Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1662
Authors Ramon Llull
Titles Cent noms de Déu
Llibre dels cent noms de Déu
Incipit & Explicits acc.: Déus ab ta vertut comença aquest llibre qui és dels teus cent noms
prol.: Con los sarraíns entenen provar lur lig … que no es l'Alcorà posar en lo dictat en que es posat
rubr.: I. De Deu
text: O ens divinal! tu és Deus per l'obrar | que en tu as, axí com és Deus per estar; | per que en tu nuyl accident no pot estar … A las! Tant hom veg desviar | de sa fi, car no vol honrar | Deus, qui pregua hom d'amar!
oració: Laus et honor essentie Dei et divinis personis et dignitatibus earum. Et recordemur et amemus Ihesum Naçarenum et Mariam virginem matrem eius
colofó: Finit es aquest bo dictat | lo qual sia per Deu guardat, | car per él l'avem comensat … A vos, Mayre de Deu, present | aquest cant, qui novellament | es fayt a vostre honrament
Date / Place escrit Roma 1285 (Ramon d'Alós-Moner)
escrit Roma 1288 (Fidora et al.)
escrit 1292 [?] (Hugues)
escrit Roma 1292 (Llull DB)
Language català
Text Type: Prosa i vers
References (most recent first) Tractat en: Bonner et al. (2018), Base de dades Ramon Llull = Llull DB , n. III.9
Tractat en: Fidora et al. (2008), Raimundus Lullus. An Introduction to his Life, Works and Thought 154 , n. 38
Tractat en: Hugues (2001), “Deification / Hominification and the Doctrine of Intentions: Internal Christological Evidence for Re-dating Cent noms de Déu”, Studia Lulliana
Ed. parcial en: Llull et al. (1988), Poesies 32-8
Tractat en: Perarnau i Espelt (1982), Els manuscrits lul·lians medievals de la Bayerische Staatsbibliothek de Munic, I. Volums amb textos catalans 1:189
Editat a: Vernet (1962-67), “Observacions sobre el llibre Oracions de Ramon”, Estudis Romànics, 10 = Estudis de Literatura Catalana oferts a Jordi Rubió i Balaguer en el seu setanta-cinquè aniversari, 1
Ed. parcial en: Llull et al. (1958), Poesies 53-60
Ed. parcial en: Llull et al. (1957-60), Obres essencials 1:1287-9
Editat a: Llull et al. (1936), Rims. Logica del Gatzel, Lo peccat d'Adam, .C. noms de Deu, Hores de Nostra Dona, Plant de la Verge, Desconort, Cant de Ramon, Dictat de Ramon i Coment. Transcripció directa amb notícies preliminars i variants dels millors mss. per Moss. Salvador Galmés i proleg del Dr. Ramon d'Alòs-Moner 75-170 (ed. ref.)
Ed. parcial en: Llull et al. (1928), Poesies 34-41
Ed. parcial en: Llull et al. (1859), Obras rimadas de Ramon Llull. Escritas en idioma catalán-provenzal, publicadas por primera vez con un artículo biográfico, ilustraciones y variantes. Y seguidas de un glosario de voces anticuadas por Gerónimo Rosselló 201-304
Note aquesta obra es divideix en 100 capítols numerats amb xifres romanes, on s'exposen els cent noms o atributs de Déu. La major part dels capítols tenen una extensió de deu terzines, i cada terzina està constituïda per tres versicles monorims. Al darrer capítol segueixen cinc terzines més, que clouen l'obra
Subject RELIGIÓ
Number of Witnesses 17
ID no. of Witness 1 cnum 1069
City, library, collection & call number Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica Vaticana, Ott. lat. 845 (BITECA manid 1727)
Copied 1301 - 1400
Location in witness ff. 1ra-41vb
Title(s) Ramon Llull, Cent noms de Déu, escrit 1285
Incipit & Explicits rubr.: [ 1ra] De la taula dels cent noms de deu
índex: O deus .j. | essentia .ij. | O unitat .iij. | O trinitat .iiij. … [ 1vb] … O comensament .xcix. | O fi. e conpliment .c. | aies pietat de ta gent. e beneex nos ab tos noms cent
acc.: [ 2ra] Deus ab ta uirtut comens aquest libre qui es dels teus cent noms
prol.: C3on los sarrains entenen prouar lur lig esser donada de deu … [ 3rb] … que no es lalcolra posat
rubr.: de deu
text: O2 ens diuinal tu es deus per lobrar | que en tu as axi com es deus per estar | per que en tu nuyl accident no pot estar … [ 41vb] … A uos mayre de deu present | coman aquest cant qui nouellament | es fayt a uostre honrament | Amen
escat.: Laus et honor essentie dei et diuinis personis et dignitatibus earum. Et recordemur et amemus ihesum naçarenum et mariam uirginem matrem eius
Condition incomplet
Poetic Stanza 2 x 30, 1 x 27, 4 x 30, 1 x 33, 9 x 30, 1 x 27, 2 x 30, 1 x 27, 6 x 30, 1 x 33, 20 x 30, 3 x 33, 15 x 30, 1 x 33, 8 x 30, 1 x 27, 14 x 30, 1 x 33, 9 x 30, 1 x 15
Note en relació al text editat per Galmés, manca la novena terzina del cap. III. El text està disposat a dues columnes, però els versos s'han escrit a línia seguida, com si es tractés d'una obra en prosa. Alguns versos són escrits als marges, i al f. 38rb uns versos erròniament repetits han estat ratllats, possiblement de la mà del mateix copista
ID no. of Witness 2 cnum 2058
City, library, collection & call number Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica Vaticana, Ott. lat. 542 (BITECA manid 1673)
Copied 1312 a quo - 1400 (datació de Lo Concili)
Location in witness f. 90ra-vc f. 88ra-vc
Title(s) Ramon Llull, Cent noms de Déu, escrit 1285
Incipit & Explicits índex: [ 90ra] O2 deus | O essencia | O vnjtat | O trinjtat | O pare | O fill | O sant sperit | O singular … [ 90vc] … O inujsible | O jnmortal | O jnfallible | O començent [sic] | O fi e compliment ages pietat de ta gent e beneix mj ab tots noms cent
Condition fragment
Note es limita a copiar una taula amb les rúbriques dels cent capítols, escrita a tres columnes
ID no. of Witness 3 cnum 936
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Biblioteca Pública de l'Estat, 1025 (BITECA manid 1631)
Copied 1351 - 1400 (Bonner)
1301 - 1310 (catàleg)
1391 - 1410 (García Pastor)
Location in witness ff. 85v-86
Title(s) Ramon Llull, Cent noms de Déu, escrit 1285 taula
Incipit & Explicits rubr.: [ 85v] Aquests son los Cent noms de deu los quals Mestre Ramon lull ha fets dels quals ha fets cent psalms los quals se poden cantar axi com los psalms de daujd e dos prouerbis
índex: [ 85va] O deus | O essencia | O vnjtat … [ 86rb] … O jnmortal | O jnfallible | O començament | [f. 86rc] O ffi e compliment | ages pietat deta gent e beneex mj ab tos noms cent
epíleg: [ 86] L3aus et honor essentia dei et diuinjs personjs et dignitatibus earum Et Recordemus et amemus ihesu natzarenum et Mariam virginem Matre eius. Et expectemus et desideremus carnis resurreccionem et in celo coram magnam et sempiternam glorificacionem amen
Condition fragment
Note es limita a copiar la taula amb les rúbriques dels cent capítols
ID no. of Witness 4 cnum 3211
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Capitular de Barcelona, Cod. 178, Fragments de còdexs 1, núm. 8 (BITECA manid 2432)
Copied 1357 ca. (apunt d'un pagament)
Location in witness f. 1ra-rb
Title(s) Ramon Llull, Cent noms de Déu, escrit 1285
Incipit & Explicits text: [ 1ra] o pregat | o diferenciant | o concordant … [ 1rb] … o comensament | o fij e compliment ages pietat de ta gent e beneeys me ab tos noms .c.
epíleg: [L]2aus e honor ecencia dei e deujnjs persois a dignitatibus earum. Et recordemur et amemus ihesum nazarenum et mariam uirginem matrem eius. Et expectemus et desideremus carnis resurrecciones et in celo coram deo magnam et sempiternam glorificationem
concl.: Com deus aya posade uirtuts en paraules peres e erbes quant doncs mes la ha posade en los seus noms per que jo consel que hom cascun dia digalos noms de deu e scrits ab si los port
Condition fragment
Note es limita a copiar una taula amb les rúbriques dels cent capítols
ID no. of Witness 5 cnum 937
City, library, collection & call number Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica Vaticana, Chigi lat. E. IV 118 (BITECA manid 1660)
Copied 1391 - 1410 (Massó)
1401 - 1500 (Inventari Chigi)
Location in witness ff. 6v-7v ff. 2v-3v
Title(s) Ramon Llull, Cent noms de Déu, escrit 1285 Rúbriques
Incipit & Explicits rubr.: [ 6v] A3quests son los Cent noms de deu los quals los quals [sic] lo Reuerend mestra Ramon Lull ha fets dels quals ha fets Cent phalms quis poden cantar axicom los psalms de dauid e son
text: [ 6va] O deus | O essencia | O vnitat | O trinitat … [ 7vb] … O comensament | O fi e compliment | haies pietat de ta jent e beneex mj ab tots noms Cent Amen
Condition fragment
Note testimoni fragmentari que es limita a copiar una taula amb les rúbriques dels cent capítols. Segueix al f. 7v una oració en llatí amb la rúbrica en català: “Aquesta oracio se diu en cascun psalm com hom diu gloria patri et filio et spiritus sancto | L2aus et honor essentie dei et diuinjs personis et dignitatibus earum / Et recordemur et amemus Jhesum natzarenum / et Mariam VIrginem matrem eius et expectemus et desideremus carnis resurreccionem et jn celo magnam et sempiternam glorificationem Amen”
ID no. of Witness 6 cnum 941
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/11559 (BITECA manid 1668)
Copied 1401 - 1458 ad quem (mort del seu primer posseïdor conegut)
Location in witness ff. 1-98v
Title(s) Ramon Llull, Cent noms de Déu, escrit 1285
Incipit & Explicits prol.: [ 1] C6om los sarrahins entenen prouar lur lig esser donade de deu per ço car … [ 3] … E amaior dificultat posar tant suptill materia en rims que no es posat lo alcora en lo dictat que es p posat [sic]
tit.: O deus
text: D3eus Diuinal tu est Deu per obrar | que en tu has axi com est deu per estar | per que entu null accident no j pot estar … [ 98v] … A2 uos Mare de deu present | aquest xant qui nouellament | es fet a uostre honrament
Condition incomplet
Poetic Stanza 3 x 30, 1 x 27, 13 x 30, 1 x 27, 2 x 30, 1 x 27, 6 x 30, 1 x 33, 20 x 30, 3 x 33, 15 x 30, 1 x 33, 6 x 30, 1 x 27, 1 x 30, 1 x 27, 14 x 30, 1 x 33, 9 x 30, 1 x 15
Note en relació a l'edició de Galmés, manquen les terzines 10 del cap. IV, 9 del cap. VIII i 4 del cap. LXXIV. Els versos, que es distribueixen en paràgrafs, estan escrits a línia seguida i separats per un punt volat. Al f. 97 es veu un vers ratllat, que no hem comptabilitzat en el nombre total de versos
ID no. of Witness 7 cnum 2135
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Societat Arqueològica Lul·liana, 2 (BITECA manid 2157)
Copied 1401 - 1500
Location in witness ff. 1-118
Title(s) Ramon Llull, Cent noms de Déu, escrit 1285
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Deus ab ta uirtut comença aquest libre qui es dels C. noms de deu
prol.: C6Om los sarrayns entenen prouar lur lig esser donada de deu per ço car lelcora es tan bell dictat que nol poria fer null hom semblant del segons ells diuen … [ 4] … en aquest libre eamaior difficultat posar tan soptil materia en rims que no es posar lalcora enlo dictat enque es posat
tit.: Primera feria matines
tit.: O deus
text: O3 Ens diuinal tu es deu per obrar | que en tu has axi com es deus per star | per que en tu null accident no pot star … [ 117v] … A uos mare de deu present | aquest xant qui nouellament | es fet auostre honrament
colofó: [ 118] Explicit psalterium raymundi in quo sunt centum nomina christi uirtuosissima ualde
Condition incomplet
Poetic Stanza 3 x 30, 1 x 27, 13 x 30, 1 x 27, 2 x 30, 1 x 27, 6 x 30, 1 x 33, 18 x 30, 1 x 27, 1 x 30, 3 x 33, 15 x 30, 1 x 33, 6 x 30, 1 x 27, 1 x 30, 1 x 27, 14 x 30, 1 x 33, 9 x 30, 1 x 15
Note en relació a l'edició de Galmés, manquen les terzines 10 del cap. IIII, 9 del cap. VIII, 8 del cap. XLVII i 4 del cap. LXXIV. Alguns versicles estan escrits al marge. El f. 118v és en blanc
ID no. of Witness 8 cnum 940
City, library, collection & call number Roma: Biblioteca Collegio S. Isidoro dei Francescani Irlandesi, 1/43 (BITECA manid 1667)
Copied 1401 - 1500
Location in witness ff. 15-57v
Title(s) Ramon Llull, Cent noms de Déu, escrit 1285
Incipit & Explicits rubr.: [ 15] Deus ab vostra virtut començ aquest libre qui es dels vostres cent noms
prol.: C3om los sarrayns entenen prouar lur lig esser donada per deu per ço car lalcora es ten bell dictat … [ 15v] … E ha major difficultat posar ten subtjl materia ab rjms \que/ no es posar lalcora en lo dictat que es posat
tit.: O deus
text: [ 16] O4 ens djuinal tu est deu per obrar | que en tu has axi co est deu per estar | per que en tu null accident pot estar … [ 57v] … A vos mare de deu present | aquest xant qui novuellament | es fet a uostra honrament | amen
epíleg: L2aus et honor dei assencie diujnjs quam personis et dignitabibus earum et recordemur et amemus jhesum natzarenumm et Mariam ujrgjnem matrem eius et spectemus et defideremus carnjs resurreccinnem et jn celo coram deo magnam et sempiternam glorificacionem. Amen
Condition incomplet
Poetic Stanza 3 x 30, 1 x 27, 13 x 30, 1 x 27, 2 x 30, 1 x 27, 6 x 30, 1 x 33, 20 x 30, 3 x 33, 15 x 30, 1 x 33, 6 x 30, 1 x 27, 1 x 30, 1 x 27, 14 x 30, 1 x 33, 9 x 30, 1 x 15
Note en relació a l'edició de Galmés, manquen les terzines 10 del cap. IV, 9 del cap. VIII i 4 del cap. LXXIV. La rúbrica és de lletra posterior
ID no. of Witness 9 cnum 939
City, library, collection & call number Sevilla: Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral, 7-6-41 (BITECA manid 1666)
Copied 1426 [?] - 1475 [?] (lletra)
Location in witness f. 210ra-rb f. ccvjra-rb
Title(s) Ramon Llull, Cent noms de Déu, escrit 1285
Incipit & Explicits text: [ 210ra] O deus / O essencia. O vnitat / O trinitat / O pare / O fill / O sant sperit / O singular / O stant … [ 210rb] … O producrador / O aduocat / O invisible O inmortal / O infallible / O comesament / O fi e compliment ages pietat de ta gent e beneesch a mi ab tos noms cent
Condition fragment
Note es limita a copiar una taula amb les rúbriques dels cent capítols
ID no. of Witness 10 cnum 2085
City, library, collection & call number Roma: Biblioteca Collegio S. Isidoro dei Francescani Irlandesi, 1/71 (BITECA manid 1628)
Copied 1476 - 1500
Location in witness f. 41rb
Title(s) Ramon Llull, Cent noms de Déu, escrit 1285 rúbrica
Incipit & Explicits índex: [ 41rb] O Deus | o essencia | o vnitat … O ineffable | O començament | O fi e compliment y ages pietat de ta gent e beneix mj ab tos noms centab tos noms cent
epíleg: Laus et honor essencje dei et diujnis personis et dignitabibus earum Et recordemur et amemus iesum nazarenum et mariam virginem matrem eius Expectemus et defideremus carnjs resurrectionnem et in celo coram deo magnam et sempiternam glorificationem Amen
Condition fragment
Note copia només la taula dels capítols a tres columnes, totes a dins de la segona columna de la caixa d'escriptura
ID no. of Witness 11 cnum 942
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 59 (BITECA manid 1669)
Copied 1491 - 1500
Location in witness ff. 1-104v
Title(s) Ramon Llull, Cent noms de Déu, escrit 1285
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Deus ab ta uirtut comença auest libre qui es dels cent [esborrat i afegit després] noms de deus
prol.: C3Om los sarrayns entenen prouar lur lig esser donada de deu per ço car lelcora es tan bell dictat que nol poria fer null hom semblant dell … [ 3v] … E a maior dificultat posar tan soptil materia en rims que no es posar lalcora en lo dictat en que es posat
tit.: [ 4] De deus
tit.: Primera facta matines
text: O Ens diuinal tu es deu per obrar | Que tu has axo cp, en deus per estar | Per que en tu null accident no pot star … [ 104v] … A uos mare de deu present | Aquest xant qui nouellament | Es fet auostre honrament
Condition incomplet
Poetic Stanza 3 x 30, 1 x 27, 13 x 30, 1 x 27, 2 x 30, 1 x 27, 6 x 30, 1 x 33, 20 x 30, 3 x 33, 22 x 30, 1 x 27, 1 x 30, 1 x 27, 14 x 30, 1 x 33, 9 x 30, 1 x 15
Note en relació a l'edició de Galmés, manquen el versicle 3 del cap. IV, el 9 del cap. VIII, el 8 del cap. LXVII i el 4 del cap. LXXIV. El text ha estat escrit segons la disposició dels versos, i no a línia seguida. Les rúbriques són en llatí
ID no. of Witness 12 cnum 2143
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Societat Arqueològica Lul·liana, 9 (BITECA manid 2159)
Copied 1501 - 1600 (Massó)
Location in witness ff. 9-[81]
Title(s) Ramon Llull, Cent noms de Déu, escrit 1285
Incipit & Explicits text: [ 9] Car deus es singular en Valor | A el partay singular honor | que sia atotes maior … [ [81]] … A Vos mara de deu present | aquest xant qui nouelament | es fet a nostre honrament
epíleg: [ [81]r-v] La laor de cascun salm laor e honor a la essencia de deu e ales diuines persones e ales dignitats de aquelles. Recordem e amam ihesus natzaret, e a maria Verge mara de aquell, Esperam e desitiam de la carn resurrectio e en lo cel dauant deu gran e sempiternal glorificatio en resurrectio | Amen
Condition acèfal i incomplet
Poetic Stanza 1 x 3, 9 x 30, 1 x 27, 2 x 30, 1 x 27, 6 x 30, 1 x 33, 20 x 30, 3 x 33, 15 x 30, 1 x 33, 3 x 30, 1 x 29, 2 x 30, 1 x 27, 1 x 30, 1 x 27, 4 x 30, 1 x 29, 9 x 30, 1 x 33, 9 x 30, 1 x 12
Note en relació a l'edició de Galmés, aquest testimoni comença en el darrer versicle del cap. VIII i, a més, li manquen el darrer vers de la terzina 9 (cap. LXXI), tota la terzina 4 del cap. LXXIV i el segon vers de la terzina 6 (cap. LXXXI). De la tirada final, també manquen el darrer vers de la tercera terzina (“los noms teus vuylles ordonar”) i els dos primers de la quarta terzina. En alguna ocasió una terzina tan sols ocupa dues línies d'escriptura
ID no. of Witness 13 cnum 2064
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Societat Arqueològica Lul·liana, 110 (BITECA manid 2137)
Copied 1576 - 1625 (Massó)
Location in witness ff. i-lv
Title(s) Ramon Llull, Cent noms de Déu, escrit 1285
Incipit & Explicits rubr.: [ i] Deus ab ta virtut comença \ Ramon / aquest llibre, qui es dels Cent Noms teus
prol.: C2om los Sarrayns entenen prouar llur lleg esser donada per Deus … [ ii] … E ha major difficultat posar tan subtil materia en Rims que no es posar l'Alcora en lo dictat que es posat
tit.: O Deus
text: O ens diuinal : tu est Deus per obrar | que en tu \has/ aix com est Deu per Estar | per que en tu null acccident \ noy / pot estar … [ lv] … A vos, Mare de Deu, present | aquest xant qui nouellament | es fet á vostre honrament
tit.: La llaor de cascun Psalm
epíleg: Llaor e honor ala Essencia de Deu e a les diuines persones e a les dignitats de aquelles E recordem e amem Jesus nazareno e a Maria Verge Mare de aquell, E esperem e desitgem dela Carn Ressurreccio e en lo Cel dauant Deu gran esempiternal glorificacio en Resurreccio. Amen
Condition incomplet
Poetic Stanza 3 x 30, 1 x 27, 13 x 30, 1 x 27, 2 x 30, 1 x 27, 6 x 30, 1 x 33, 20 x 30, 3 x 33, 15 x 30, 1 x 33, 6 x 30, 1 x 27, 1 x 30, 1 x 27, 14 x 30, 1 x 33, 9 x 30, 1 x 15
Note en relació a l'edició de Galmés, manquen les terzines 10 del cap. IV, 9 del cap. VIII i 4 del cap. LXXIV. El f. lvv és en blanc
ID no. of Witness 14 cnum 2082
City, library, collection & call number Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 10036 (BITECA manid 1694)
Copied Ciutat de Mallorca [?]: 1615 - 1617 (Galmés)
Location in witness ff. 279v-305vb ff. 274v-300vb
Title(s) Ramon Llull, Cent noms de Déu, escrit 1285
Incipit & Explicits rubr.: [ 279v] Deus ab ta Virtut, Comença aquest libra, qui es dels, Cent Noms teus
prol.: COM los Serreyns entenen prouar lur ley esser donada de Deu perço que lelcora es tan bell dictat que nol poria fer null hom semblant del segons els dien Yo Ramon Lull indigna ma vull sforçar ab aiuda de Deu … E a maior dificultat posar tan sotil materia, en rims, que no es posar lalcora enlo dictat en que es posat
tit.: [ 280ra] De Deus
text: O Deus divinal tu es deu per obrar | que en tu es, com est Deu per obrar | perque en tu null accident pot star … [ 305rb] … A vos Mare de deu present | aquest xant qui novelament | es fet á vostre honrament
escat.: La laor de cascun Salm
epíleg: Laor e honor á la essencia de deu e, a les diuines personesa, e á les dignitats de aquelles, Recordem e, aman Jesus Natzaret, e, a Maria Verge mare de aquell, Esperam e desitjam dela Carn resurrectio e, enlo cel dauant Deu gran, e Sempiternal glorificatio en resurrectio | Amen
rubr.: [ 305va] Taula dels cents noms
índex: O Deus fol. 275 | O essencia fo. 275. co. 2 … [ 305vb] … O començament. co .4. | O fi .300. co .1.
Condition incomplet
Poetic Stanza 3 x 30, 1 x 27, 2 x 30, 1 x 29, 10 x 30, 1 x 27, 2 x 30, 1 x 27, 6 x 30, 1 x 33, 20 x 30, 3 x 33, 15 x 30, 1 x 33, 6 x 30, 1 x 27, 1 x 30, 1 x 27, 4 x 30, 1 x 29, 9 x 30, 1 x 33, 9 x 30, 1 x 12
Note en relació a l'edició de Galmés, manquen les terzines 10 del cap. IV, 9 del cap. VIII i 4 del cap. LXXIV. També manquen els següents versicles: “en natura de infinitat e de eternitat” (cap. VII), “de paciencia, perdó e leyaltat” (cap. LXXXI), “los noms teus, vuylles perdonar” i “Qui est xant vol sovin xantar, | amar hi pot multiplicar” (tirada final que segueix al cap. C)
ID no. of Witness 15 cnum 2159
City, library, collection & call number München: Bayerische Staatsbibliothek, Clm. 10596 (BITECA manid 2165)
Copied 1651 - 1700 (Perarnau)
Location in witness ff. 12ra-46vb
Title(s) Ramon Llull, Cent noms de Déu, escrit 1285
Incipit & Explicits acc.: [ 12ra] Deus ab vostra virtut Comens aquest Libre qui es dels vostres 100 Noms
prol.: Com los Sarrayens [sic] entenen puar [sic] lur lig esser donada per Deu; per ço car Lalcora es ten bel dictat, que nol pora fer null hom semblant dell segons que els diuen … [ 12vb] … E ha maior difficultat posar ten sutil materia ab rims, que no es posar lalcora enlo dictat que es posat
tit.: De Deus
text: Deus diuinal tu est Deu per obrar que en tu has axi com est Deu per estar, perque en tu null accident pot estar … [ 46vb] … A vos Mare de Deu present, aquest xant que nouellament, es fet a vosta [sic] honrament : Amen
epíleg: Laus et honor dei essencia diuinisque personis, et dignitatibus earum, et recordemur et amemus, Jesus Natzarenum, et Mariam virginem Matrem eius, et desideremus Carnis resurectionem, et in celo coram Deo magnam et sempiternam glorificationem : Amen
Condition incomplet
Poetic Stanza 3 x 30, 1 x 27, 6 x 30, 1 x 28, 6 x 30, 1 x 27, 2 x 30, 1 x 27, 6 x 30, 1 x 33, 20 x 30, 1 x 33, 1 x 32, 1 x 33, 11 x 30, 1 x 28, 1 x 30, 1 x 29, 6 x 30, 1 x 28, 1 x 30, 1 x 27, 1 x 30, 1 x 27, 8 x 30, 1 x 31, 10 x 30, 1 x 29, 4 x 30, 1 x 15
Note en relació a l'edició de Galmés, manquen les terzines 10 del cap. IIII, 9 del cap. VIII, 8 del cap. XLVII i 4 del cap. LXXIV; també manquen els dos primers versos de les terzines 7 i 2 dels cap. XI i LXXII respectivament. Altres llacunes que hem localitzat són el darrer vers de les terzines 11 (cap. L), 8 (cap. LXIII) i 3 (cap. XCVI), i el primer de la terzina 9 del cap. LXIII; una llacuna al segon vers de 2 XI afecta la rima, mentre que a la terzina 6 del cap. LXXXV s'afegeix el vers “so es acceptar la pena, e gloria que deu vulla donar”. Les terzines estan escrites a línia seguida, sense separació d'una terzina a altra, però amb posterioritat a la còpia una ploma -o dues- s'ha dedicat a posar claudàtor (a tinta negra en uns casos i a mina de plom en vermell en altres) a l'inici de la major part de les terzines
ID no. of Witness 16 cnum 7841
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu Diocesà del Bisbat de Mallorca, Causa Pia 16 (BITECA manid 2240)
Copied 1690
Location in witness ff. 59-100va
Title(s) Ramon Llull, Cent noms de Déu, escrit 1285
Incipit & Explicits rubr.: [ 59] Deus ab ta virtut Comença aquest libre qui es dels Cent noms deus
tit.: [ 59ra] Prolech
text: Com los sarrayns entenen prouar llur lig esser donada per Deu, perço car l'Alcora es tan bell dictat que nol poria fer null hom semblant … [ 59ra] … E ha major difficultat posar tan subtil Materia en Rims, que no es posar l'Alcora en lo dictat que es posat
tit.: O Deus
text: O Ens diuinal tu ets deu per Obrar | que en tu axi com ets deu per estar | perque en tu null accident pot estar … [ 100va] … A uos Mare de deu present | aquest xant qui nouelament | es fet á Vostre honrament
escat.: La llahor de Cascun Psalm
epíleg: llahor é honor ala essencia de deu, é a las diuinas personas, e a las dignitats de aquellas. Recordem e amem Jesus Natzaret, e á Maria Verge Mare de aquell. E esperam, e desitjam dela Carn resurrectio, e en lo Cel deuant deu gran e sempiternal glorificatio | Amen
Condition incomplet
Poetic Stanza 3 x 30, 1 x 27, 13 x 30, 1 x 27, 2 x 30, 1 x 27, 6 x 30, 1 x 33, 20 x 30, 3 x 33, 15 x 30, 1 x 33, 6 x 30, 1 x 27, 1 x 30, 1 x 27, 14 x 30, 1 x 33, 9 x 30, 1 x 15
Note en relació a l'edició de Galmés, manquen les terzines 10 del cap. IV, 9 del cap. VIII i 4 del cap. LXXIV. Tot sembla indicar que aquest testimoni copia el text dels ff. 2-55 del mateix manuscrit. Just després del colofó, s'han copiat quatre versos (“Los teus noms, uulles perdonar | Qui aquest xant uol Souen Cantar | amar hi pot multiplicar | en Conexer deu é honrrar”), amb una crida de lectura que indica el lloc que realment ocupen a la darrera tirada: més concretament, el tercer vers de la segona terzina i tota a terzina següent
ID no. of Witness 17 cnum 2356
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu Diocesà del Bisbat de Mallorca, Causa Pia 16 (BITECA manid 2240)
Copied 1690
Location in witness ff. 2-55rb
Title(s) Ramon Llull, Cent noms de Déu, escrit 1285
Incipit & Explicits rubr.: [ 2] Deus ab ta Virtut Comença aquest libre qui es dels Cent Noms teus
tit.: Prolech
text: Com los sarrayns entenen prouar llur lig esser donada per Deu, perço car l'Alcora es tan bell dictat que nol poria fer null hom semblant de ell segons que ells dien … [ 3ra] … E ha Major difficultat posar tan suptil Materia En Rims, que no es posar l'Alcora, enlo dictat que es posat
tit.: O Deus
text: O Ens divinal tu ests Deu per Obrar | que en tu axi com ests Deu per estar | perque En tu Null accident pot estar … [ 55va] … Auos Mare de Deu present | aquest xant qui nouelament | es fet á vostre honrament
escat.: La Llahor de cascun Psalm
epíleg: Llahor e honor a la Essencia de Deu é allas Diuinas perçonas e las dignitats de aquellas. Recordem é amem Jesus Natzaret é á Maria Verge, Mare de aquell. E esperam é desitjam de la Carn resurrectio é en lo Cel deuant Deu gran e sempiternal glorificatio en resurrectio | Amen
epíleg: Los teus noms uulles perdonar | Qui aquest xant uoll souen Cantar | amar hi pot multiplicar | en Conexer Deu, e honrrar
colofó: [ 55rb] Interprete Fr. ludouico Coll anno reparatae salutis 1690
Condition incomplet
Poetic Stanza 3 x 30, 1 x 27, 13 x 30, 1 x 27, 2 x 30, 1 x 27, 6 x 30, 1 x 33, 20 x 30, 3 x 33, 15 x 30, 1 x 33, 6 x 30, 1 x 27, 1 x 30, 1 x 27, 14 x 30, 1 x 33, 9 x 30, 1 x 15, 1 x 4
Note en relació a l'edició de Galmés, manquen les terzines 10 del cap. IV, 9 del cap. VIII i 4 del cap. LXXIV. A més, l'epíleg de quatre versicles que trobem en aquest manuscrit és una repetició de part de les terzines segona i tercera de la darrera tirada
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-04-19