Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1666
Authors Ramon Llull
Titles Del Concili
Un consilii vull començar
Incipit & Explicits acc.: Un consilii vull començar | en mon coratge, e xantar, | per ço que faça enamorar | tots cells qui ho poden far | per Deus servir, | e lo Sepulcre conquerir: | molt ho desir.
text: En Consilii: tan gran siats | e tan bellament ordenats | que Deus ne sia molt honrats … si al consilii ha maysó, | lo consilii no serà bo. | Senyor Deus pluja, | que Ramon s'uja | car lo mal puja!
Date / Place escrit 1309 - 1311 (Bonner - Badia)
escrit Paris-Vienne 1311-10 (Llull DB)
escrit 1311 - 1312
Language català
Text Type: Vers
Metrics [89.11 (12:1), p. 49=] 8 8 8 8 4 8 4: aaaabbb
[89.11a (12:2), p. 49=] 8 8 8 8 4ï 4ï 4ï: aaaabbb; [III= aaaaabbb, sobra un vers]
References (most recent first) Editat a: Llull et al. (1938), Rims. Medicina de peccat, Aplicació de l’Art General, Del consili, Cantilena. Transcripció directa amb notícies preliminars i variants dels millors mss 255-288 (ed. ref.)
Ed. electrònica en: Llull et al. (2008), “Un consili vull començar [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Ed. parcial en: Romeu i Figueras (2000), Corpus d'antiga poesia popular 61 , n. 31
Tractat en: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 294 , n. 89.11 i 89.11a
Editat a: Llull et al. (1988), Poesies 142-187
Tractat en: Perarnau i Espelt (1982), Els manuscrits lul·lians medievals de la Bayerische Staatsbibliothek de Munic, I. Volums amb textos catalans 1:198-9
Editat a: Llull et al. (1958), Poesies 157-192
Editat a: Llull et al. (1957-60), Obres essencials 1:1328-1344
Editat a: Llull et al. (1928), Poesies 106-134
Ed. parcial en: Briz i Fernández (1867), Lo llibre dels poetas. Cansoner de obras rimadas dels segles XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII. Acompanyat de notas y de un prólech, per Francesch Pelay Briz 53-56
Editat a: Llull et al. (1859), Obras rimadas de Ramon Llull. Escritas en idioma catalán-provenzal, publicadas por primera vez con un artículo biográfico, ilustraciones y variantes. Y seguidas de un glosario de voces anticuadas por Gerónimo Rosselló 611-46
Subject RELIGIÓ
Number of Witnesses 10
ID no. of Witness 1 cnum 2427
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2017 (BITECA manid 1560)
Copied 1301 - 1350 (cos del volum, catàleg)
1451 - 1500 (f. prel. catàleg)
Location in witness ff. 77-85va ff. 76-84va
Title(s) Ramon Llull, Del Concili, escrit 1309 - 1311
Incipit & Explicits rubr.: [ 77] Del consili que feu maestre ramon lull mallorquj
text: [ 77ra] U3n consilij uull començar | En mon coratge e xantar … [ 85va] … Lo consilij no sera bo | Senyor deus pluja | Que ramon suja | car lo mal puja
Poetic Stanza 100 x 7, 1 x 3, 1 x 7, 1 x 6, 11 x 5, 1 x 7
Note la cobla de tres versos és en realitat el refrany que es repeteix en totes les cobles que la segueixen. Les onze cobles de cinc versos i la que en té sis tan sols transcriuen el primer vers del refrany, perquè els altres se sobreentenen. A l'hora de comptabilitzar el nombre de versos, ens hem cenyit tan sols al text que transcriu el copista. La rúbrica està escrita a línia seguida
ID no. of Witness 2 cnum 2060
City, library, collection & call number Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica Vaticana, Ott. lat. 542 (BITECA manid 1673)
Copied 1312 a quo - 1400 (datació de Lo Concili)
Location in witness f. 91
Title(s) Ramon Llull, Del Concili, escrit 1309 - 1311
Incipit & Explicits text: [ 91] Prech deus queus uulla emparar | ab bo amar | En consili ans que parlets … Perfayt serets | [S]2enyer en papa quint climent | Quj estats senyor de tanta gent
Condition fragment
Poetic Stanza 1 x 2, 3 x 7, 1 x 2
Note vv. 48-72 de l'edició de Galmés
ID no. of Witness 3 cnum 952
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Biblioteca Diocesana de Palma de Mallorca, Ms L g 3 (BITECA manid 1638)
Copied 1351 - 1400
1341 - 1360 (Obrador)
Location in witness f. 50ra-rb
Title(s) Ramon Llull, Del Concili, escrit 1309 - 1311
Incipit & Explicits rubr.: [ 50ra] Del Consili que ffeu lilluminat Mestre Ramon lull malorques
text: Consili uull comensar | En mon coratge e xantar … [ 50rb] … En Consili deus vos aiut | Temme no siats descebut
Condition fragment
Poetic Stanza 6 x 7, 1 x 2
Note vv. 1-44 de l'edició de Galmés. Afegit per una mà del s. XV o posterior
ID no. of Witness 4 cnum 953
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Societat Arqueològica Lul·liana, sense signatura (BITECA manid 1639)
Copied Mallorca (illa / illes): 1401 - 1425 (ed. Rosselló)
Location in witness ff. 54ra-59vb
Title(s) Ramon Llull, Del Concili, escrit 1309 - 1311
Incipit & Explicits rubr.: [ 54ra] Del consilij que ffeu Maestre Ramon lull malorquj
intr.: U4N consilij uull començar | En mon coratge e xantar | Per ço que faça enamorar | Tots cells quio poden far | Per deus serujr | E lo sepulcre conquerjr | Molt o desir
text: En consilij tan gran siats | E tan bellament ordenats | Que deus ne sia molt honrrats … [ 59vb] … Si al consilij ha mayso | Lo consilij no sera bo
Poetic Stanza 100 x 7, 1 x 3, 1 x 7, 1 x 6, 12 x 5, 1 x 4
Note la cobla de tres versos és en realitat el refrany que es repeteix en totes les cobles que la segueixen. Les dotze cobles de cinc versos i la que en té sis tan sols transcriuen el primer vers del refrany, perquè els altres se sobreentenen. En canvi, la darrera cobla, de quatre versos, no copia cap vers del refrany. A l'hora de comptabilitzar el nombre de versos, ens hem cenyit tan sols al text que transcriu el copista
ID no. of Witness 5 cnum 955
City, library, collection & call number Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 9344 (BITECA manid 1661)
Copied 1401 - 1500
Location in witness ff. 192-195v ff. 204-207v
Title(s) Ramon Llull, Del Concili, escrit 1309 - 1311
Incipit & Explicits rubr.: [ 192] Del consili que feu maestre Ramon luyll mallorqui
acc.: [V]5N consili vull començar. | En mon coratge e xantar. | Per ço que faça enamorar … Varat ne tor mal no tembrets | Pefayt serets
rubr.: Del papa
text: S2Enyer en papa quint climent | Qui stats senyor de tanta gent … [ 195v] … Senyer deus pluia | Que Ramon se huia | Car lo mal puia etc
Condition fragment
Poetic Stanza 790 vv. [= 13 x 7, 1 x 1, 1 x 5, 4 x 7, 1 x 2, 6 x 7, 1 x 6, 76 x 7, 1 x 3, 1 x 7, 1 x 6, 12 x 5, 1 x 7]
Note el text segueix el següent ordre: vv. 1-92, 129-163, 92-133, 163-809 de l'edició de Galmés. Els versos repetits estan escrits al marge, just a l'inici d'alguns fragments mal ordenats. En relació al text editat, tan sols manquen, en tretze ocasions, els dos darrers versos del refrany (“perquè·.l mal fuja, | car pecat puja!”), que se sobreentenen
ID no. of Witness 6 cnum 954
City, library, collection & call number Roma: Biblioteca Collegio S. Isidoro dei Francescani Irlandesi, 1/71 (BITECA manid 1628)
Copied 1476 - 1500
Location in witness ff. 42ra-45va
Title(s) Ramon Llull, Del Concili, escrit 1309 - 1311
Incipit & Explicits rubr.: [ 42ra] Del consili que feu mestre Ramon lull mallorquj
text: U2n consili vull començar | En mon coratge e xantar | Per ço que faça en amorar | Tots cells quj ho poden far … [ 45va] … Si al consili ha mayso | Lo consili no sera bo | Senyor deus pluja | Que Ramon suja | Car lo mal puja
Poetic Stanza 100 x 7, 1 x 3, 1 x 7, 1 x 6, 12 x 5, 1 x 7
Note la cobla de tres versos és en realitat el refrany que es repeteix en totes les cobles que la segueixen. Les dotze cobles de cinc versos i la que en té sis tan sols transcriuen el primer vers del refrany, perquè els altres dos versos se sobreentenen. A l'hora de comptabilitzar el nombre de versos, ens hem cenyit tan sols al text que transcriu el copista
ID no. of Witness 7 cnum 2071
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Societat Arqueològica Lul·liana, 110 (BITECA manid 2137)
Copied 1576 - 1625 (Massó)
Location in witness ff. cxxxii-cxliii
Title(s) Ramon Llull, Del Concili, escrit 1309 - 1311
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxxiiva] Del Concili que feu Mestre Ramon Llull Mallorqui
text: Vn consili vull comensar | en mon Coratge e xantar | per so que fassa enamorar | tots cells qui ho poden far … [ cxliii] … Ira es trista passio | della noue Concell bo | si al Consili ha mayso | lo Concili no sera bo | señor deus pluja | que Ramon suja | car lo mal puja
Condition incomplet
Poetic Stanza 56 x 7, 1 x 6, 43 x 7, 1 x 3, 1 x 7, 1 x 6, 12 x 5, 1 x 7
Note manca el v. 395 de l'edició de Galmés. La cobla de tres versos és en realitat el refrany que es repeteix en totes les cobles que la segueixen. La cobla de sis versos seguida de les dotze cobles de cinc versos tan sols transcriuen el primer vers del refrany, perquè els altres dos versos se sobreentenen. A l'hora de comptabilitzar el nombre de versos, ens hem cenyit tan sols al text que transcriu el copista
ID no. of Witness 8 cnum 7916
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Fundació Bartolomé March Severa, 99-V1-6 (BITECA manid 2731)
Copied Francesc Montaner i Font, 1601 [?] - 1620 [?]
1608 [?] - 1614 [?] (Pérez Martínez)
Location in witness ff. 337ra-338vb
Title(s) Ramon Llull, Del Concili, escrit 1309 - 1311
Incipit & Explicits rubr.: [ 337ra] Del Consilij que ffeu Maestre Ramon Lull Mallorqui
text: Vn consilij vull començar | en mon coratge e xantar | perço que faça enamorar | tots cells quio poden far … [ 338vb] … Senyors Prelats no es Leo | qui no faça tembrel molto | e diets hoc e pujs diu no | de ço enqui ha gran rayso
Condition fragment
Poetic Stanza 47 x 7, 1 x 4
Note vv. 1-333 de l'edició de Galmés
ID no. of Witness 9 cnum 2158
City, library, collection & call number München: Bayerische Staatsbibliothek, Clm. 10591 (BITECA manid 2164)
Copied 1651 - 1700 (Perarnau)
Location in witness ff. 411ra-417va
Title(s) Ramon Llull, Del Concili, escrit 1309 - 1311
Incipit & Explicits rubr.: [ 411ra] Del Consili que feu Maestre Ramon Luyll Mallorqui
text: Un consili vull comensar | En mon coratge, e xantar | Per ço que façe anemorar | Tots cells quiu poden far … [ 417va] … Jra es tristicia passio | Della no coue Consell bo | Si el Consili ha mayso | Lo Consili no sara bo | Senyor Deus pluia | Que Ramon se huia | Car lo mal puia
Poetic Stanza 13 x 7, 1 x 6 [= vv. 92, 129-133 ed. Galmés], 4 x 7, 1 x 9 [= vv. 162-163, 92-98], 4 x 7, 1 x 8 [= vv. 127-128, 163-168], 76 x 7, 1 x 3, 1 x 7, 1 x 6, 12 x 5, 1 x 7 [= vv. 163-809]
Note en aquest testimoni els versos han estat copiats segons el següent ordre: vv. 1-92, 129-163, 92-128, 163-809 de l'edició de Galmés; de totes maneres, cal tenir en compte que, a partir del vers corresponent al 717 de Galmés, a cada cobla es reitera la llacuna de dos versos del refrany, sobreentesos; en altres paraules, de les cobles finals, la de tres versos és el refrany, que es repeteix íntegrament a la cobla següent però no a la de sis versos i a les dotze successives de cinc versos, on tan sols es transcriu el primer vers del refrany, al final de cadascuna; a la versificació, entre claudàtors, també hem indicat les alteracions en l'ordre dels versos
ID no. of Witness 10 cnum 2368
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Convent dels Franciscans, 14 (BITECA manid 2247)
Copied 1701 - 1800
Location in witness ff. 61-67ra
Title(s) Ramon Llull, Del Concili, escrit 1309 - 1311
Incipit & Explicits rubr.: [ 61] Del Consili que feu Mestre Ramon Lull Mallorqui
text: [ 61ra] Vn consili Vull comensar | En mon Coratge e xantar | perço que fasa enamorar | tots Cells qui ho poden far … [ 67ra] … Yra es trista passio | Della no be Concell bo | Si al Concili ha mayso | Lo Concili no Sera bo | Senyor Deu pluja | Que Ramon Suja | Car lo mal puja
Condition incomplet
Poetic Stanza 100 x 7, 1 x 3, 1 x 7, 1 x 6, 11 x 5, 1 x 7
Note manquen els vv. 775-781 de l'edició de Galmés. La cobla de tres versos és en realitat el refrany que es repeteix en totes les cobles que la segueixen. Les onze cobles de cinc versos i la que en té sis tan sols transcriuen el primer vers del refrany, perquè els altres dos versos se sobreentenen. A l'hora de comptabilitzar el nombre de versos, ens hem cenyit tan sols al text que transcriu el copista
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-05-16