Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1665
City and Library Ciutat de Mallorca Societat Arqueològica Lul·liana
Collection: Call number 8
Copied 1401 - 1500 (Massó primer Ms.)
1501 - 1600 (Massó segon Ms.)

External description
Writing surface Paper i pergamí
Leaf Analysis ff.: 60 (= 36 + 24)
Size pàgina 200 × 145 mm
Hand del s. XV (36 folis primers) (Massó)
del s. XVI (els altres 24 folis)
Pictorial elements títols i caplletres en vermell al primer Ms.
Binding pergamí flexible en mal estat
Previous owners (oldest first) Jeroni Rosselló i Ribera, erudit (1827 - 1902) 1902
Ciutat de Mallorca: Col·legi de la Sapiència (f. 1: “Est Collegii Btae. Mariae Sapientiae”)
References (most recent first) Pérez Martínez (1960), “Los fondos manuscritos lulianos de Mallorca”, Estudios Lulianos 94 , n. 760-1
Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 29 , n. d18
Massó Torrents (1913-14), “Bibliografía dels antics poetes catalans”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 219-20
Sancho Vicens (1901-02), “Donatiu dels manuscrits y llibres lulians de la Biblioteca Rosselló”, Bolletí de la Societat Arqueológica Luliana 348
Note es tracta de dos manuscrits relligats junts. Aquest llibre no es va localitzar

Internal Description
Number of texts in volume: 3
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2138
Location in volume ff. 1-36
ff. 1-35v (Pérez Martínez)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1659
Ramon Llull. Llibre dels articles de la fe (Pérez Martínez)
Language català
Date escrit 1296-06-23
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] Deus en virtut de ta gran aiuda e benedictio Comencam aquest tractat en qui prouem per rahons necessaries los articles dela fe catholica
text: Ans que prouem los articles esser volem provar
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 950
Location in volume ff. 1-24v (segona part del volum)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3716
Ramon Llull. D'oració
Language català
Date escrit 1300-07
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] De oracio
text: Vull departir oratio en nou maneres e veges … [ 24v] … E per amor sia am[…]. Amen
Condition fragment
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 2487
Location in volume ff. 37-60 (segona part del volum)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1681
Ramon Llull. Oracions de Ramon
Language català
Date escrit 1299
Note Còpia del s. XVI
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2007-08-07