Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1661
City and Library Vaticano (Città del) Biblioteca Apostolica Vaticana
Collection: Call number Vat. lat. 9344
Title of volume RAYMUNDI | LVLLI | CARMINA ( al teixell)
Copied 1401 - 1500

External description
Writing surface Paper i pergamí (bifoli exterior de pergamí)
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 219 (= 1 + 217 (14-229) + 1) (foliació en xifres aràbigues al marge superior)
Collation 1-314 4-518 6-716 818 916 10-1218 139/8
Page Layout 31 línies (f. 3 mod.)
Size pàgina 217 × 148 mm (f. 3 mod.)
caixa 155 × 106 mm
Hand cursiva cursiva (ff. 14r-42v)
gòtica de cos petit (resta del volum)
Watermark flor (als ff. 65, 74, 137;)
lletra “R” (al f. 50;)
muntanya de tres cims amb creu i dins de la muntanya una lletra D (semblant a Briquet 11767, Pistoia: 1411;)
claus dues claus (al f. 207;)
carro de dues rodes (als ff. 189, 196;)
cercle (mig?) cercle amb creu (als ff. 215 i 216)
Pictorial elements Caplletres: en vermell, algunes sense fer
Calderons en vermell
Rúbriques en vermell
Other features Justificació: a punta seca i a ploma
Ús de la primera línia de la pauta: escrita
Perforacions: són visibles sis perforacions
Reclams: uns horitzontals i altres verticals, centrats al marge inferior
Condition duu una foliació moderna impresa al marge inferior dret. Manquen els 13 ff. inicials; al verso del foli preliminar de guarda moderna ha quedat gravada la rúbrica del f. 14 antic, que a penes si es pot llegir. Alguns dels folis de pergamí són més petits que els de paper del mateix quadern; signatures de quadern alfanumèriques al marge inferior exterior, ara retallades per la guillotina en relligar el volum
Binding moderna, de la biblioteca, en pergamí sobre cartró, amb el títol al teixell gravat en daurat sobre pell marró; nervis i motius florals gravats en daurat
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2001), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1996), Inspecció personal
Catalogat a: Pérez Martínez (1960), “Los fondos lulianos en las bibliotecas de Roma”, Anthologica Annua 363
Tractat a: Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 28 , n. d11
Tractat a: Massó Torrents (1913-14), “Bibliografía dels antics poetes catalans”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 215-6
Note la tinta és marró
Internet http://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.lat.9344 digitalització en baixa qualitat vist 2017-07-13

Internal Description
Number of texts in volume: 4
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1057
Location in volume ff. 170-177v (fol. mod.)
ff. 182-189v (fol. ant.)
ff. 170-177 (Perarnau)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1704
Ramon Llull. Lo desconhort
Language català
Date escrit 1295
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 170] Aquest es lo desconort que maestre Ramon lull feu en sa vellesa com viu que lo papa ne los altres senyors del mon no volgueren metre orde en conuertir los jnfeels segons que ell los requeri moltes e diuerses vegades
acc.: [ 170v] [D]5eus ab vostra / virtut comens est desconort. | Lo qual faç en xantan / per ço que men conort (…) Que res no veig ne aug don me vinga confort
text: Q2Vant fuy gran e senti del mon ça vanitat. Comencey a far mal e entrey en peccat … [ 177] … Pusque ses mes tan fort en ma societat. E fayts per ell complir ço en quay poch auençat. Cami aiudats auançar christiandat
colofó: F2Init es lo desconort que Ramon ha scrit. E en lo qual del mon lordonament ha dit … [ 177v] … Que ala fe christiana no sera contradit | Aquest bell desconort / do al sant spirit. | Ffo fet a gloria e alahor de nostre senyor deu en lany Mil docents vuytanta sinch
Condition incomplet
Poetic Stanza 12 x 12, 1 x 11, 2 x 12, 1 x 11, 2 x 12, 1 x 10, 9 x 12, 1 x 11, 32 x 12, 1 x 10, 7 x 12
Note manquen els vv. 150, 183, 223, 228, 348 i 739-740 de l'edició de Galmés. Els versos estan escrits a línia seguida
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 933
Location in volume f. 177v (fol. mod.)
f. 189v (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1661
Ramon Llull. Cant de Ramon
Language català
Date escrit 1299
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 177v] Del cant de Ramon
text: [F]5On creat e esser mes dat | a seruir deu que fos honrat … Deuots leyals humils tements | A procurar sos honraments
colofó: Laus et honor essencie dei et diujnis personis et dignitatibus earum. Et recordemur et amemus Ihesucristum natzarenum et mariam virginem matrem eius
Poetic Stanza 14 x 6
Note els versos estan escrits a línia seguida en un únic paràgraf; algunes cobles s'inicien amb un calderó
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 2089
Location in volume ff. 178-179 (fol. mod.)
ff. 190-191 (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1668
Ramon Llull. Dictat de Ramon
Language català
Date escrit 1299
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 178] A conexer deu en lo mon | comença lo dictat de Ramon
text: [A]5cells qui dihen que prouar | Hom no pot la fe. ni donar … [ 179] … Sa alegre ab dauer | On hauets fayt vostre poder
Condition incomplet
Poetic Stanza 113 x 2, 1 x 1, 31 x 2
Note manca el v. 227 de l'edició de Galmés
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 955
Location in volume ff. 192-195v (fol. mod.)
ff. 204-207v (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1666
Ramon Llull. Del Concili
Language català
Date escrit 1309 - 1311
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 192] Del consili que feu maestre Ramon luyll mallorqui
acc.: [V]5N consili vull començar. | En mon coratge e xantar. | Per ço que faça enamorar … Varat ne tor mal no tembrets | Pefayt serets
rubr.: Del papa
text: S2Enyer en papa quint climent | Qui stats senyor de tanta gent … [ 195v] … Senyer deus pluia | Que Ramon se huia | Car lo mal puia etc
Condition fragment
Poetic Stanza 790 vv. [= 13 x 7, 1 x 1, 1 x 5, 4 x 7, 1 x 2, 6 x 7, 1 x 6, 76 x 7, 1 x 3, 1 x 7, 1 x 6, 12 x 5, 1 x 7]
Note el text segueix el següent ordre: vv. 1-92, 129-163, 92-133, 163-809 de l'edició de Galmés. Els versos repetits estan escrits al marge, just a l'inici d'alguns fragments mal ordenats. En relació al text editat, tan sols manquen, en tretze ocasions, els dos darrers versos del refrany (“perquè·.l mal fuja, | car pecat puja!”), que se sobreentenen
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-07-13