Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1661
Authors Ramon Llull
Titles Cant de Ramon
Son creat a esser m'es dat
Incipit & Explicits text: Son creat a esser m'es dat … a procurar sos honraments
Date / Place escrit Paris 1299 (Ramon d'Alós-Moner)
escrit Paris 1299 (Fidora et al.)
escrit Mallorca (illa / illes) 1300 (Fidora et al. i Llull DB)
escrit Mallorca (illa / illes) 1300 - 1301 (Bonner - Badia)
Language català
Text Type: Vers
Metrics 8 8 8 8 8 8: aaaaaa
References (most recent first) Tractat en: Bonner et al. (2018), Base de dades Ramon Llull = Llull DB , n. III.43.bis
Tractat en: Fidora et al. (2008), Raimundus Lullus. An Introduction to his Life, Works and Thought 175 , n. 49
Editat a: Llull et al. (2004), Lo desconhort. Cant de Ramon 131-8
Ed. electrònica en: Llull et al. (2008), “Son creat e esser m'es dat [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Tractat en: Alturo i Perucho (2003), Història del llibre manuscrit a Catalunya
Tractat en: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 48 , n. 89.10 (4:1)
Editat a: Llull et al. (1988), Poesies 72-77
Tractat en: Bonner et al. (1988), Ramon Llull. Vida, pensament i obra literària 185
Tractat en: Perarnau i Espelt (1982), Els manuscrits lul·lians medievals de la Bayerische Staatsbibliothek de Munic, I. Volums amb textos catalans 1:193-4
Editat a: Llull et al. (1958), Poesies 95-100
Editat a: Llull et al. (1957-60), Obres essencials 1301-1302 (ed. ref.)
Editat a: Llull et al. (1936), Rims. Logica del Gatzel, Lo peccat d'Adam, .C. noms de Deu, Hores de Nostra Dona, Plant de la Verge, Desconort, Cant de Ramon, Dictat de Ramon i Coment. Transcripció directa amb notícies preliminars i variants dels millors mss. per Moss. Salvador Galmés i proleg del Dr. Ramon d'Alòs-Moner 1:255-260
Editat a: Llull et al. (1928), Poesies 30-3
Tractat en: Denk (1893), Einführung in die Geschichte der altcatalanischen Litteratur von deren Anfängen bis zum 18 Jahrhundert. Mit vielen Proben, bibliographisch-litterarisch-kritischen Noten unde einem Glossar 208-209
Editat a: Llull et al. (1859), Obras rimadas de Ramon Llull. Escritas en idioma catalán-provenzal, publicadas por primera vez con un artículo biográfico, ilustraciones y variantes. Y seguidas de un glosario de voces anticuadas por Gerónimo Rosselló 365-367
Subject RELIGIÓ
FILOSOFIA MORAL
Number of Witnesses 21
ID no. of Witness 1 cnum 2424
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2017 (BITECA manid 1560)
Copied 1301 - 1350 (cos del volum, catàleg)
1451 - 1500 (f. prel. catàleg)
Location in witness ff. 67va-68rb ff. 66va-67rb
Title(s) Ramon Llull, Cant de Ramon, escrit 1299
Incipit & Explicits rubr.: [ 67va] Comença lo cant de ramon
text: S2On creat e esser mes dat | A serujr deu que fos honrat … [ 68rb] … Deuots Leals humjls tements | A procurar sos honraments | Amen
Poetic Stanza 14 x 6
Note abans de “cant” el copista havia escrit a la rúbrica per error la paraula “pla”, que ha ratllat després
ID no. of Witness 2 cnum 2482
City, library, collection & call number Dublin: University College Dublin Archives, B-100 (BITECA manid 1728)
Copied 1351 - 1400
Location in witness ff. 210va-211rb
Title(s) Ramon Llull, Cant de Ramon, escrit 1299
Incipit & Explicits text: [ 210va] S2on creat esser mes dat | A serujr deu que fos honrat … [ 211rb] … Deuots leyals humjls temens | A procurar sos honramens | Amen amen amen
Condition incomplet
Poetic Stanza 1 x 6, 1 x 5, 1 x 6, 1 x 3, 7 x 6, 1 x 4, 2 x 6
Note Manquen els vv. 12, 21-23 i 68-69 de l'edició de Galmés.
ID no. of Witness 3 cnum 930
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Biblioteca Diocesana de Palma de Mallorca, Ms L g 3 (BITECA manid 1638)
Copied 1351 - 1400
1341 - 1360 (Obrador)
Location in witness ff. 49rb-50ra
Title(s) Ramon Llull, Cant de Ramon, escrit 1299
Incipit & Explicits rubr.: [ 49rb] Del cant de Ramon
text: S3On creat e esser mes dat | A serujr deu que fos honrat … [ 49vb] … Deuots lejals humjls tements | A procurar sos honraments
colofó: [ 49rb-50ra] Laus et honor essencie dei et diujnis personis et dignjtatibus earum. Et recordemur [f. 50ra] et amemus ihesum nazarenum et mariam uirginem matrem eius | Laus tibi sit christe quem liber explicit
Poetic Stanza 14 x 6
ID no. of Witness 4 cnum 1071
City, library, collection & call number Dublin: University College Dublin Archives, B-100 (BITECA manid 1728)
Copied 1351 - 1400
Location in witness f. 210ra-rb
Title(s) Ramon Llull, Cant de Ramon, escrit 1299
Incipit & Explicits text: [ 210ra] Per eser gran no ay paor | De mal princep de mal pastor … [ 210rb] … A procurar sos honramens | Amen amen Amen
Condition fragment
Note Només es conserven 35 vv.
ID no. of Witness 5 cnum 929
City, library, collection & call number Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica Vaticana, Chigi lat. E. IV 118 (BITECA manid 1660)
Copied 1391 - 1410 (Massó)
1401 - 1500 (Inventari Chigi)
Location in witness ff. 5-6v ff. 1-2v
Title(s) Ramon Llull, Cant de Ramon, escrit 1299
Incipit & Explicits rubr.: [ 5] Cant de mestra Ramon lull de Mallorques lo qual se canta per manera de Salmodia
text: S7om creat e esser mes dat | A seuir deu que fos honrat … [ 6v] … Deuots leyals humjls tements | A procurar sos honraments | Amen
Condition incomplet
Poetic Stanza 3 x 6, 1 x 3, 10 x 6
Note manquen els vv. 22-24 de l'edició de Galmés
ID no. of Witness 6 cnum 931
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Societat Arqueològica Lul·liana, sense signatura (BITECA manid 1639)
Copied Mallorca (illa / illes): 1401 - 1425 (ed. Rosselló)
Location in witness ff. 53rb-54ra
Title(s) Ramon Llull, Cant de Ramon, escrit 1299
Incipit & Explicits rubr.: [ 53rb] Del cant de Ramon
text: S2On creat e esser mes dat | a serujr deu que fos honrat | E son caut en man peccat | En ira de deu fuj pausat … [ 54ra] … Que nom facen mal nj turmens | Dom deus companyons conexens | Deuots leals humjls temens | Aprocurar sos honraments
colofó: Laus e honor essençie dei et diuinjs personjs et dignitatibus earum Et recordemur e amemus jhesum natzarenum et mariam virginem matrem eius
Poetic Stanza 14 x 6
ID no. of Witness 7 cnum 933
City, library, collection & call number Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 9344 (BITECA manid 1661)
Copied 1401 - 1500
Location in witness f. 177v f. 189v
Title(s) Ramon Llull, Cant de Ramon, escrit 1299
Incipit & Explicits rubr.: [ 177v] Del cant de Ramon
text: [F]5On creat e esser mes dat | a seruir deu que fos honrat … Deuots leyals humils tements | A procurar sos honraments
colofó: Laus et honor essencie dei et diujnis personis et dignitatibus earum. Et recordemur et amemus Ihesucristum natzarenum et mariam virginem matrem eius
Poetic Stanza 14 x 6
Note els versos estan escrits a línia seguida en un únic paràgraf; algunes cobles s'inicien amb un calderó
ID no. of Witness 8 cnum 934
City, library, collection & call number Roma: Biblioteca Collegio S. Isidoro dei Francescani Irlandesi, 1/22 (BITECA manid 1662)
Copied 1401 - 1500
Location in witness f. 82ra-rb
Title(s) Ramon Llull, Cant de Ramon, escrit 1299
Incipit & Explicits rubr.: [ 82ra] Cant de mestra ramon lull de mallorques : lo qual se cante per manera de salmodia
text: [S]2on creat e esser mas dat | a seruir deus que fos honrat … [ 82rb] … A deu tan fort son pacador | E son libras trobador | Hon que vage cuynt gran be far | ala fj res noA la fi res no
Condition incomplet
Poetic Stanza 3 x 6, 1 x 3, 4 x 6, 1 x 5, 2 x 6, 1 x 2 [= 64 vv.]
Note si es pren com a referència l'edició de Galmés, manquen els vv. 22-24, 50, 69-84 i, a més, el v. 68 tan sols és copiat parcialment. Aquestes llacunes han estat causades per la cisalla. Fragment a dues columnes, en paper enganxat sobre el foli
ID no. of Witness 9 cnum 932
City, library, collection & call number London: The British Library, Add. 16430 (BITECA manid 1640)
Copied 1401 - 1500
Location in witness ff. 82-83v
Title(s) Ramon Llull, Cant de Ramon, escrit 1299
Incipit & Explicits rubr.: [ 82] Del cant de Ramon
text: [S]3On creat e esser mes dat … [ 83v] … a procurar sos honraments
colofó: Laus et honor essentiae dei et diujnis personis et dinjtatibus earum Et recordemur [?] et amemus jhesus natzarenum et mariam virginem matrem ejus Laus tibi sit Christe quam librum explicit iste
Poetic Stanza 14 x 6
Note les inicials de vers del f. 83r són safranades i amb tocs de vermell
ID no. of Witness 10 cnum 935
City, library, collection & call number Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 10275 (BITECA manid 1633)
Copied Dídac Garcia, 1408 ca. (document ff. 25-26)
València [?]: 1415 - 1500
Location in witness f. 26v
Title(s) Ramon Llull, Cant de Ramon, escrit 1299
Incipit & Explicits rubr.: [ 26v] Cant de mestre remon lull de malorques lo qual se canta per manera de salmodia
text: [ 26va] Som creat e esser mas dat | A serujr deu que fos honrat … [ 26vb] … e som de libres trobador | hom que vay culint gran be far | A la fi res no
Condition incomplet
Poetic Stanza 3 x 6, 1 x 3, 4 x 6, 1 x 5, 2 x 6, 1 x 2 [= 64 vv.]
Note si es pren com a referència l'edició de Galmés, manquen els vv. 22-24, 50 i 69-84, i a més el v. 68 tan sols és copiat parcialment. Aquests versos, que no respecten cap pautat, estan escrits en lletra diferent i posterior a la resta del volum
ID no. of Witness 11 cnum 2063
City, library, collection & call number Roma: Biblioteca Collegio S. Isidoro dei Francescani Irlandesi, 1/71 (BITECA manid 1628)
Copied 1476 - 1500
Location in witness f. 41va-vb
Title(s) Ramon Llull, Cant de Ramon, escrit 1299
Incipit & Explicits rubr.: [ 41va] Del cant de Ramon
text: Som creat e esser mes dat | A serujr deu que fos honrat … Deuots leyals humjls tements | A procurar sos honraments
epíleg: Laus et honor essentie dei et diujnis personis et dignitatibus earum. Et recordemur et amemus jesum nazarenum et mariam matrem eius
Poetic Stanza 14 x 6
ID no. of Witness 12 cnum 2070
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Societat Arqueològica Lul·liana, 110 (BITECA manid 2137)
Copied 1576 - 1625 (Massó)
Location in witness ff. cxxx-cxxxi
Title(s) Ramon Llull, Cant de Ramon, escrit 1299
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxx] CANT, DE RAMON LVL
text: Som creat e esser mes dat | á seruir Deu que fos honrrat … [ cxxxi] … deuots, lleyals, humils, tements | áprocurar sos honrraments
Poetic Stanza 14 x 6
Note el f. cxxxiv és en blanc
ID no. of Witness 13 cnum 2150
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Biblioteca Pública de l'Estat, 1184 (BITECA manid 2162)
Copied 1601 - 1700 (catàleg)
1581 - 1680 (García Pastor)
Location in witness ff. 64-65v
Title(s) Ramon Llull, Cant de Ramon, escrit 1299
Incipit & Explicits rubr.: [ 64] Del cant de Ramon
text: Son creat e esser mes dat | a seruir deu que fos honrat … [ 65v] … deuots, lejals, humils, tements | á procurar sos honraments
colofó: Laus et honor essentie dei et diuinis personis et dignitatibus earum. Et recordemur et amemmus Jhesum nazarenum Et Mariam virginem matrem eius | Laus tibi sit christe que liber explicit iste
Poetic Stanza 14 x 6
ID no. of Witness 14 cnum 7915
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Fundació Bartolomé March Severa, 99-V1-6 (BITECA manid 2731)
Copied Francesc Montaner i Font, 1601 [?] - 1620 [?]
1608 [?] - 1614 [?] (Pérez Martínez)
Location in witness f. 336va-vb
Title(s) Ramon Llull, Cant de Ramon, escrit 1299
Incipit & Explicits rubr.: [ 336va] Cant de Mestre Ramon Lull
text: Son creat, e esser mes dat | a seruir Deu que fos honrat … [ 336vb] … deuots lleyals humils temens | a procurar sos honrements
colofó: Laus et honor essentie Dei et diuinis personis et dignitatibus earum et recordemur et amemus ihesus Nazarenum et Mariam virginem matrem eius
Poetic Stanza 14 x 6
ID no. of Witness 15 cnum 2081
City, library, collection & call number Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 10036 (BITECA manid 1694)
Copied Ciutat de Mallorca [?]: 1615 - 1617 (Galmés)
Location in witness ff. 275va-276vb ff. 270va-271vb
Title(s) Ramon Llull, Cant de Ramon, escrit 1299
Incipit & Explicits rubr.: [ 275va] Del cant de Ramon
text: Son creat e esser mes dat | a seruir deu qui fos honrat … [ 276vb] … Deuots leyals humils tements | a procurar los honraments
epíleg: Laus et honor essencie Dei et diuinis personis et dignitatibus earum. Et recordemur et amemus Jhesum Nazarenum et mariam Virginem matrem eius. | Laus tibi sit christe quem liber explicit iste … Laus tibi sit xpe que liber explicit iste
Poetic Stanza 14 x 6
ID no. of Witness 16 cnum 2156
City, library, collection & call number München: Bayerische Staatsbibliothek, Clm. 10591 (BITECA manid 2164)
Copied 1651 - 1700 (Perarnau)
Location in witness ff. 406vb-407va
Title(s) Ramon Llull, Cant de Ramon, escrit 1299
Incipit & Explicits rubr.: [ 406rb] Del Cant de Ramon
text: Fon creat e esser mes dat | A seruir Deu que fos honrat … [ 407rb] … Deuots, leyals humils tenents [sic] | A procurar sos honraments
escat.: [ 407va] Laus, et honor essencia Dei et Diuinis personis, et dignitatibus earum : = Et recordemur et amemus, Jesum Nazarenum et Mariam virginem matrem eius
Poetic Stanza 14 x 6
Note els versos, escrits a línia seguida, estan separats pels signes :=
ID no. of Witness 17 cnum 7918
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu Diocesà del Bisbat de Mallorca, Causa Pia caixa 3 llig. 2 num. 7 (BITECA manid 2732)
Copied 1701 - 1799
Location in witness ff. [53]ra-[54]va
Title(s) Ramon Llull, Cant de Ramon, escrit 1299
Incipit & Explicits rubr.: [ [53]va] Cant De Ramon
text: So crat é esser m'es dat | A seruir Deus, que fos honrat | E so caut en mant pecat | En ire De Deu fui pausat … [ [54]va] … Que no'm fassen mals, ni turments | Do'm Deu Companyons conexents | Deuots, Leals, humils, temens | A procurar sos honraments
Poetic Stanza 14 x 6
Note a la columna de la dreta va la traducció castellana
ID no. of Witness 18 cnum 7917
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu Diocesà del Bisbat de Mallorca, Causa Pia caixa 3 llig. 2 num. 7 (BITECA manid 2732)
Copied 1701 - 1799
Location in witness ff. [27]va-[29]va
Title(s) Ramon Llull, Cant de Ramon, escrit 1299
Incipit & Explicits rubr.: [ [27]va] Cant de Ramon
text: So creat è esser m'es dat | A seruir Deus, que fos honrat | È so caut en mant pecat | En ire de Deu fui pausat … [ [29]va] … Que no'm fassen mals, ni turments | Do'm Deus Companyons Conexents | Devots, leals, humils, tements, | A procurar sos honraments
Poetic Stanza 14 x 6
Note a la columna de la dreta va la traducció castellana
ID no. of Witness 19 cnum 2480
City, library, collection & call number Barcelona: Convent dels Caputxins, Còdex d'Andreu de Palma de Mallorca (BITECA manid 2295)
Copied 1701 - 1800
Location in witness ff. 266-274
Title(s) Ramon Llull, Cant de Ramon, escrit 1299
ID no. of Witness 20 cnum 2366
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Convent dels Franciscans, 14 (BITECA manid 2247)
Copied 1701 - 1800
Location in witness f. 53ra-va
Title(s) Ramon Llull, Cant de Ramon, escrit 1299
Incipit & Explicits rubr.: [ 53ra] Comensa Lo Cant de Ramon
rubr.: Son Creat e esser mes dat | A seruir Deu que fos honrrat | E son cahut en mant peccat | En Jra de Deu fui pausat … [ 53va] … que non fassen mal ni turments | Dom Deu companyos Conexents | Deuots leals humils tements | A procurar sos honraments | Amen
Poetic Stanza 14 x 6
ID no. of Witness 21 cnum 7920
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Biblioteca dels marquesos de Vivot, 4 (BITECA manid 2733)
Copied 1701 ? - 1800 ?
Location in witness f. 161r-vb
Title(s) Ramon Llull, Cant de Ramon, escrit 1299
Incipit & Explicits rubr.: [ 161] Libre del Beato Ramon Lull
rubr.: Cant de Ramon
text: [ 161ra] So creat, èl esser m'es dat | A servir Deus, que fos honrat | e son cahut en mant pecat | en ire de Deu fuy pausat … [ 161vb] … que nom fassen mals ni turments | Do'm deus Companyons conexents | Devots, leals, humils, tements | A procurar sos honraments
Poetic Stanza 14 x 6
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-05-15