Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1665
Authors Ramon Llull
Titles Medicina de pecat
Déus, ab vostra gran pietat
Incipit & Explicits rubr.: Deus, ab vostra gran pietat | fas MEDICINA DE PECCAT
text: Contricció, confessió | encara satisfacció … si'a santa Maria dat, | e per sa amor sia amat
Date / Place escrit Ciutat de Mallorca 1300 (Ramon d'Alós-Moner)
escrit Ciutat de Mallorca 1300-07 (Llull DB)
Language català
Text Type: Vers
Metrics [89.5 (Db:1), p. 228=] 8 8 8 8 8 8…: aaa: bbb: ccc…
[89.5a (Dc:36), pp. 230-231=] 8 8 8 8 8 8…: aabbccdd…
[89.5b (Fa:1), p. 231=] 4 6 8 4 6 8…: aaa: bbb: ccc…
Associated Texts texid 3716 Ramon Llull, D'oració, escrit 1300-07
texid 11377 Ramon Llull, Dictat de Trinitat, escrit 1300-07
References (most recent first) Tractat en: Bonner et al. (2018), Base de dades Ramon Llull = Llull DB , n. III.44
Tractat en: Fidora et al. (2008), Raimundus Lullus. An Introduction to his Life, Works and Thought 178 , n. 90
Editat a: Llull et al. (1938), Rims. Medicina de peccat, Aplicació de l’Art General, Del consili, Cantilena. Transcripció directa amb notícies preliminars i variants dels millors mss 3-205 (ed. ref.)
Ed. electrònica en: Llull et al. (2008), “Deus, ab vostra gran pietat [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Ed. parcial en: Romeu i Figueras (2000), Corpus d'antiga poesia popular 59-60 , n. 30
Tractat en: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 294 , n. 89.5 i 89.5a-b
Ed. parcial en: Llull et al. (1988), Poesies 78-93
Tractat en: Perarnau i Espelt (1982), Els manuscrits lul·lians medievals de la Bayerische Staatsbibliothek de Munic, I. Volums amb textos catalans 1:195
Ed. parcial en: Llull et al. (1958), Poesies 101-14
Ed. parcial en: Llull et al. (1957-60), Obres essencials 1:1303-8
Ed. parcial en: Llull et al. (1928), Poesies 42-51
Ed. parcial en: Llull et al. (1859), Obras rimadas de Ramon Llull. Escritas en idioma catalán-provenzal, publicadas por primera vez con un artículo biográfico, ilustraciones y variantes. Y seguidas de un glosario de voces anticuadas por Gerónimo Rosselló 431-602
Subject RELIGIÓ
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 2423
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2017 (BITECA manid 1560)
Copied 1301 - 1350 (cos del volum, catàleg)
1451 - 1500 (f. prel. catàleg)
Location in witness ff. 2ra-67ra ff. 1ra-66ra
Title(s) Ramon Llull, Medicina de pecat, escrit 1300
Incipit & Explicits rubr.: [ 2ra] Deus ab uostra gran pietat | ffas medicina de pecat
text: C2Ontrictio confessio | En cara satisfacio … [ 66vb-67ra] … Sia sancta maria dat | E per sa amor sia amat
colofó: Finito libro laus sit et gloria christo amen
Poetic Stanza 5872 vv.
Note aquest testimoni és complet. De tota manera, en relació a l'edició de Galmés, s'han interpolat sis versos entre els vv. 2587-2588: “El poder saber, uolentat | An satisfet ala bontat | Granea uertut unnitat | Gloria e eternitat | Quen si fa durar hom e deu”. Al costat d'aquesta interpolació es veu anotat “vacat”, raó per la qual no hem comptabilitzat aquest fragment en el nombre total de versos. Ocupen una sola línia d'escriptura els vv. 644-645, igual que els vv. 711-712 i 1201-1202. En canvi, el v. 668 ocupa dues línies. Els dos primers versos, a tinta vermella, constitueixen la rúbrica que encapçala l'obra
ID no. of Witness 2 cnum 12583
City, library, collection & call number Dublin: University College Dublin Archives, B-100 (BITECA manid 1728)
Copied 1351 - 1400
Location in witness ff. 215va-217v
Title(s) Ramon Llull, Medicina de pecat, escrit 1300 I, 1-12
Incipit & Explicits rubr.: [ 215va] Dictat quen .R. luul feu deles .v. ujrtuts
text: C2ontriccio confacio | Elabone entencion | E la oracio axament … [ 217vb] … Car uos meteys uos enfernats | A las amj metex manas | Car eu estau en aquel cars
Condition fragment
ID no. of Witness 3 cnum 2833
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Societat Arqueològica Lul·liana, 110 (BITECA manid 2137)
Copied 1576 - 1625 (Massó)
Location in witness ff. cxlixv-clirb
Title(s) Ramon Llull, Medicina de pecat, escrit 1300
Incipit & Explicits rubr.: [ cxlixv] FRAGMENT, DEL, TRACTAT, DE, LES, SINC, VIRTUTS
rubr.: [ cxlixva] De contriccio. Capitol Primer
text: Contriccio, confessio | e la bona Jntentio | E la oracio exament | son medicina e anguent … [ clirb] … Con vos fa mal seruir | e hom fa nil tenir | Molt men penet | con per vos he stat denalet [sic]
Condition fragment
Poetic Stanza 262 vv.
Note vv. 3, 5-123 i 125-266 de l'edició de Galmés. De fet, el vers del manuscrit “Si souen vos compolcio” es correspon amb part dels vv. 123-124 de l'edició
ID no. of Witness 4 cnum 2365
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Convent dels Franciscans, 14 (BITECA manid 2247)
Copied 1701 - 1800
Location in witness ff. 1ra-52vb
Title(s) Ramon Llull, Medicina de pecat, escrit 1300
Incipit & Explicits rubr.: [ 1ra] Deus ab Vostra Gran pietat | fas medicina de peccat
text: Contricio, Confessio, | Encara Satisfaccio | Ela bona [sic] temptatio | E oratio exament … [ 52vb] … El tractat sia Corrigit | Si en Res eu ay falit | Sia Santa Maria dat | E per sa amor sia amat
colofó: Finito libro laus sit et gloria Jesu Christo Amen
Condition incomplet
Poetic Stanza 5866 vv.
Note manquen els vv. 1186, 1391, 1922, 2654, 5242 i 5366 de l'edició de Galmés. En diversos ocasions, dos versos ocupen una sola línia d'escriptura
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-04-20