctrina i manera d'aplicar lògica nova a la ciència de dret i de medicina
Liber de modo applicandi novam locigam ad scientiam juris et medicinae
Incipit & Explicits text: Com lo jurista i lo metge deguen encercar començaments generals
Date / Place escrit 1303 [?] (Llull DB)
traduït 1303 a quo - 1400
Language català [?]
llatí [?]
llatí [?] (orig.)
català [?] (orig.)
Text Type: Prosa, Tractats científics o tècnics
Associated Persons Traductor: Desconegut
Apòcrif: Ramon Llull, fe catòlica romana
References (most recent first) Tractat en: Bonner et al. (2018), Base de dades Ramon Llull = Llull DB , n. FD I.15
Tractat en: Cifuentes i Comamala (2002), La ciència en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement 144
Editat a: Llull et al. (1998), Lògica nova 165-80
Tractat en: Perarnau i Espelt (1982), Els manuscrits lul·lians medievals de la Bayerische Staatsbibliothek de Munic, I. Volums amb textos catalans 1:197
Subject TRACTATS
FILOSOFIA
MEDICINA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 960
City, library, collection & call number München: Bayerische Staatsbibliothek, Cod. Hisp. (Cat.) 56 (BITECA manid 1678)
Copied 1351 - 1400 (J. Perarnau)
1401 - 1500 (catàleg)
Location in witness ff. 78v-85
Title(s) Desconegut, Liber de modo applicandi novam locigam ad scientiam juris et medicinae (tr. Desconegut), traduït 1303 a quo - 1400
Incipit & Explicits acc.: [ 78v] Deus en la uostra uertut se dona doctrina e manera de appljcar logica noua ala sciencia de dret e de medicina
text: Con lo jurjsta e lo metgie degen ensercar comensamens generals … [ 85] … E les altres en les questions de medicina e en les altres dela dita distinccio
epíleg: Fenjda es aquesta obra a honor de deu … E aquella esser reducta a artifial [sic.] pratica. Fenj aquest dictat Ramon ha honor de deu jhesu christ
colofó: Finjto libro sit laus et glorja christo. a.m.e.n
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-05-30