Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1663
Authors Ramon Llull
Titles Principia philosophiae
Començaments de filosofia
Date / Place escrit Paris - Mallorca (Altres) 1299 - 1300 (Llull DB)
escrit Paris - Mallorca (Altres) 1299 - 1300 (Fidora et al.)
Language català
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
References (most recent first) Tractat en: Bonner et al. (2018), Base de dades Ramon Llull = Llull DB , n. III.43
Tractat en: Fidora et al. (2008), Raimundus Lullus. An Introduction to his Life, Works and Thought 177 , n. 86
Editat a: Llull et al. (2003), Començaments de filosofia
Subject FILOSOFIA
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 943
City, library, collection & call number München: Bayerische Staatsbibliothek, Cod. Hisp. (Cat.) 64 (BITECA manid 1670)
Copied 1351 - 1400 (Perarnau)
1401 - 1500 (catàleg)
Location in witness ff. 67-130v
Title(s) Ramon Llull, Començaments de filosofia (tr. Desconegut), escrit 1299 - 1300
Incipit & Explicits acc.: [ 67] Deus qui es ens complit e prima causa de tot quant es per ta ueritat e virtut e ata Honor Comencam a encercar comencaments De PHilosofia
text: C3on philossofia sia efectu dela primera cosa e sia jnstrument mjral ab lo qual hom aia conexença de teulogia … [ 130] … o per los [ents com]posts daquelles // ffenj
colofó: Ffenj Ramon les questions … sauj ha gloria e ha laor de [Nostre Senyor]
text II: Dela pratica daquesta sciencia A s[olre questions]. A3 solre questions pelegrjnes per esta … [ 130v] … [essencia e ess]er e natura[…]
Condition incomplet
ID no. of Witness 2 cnum 944
City, library, collection & call number Milano: Veneranda Biblioteca Ambrosiana, I 117 Sup. (BITECA manid 1671)
Copied Desconegut copista de Llull (Base de dades Ramon Llull), 1391 [?] - 1430 [?]
Location in witness ff. 1-124v
Title(s) Ramon Llull, Començaments de filosofia (tr. Desconegut), escrit 1299 - 1300
Incipit & Explicits rubr.: [ 1r] Deus quj es ens complit e prima causa de tot | quant es / per ta ueritat e uirtut e ata honor | Començam a en cerchar començaments de phi|losophia
text: C4om philosophia sia effecte dela primera | causa / e sia jntrument e mjrayl ablo qual | hom aia conexença de teulogia [sic] … [ 124v] … De memoria entenjment e uolentat | De genre species e jndiujduum | De essencia esser e natura
Note Diverses esmenes actualitzen les grafies del text, p. e. f. 1 r esmena “Deus” en “Deu”, “mjrayl” en “mirall”, etc.
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-04-19