Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1668
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number MSS/11559 | Antic 11559 | Antic Ll.171
Title of volume Cent noms de Deu ( llom, a ploma)
Copied 1401 - 1458 ad quem (mort del seu primer posseïdor conegut)

External description
Writing surface Vitel·la
Format 8au
Leaf Analysis ff.: 145 (= III + 1-139 + III) (Avenoza)
Collation 1-48 56 6-178 181-5/
Page Layout 20 línies (ff. 1-98)
18 línies (ff. 99-133)
22 línies (ff. 134-138)
17 línies (ff. 138v-139v)
Size pàgina 120 × 85 mm (f. 2r) (Avenoza)
caixa 71 × 46 mm (ff. 1-98)
caixa 70 × 51 mm (ff. 99-133)
caixa 81 × 52 mm (ff. 134-138r)
caixa 85 × 62 mm (ff. 138v-139v)
Hand gòtica gòtica librària (ff. 1-139)
semigòtica (ff. 134-8)
itàlica del s. XVI (138v-139v)
Pictorial elements Caplletres: caplletres en vermell i blau amb decoració afiligranada
Tocs de color tocs de groc i violeta en algunes lletres i a les rúbriques
Rúbriques en vermell
Calderons en vermell
Il·lustracions al f. 139 dibuixet a ploma del cap d'un àngel; a les guardes de paper hi ha alguns fragments de dibuixos a ploma, potser de l'Ars lul·liana
Other features Justificació: justificació a punta seca
Perforacions: sense restes de perforacions
Ús de la primera línia de la pauta: primera línia escrita
Reclams: restes dels reclams horitzontals, al marge inferior dret, només visibles a la fi d'alguns quaderns
Condition primer full tacat, resta del volum en bon estat; hi manca un full entre els ff. 118 i 119. Foliació moderna realitzada a llapis verd. En bont estat de conservació
Binding en pergamí amb restes de les dues corretgetes que servien de tanca
Previous owners (oldest first) Íñigo López de Mendoza, Marqués de Santillana 1458 ad quem
Madrid: Biblioteca Osuna e Infantado Rocamora, 47
Associated persons Altres segons una anotació al tercer full de guarda: “Es del uso del Dr na Juan Bau. Estrader Acolito 1770” va ésser emprat per Juan Bautista Estrader, fe catòlica romana
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 1642 MS: München: Bayerische St. (Codices Latinorum Monacensis), Clm. 10497. 1401 - 1500. Ramon Llull, Art abreujada de predicació, escrit 1313-02 a quo.
References (most recent first) Facsímil: Microfilm del ms. 11559 de la BNM. Cent noms de Déu de Ramon LLull (2000)
Descrit per: Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Tractat a: Badia et al. (2003), Ramon Llull Database = Llull DB
Descrit per: Sabaté (2002), Inspecció personal
Descrit per: Sabaté (2001), Inspecció personal
Tractat a: Santanach i Suñol (2001), “Les definicions lul·lianes del ms. 11559 de la Biblioteca Nacional de Madrid”, Llengua & Literatura 229-35
Descrit per: Sabaté (2000), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Tractat a: Martí de Barcelona (1933), “Notes descriptives de manuscrits franciscans de la Biblioteca Nacional de Madrid”, Estudis Franciscans
Tractat a: Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 12 , n. D7
Catalogat a: Domínguez Bordona (1931), Catálogo de los manuscritos catalanes de la Biblioteca Nacional 82-3
Tractat a: Massó Torrents (1913-14), “Adició a la Bibliografia dels antics poetes catalans”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 738 , n. D7
Tractat a: Schiff (1905), La Bibliothèque du marquis de Santillane. Étude historique et bibliographique de la collection de livres manuscrits de don Íñigo López de Mendoza, 1398-1458, marqués de Santillana, conde del Real de Manzanares. Humaniste et auteur espagnol célèbre, précédée d'une introduction biographique, avec des notes, appendices contenant des documents et une table alphabétique 385
Catalogat a: Rocamora (1882), Catálogo abreviado de los manuscritos de la Biblioteca del Excmo. Sr. Duque de Osuna e Infantado, hecho por el conservador de ella 16 , n. 47
Note D'acord amb les oracions finals, el volum fou propietat d'una dona. Al f. 439v una anotació recull el contingut parcial del volum, abans de la còpia dels textos finals: “Horas deuotisimas dels cents noms de deu, axi mateix y son les hores de la verge Maria fetas per mestre Ramon Llull doctor illuminat”. Les caixes varien al llarg del volum.

Demanat per a revisió el 30/01/2016, no vist perquè era en procès de restauració .

Internal Description
Number of texts in volume: 12
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 941
Location in volume ff. 1-98v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1662
Ramon Llull. Cent noms de Déu
Language català
Date escrit 1285
Incipits & explicits in MS prol.: [ 1] C6om los sarrahins entenen prouar lur lig esser donade de deu per ço car … [ 3] … E amaior dificultat posar tant suptill materia en rims que no es posat lo alcora en lo dictat que es p posat [sic]
tit.: O deus
text: D3eus Diuinal tu est Deu per obrar | que en tu has axi com est deu per estar | per que entu null accident no j pot estar … [ 98v] … A2 uos Mare de deu present | aquest xant qui nouellament | es fet a uostre honrament
Condition incomplet
Poetic Stanza 3 x 30, 1 x 27, 13 x 30, 1 x 27, 2 x 30, 1 x 27, 6 x 30, 1 x 33, 20 x 30, 3 x 33, 15 x 30, 1 x 33, 6 x 30, 1 x 27, 1 x 30, 1 x 27, 14 x 30, 1 x 33, 9 x 30, 1 x 15
Note en relació a l'edició de Galmés, manquen les terzines 10 del cap. IV, 9 del cap. VIII i 4 del cap. LXXIV. Els versos, que es distribueixen en paràgrafs, estan escrits a línia seguida i separats per un punt volat. Al f. 97 es veu un vers ratllat, que no hem comptabilitzat en el nombre total de versos
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 974
Location in volume ff. 99-118v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1673
Ramon Llull. Hores de nostra dona santa Maria en rims
Language català
Date escrit 1276 - 1285
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 99] Deus ab vostra uirtut comença Ramon aquestes ores de nostra dona santa maria e canten se al so dels hymnes
text: A3 Honor Del maior senyor | Ihesu xrist uull far per sa mor | Set hores de sa mayre | Ques de peccats repayre … [ 118v] … Mays cell qui ama mays salut | Quel iudici per deu uulgut | No fa oracio leyal | Ans sote la dona amal
rubr.: Dela fi daquest libre
epíleg: L2es .vij. hores son finides
Condition incomplet
Poetic Stanza 1 x 28, 50 x 12, 1 x 1 [= 629 vv.]
References (most recent first) Tractat a: Santanach i Suñol (2001), “Les definicions lul·lianes del ms. 11559 de la Biblioteca Nacional de Madrid”, Llengua & Literatura 230
Note de l'epíleg tan sols s'ha conservat el primer vers i, per tant, manquen els tres darrers versos de la composició. Algunes de les estrofes, de dotze versos, ocupen tretze línies escrites
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 7238
Location in volume ff. 119-126
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1671
Ramon Llull. Doctrina pueril
Language català
Date escrit 1274 - 1276 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 119] De articles
text: Q2ue son articles | Article son creure e amar ueres coses e marauelloses De Deu | Que es creador creador es faedor que ha fet lo mon … [ 126] … Edat es temps mesurat e espay de uida ales coses uiuents per lur uida | Angell es de sustancia enuisible jncorporal qui sempre ueu deu
Condition fragment
References (most recent first) Santanach i Suñol (2001), “Les definicions lul·lianes del ms. 11559 de la Biblioteca Nacional de Madrid”, Llengua & Literatura
Note aquest fragment inclou setanta-nou definicions extretes de la Doctrina pueril, entre les quals s'interpola al f. 120v una definició extreta del Llibre de Benedicta tu in mulieribus
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 7239
Location in volume f. 120v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1647
Desconegut. Llibre de Benedicta tu in mulieribus
Language català
Date escrit 1331
Incipits & explicits in MS text: [ 120v] Que es peccat original | peccat original es deffalliment primatiu / accidental e esdeuengut en natura humana / per lo desuiament dels primers pares
Condition fragment
References (most recent first) Santanach i Suñol (2001), “Les definicions lul·lianes del ms. 11559 de la Biblioteca Nacional de Madrid”, Llengua & Literatura
Note aquest fragment es limita a una única definició, interpolada entre altres definicions extretes de la Doctrina pueril de Ramon Llull
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 7240
Location in volume ff. 126-128
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1698
Ramon Llull. Llibre de santa Maria
Language català
Date escrit 1290
Incipits & explicits in MS text: [ 126] Perseueranca es ço per que bontat granea poder elos altres perseueren / en ço que son … [ 127v-128] … aiuda es esforcar coses freuols e donar los compliment Daco que desigen | Alba es comensament de resplendor e fi de tenebres
epíleg: Raymundus mundus preciose laudis … [ 128v] … Et facta eius intellexerunt
Condition fragment
Note fragment, inclou vint-i-una definicions
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 3984
Location in volume ff. 128v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2325
Desconegut. Rosa de caritat per Déu lo pare obumbrada
Language català
Date escrit 1400 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 128v] Aue maria deus te sal uerge maria
text: Rosa de caritat | per deu lo pare obumbrada | Lirj de virginitat | per lo sperit sposada … Prech uos uerge maria aque la anima mja | e tot lo meu cors uos sia comanat. amen
Poetic Stanza 12 vv.
References (most recent first) Crosas López (2005), Inspecció personal
Note la versificació d'aquesta composició és molt irregular, de manera que el còmput del versos que aquí hem establert és una mera conjectura de valor aproximatiu
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 3985
Location in volume ff. 129-130v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2727
Desconegut. Amonestament de sant Anselm
Language català
Date escrit 1109 ante quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 129] La recomendacio de sant ancelm
text: A2questa es la recommendacio de sant ancelm la qual se deu dir per cascun crestia … [ 130v] … a ços diu ala persona qui es prop dela mort
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 3986
Location in volume ff. 130v-131v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4756
Desconegut. Oració devota que es diu quan hom deu rebre lo cors de Jesucrist
Language català
Date escrit 1400 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 130v] Oracio deuota quis diu quant hom deu reebre lo cors de Jhesu Christ
text: S2enyor deus omnipotent ple de tota clemencia … [ 131v] … contemplar fas a faç sens fenir amen
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 3987
Location in volume ff. 131v-132
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4779
Desconegut. Oració per fer gràcies després de rebre el cos de Crist
Language català
Date escrit 1400 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 131v] Oracio per fer gracies apres que auras reebut lo cors de Jhesu Christ
text: S2enyor deu meu Jhesu Christ gracies te faç qui mi pecadora idigna has uolgut sadollar … [ 132] … Qui vius e regnes ab lo pare el sant sperit en unitat de essencia eternal e infinida. amen
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 3988
Location in volume ff. 132v-133v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4780
Thomas Aquinas. Oració de sant Tomàs d'Aquino
Language català
Date traduït 1400 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 132v] Aquesta oracio deuaill feita ordona sant thomas daquin del orde dels preycadors e deu se dir en lo adorament del sanct precios cors de Jesuchrist
text: Adorte deuotament … [ 133v] … e ab los meus huylls e bocha en la gloria tu loar amen
Poetic Stanza 7 x 4
References (most recent first) Crosas López (2005), Inspecció personal
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 3989
Location in volume ff. 134-137v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4781
Desconegut. Hora que en la missa solemne són representades vint coses per les quals es significada la vida de Jesucrist
Language català
Date escrit 1400 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 134] Hora que enla missa solemne son representades vint coses per las quals es significada la uida de nostre Senyor Jhesu Christ axi com se seguex
text: P2rimerament lo preuere sen entra en la sacristia … [ 137v] … aci vint obras dela misa que significan tota la vida de nostre senyor Jhesu Christ
Note al f. 138 segueix una oració en llatí
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 7241
Location in volume ff. 138v-139
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2538
Ramon Llull. Ador-te vera carn
Language català
Date escrit 1276 - 1283
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 138v] De adorar lo cors del Redemptor Jesu Christ
text: ADor te vera carn e uer cors de Jesu Christ lo qual ests presentat á mos vulls corporals sots forma de Pa … [ 139] … placiat señor Deu meu Jesuchrist quem rabes en lo teu sant Regna per conexer é contemplar ta uirtut e en la tua virtut é per la tua virtut sia des liurat del mortal ynimich. Amen
Condition passatge
Note aquest manuscrit ens ha transmès una petita part del capítol IX (“Del stament de Evast e Aloma”) del llibre I del Blaquerna, segons l'edició de Galmés
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2016-01-30