Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1660
City and Library Vaticano (Città del) Biblioteca Apostolica Vaticana
Collection: Call number Chigi lat. E. IV 118 | Antic C. 1806 | Antic 985
Title of volume [RAYMUN]NDI | LVLLI. ARS | TABULA GENE | RALIS ( teixell)
Copied 1391 - 1410 (Massó)
1401 - 1500 (Inventari Chigi)

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 103 (= iv + 1-99) (doble foliació moderna, la primera feta a ploma en xifres romanes, al marge superior dret, començant al primer foli de l'obra lul·liana; la segona, estampada en blau al marge inferior dret, la qual compta els folis preliminars)
Collation 112 222 320 412 524 610
Size pàgina 215 × 145 mm
caixa 147 × 100 mm
Hand cursiva diverses mans
Watermark balança (semblant a Briquet 2407, München: 1474, Venezia: 1472;)
carro (semblant a Briquet 3528, Perpinyà: 1429, var. Genova: 1429, Barcelona: 1451)
Pictorial elements Rúbriques en vermell i blau, la decoració en aquest color arriba fins el foli 16, la resta en vermell
Caplletres: en blau i vermell, la decoració en aquest color arriba fins el foli 16, la resta en vermell
Calderons en vermell, amb algun en blau
Other features Justificació: a mina de plom als ff. 5-8 (fol. mod.); a partir del f. 17 (fol. mod.) el pautat és sobretot a punta seca, però els ff. 42-55, que inclouen taules lul·lianes, són pautats a ploma. Perforacions rodones assenyalant les línies mestres del pautat. Els ff. 42-55 tenen un règim complet de perforacions, fetes amb roda
Pautat: les línies de guia de la justificació arriben fins als marges
Perforacions: rodones assenyalant les línies mestres del pautat situades als marges; els ff. 42-55 tenen un règim complet de perforacions, fetes amb roda al marge assenyalant la posició dels renglons
Ús de la primera línia de la pauta: escrita en part dels folis
Ús de la primera línia de la pauta: en blanc, des del f. 18 fins al final, amb excepcions (per exemple al f. 36 es veuen dos renglons escrits per damunt de la justificació, i els ff. 39 i 95-99 sí que duen la primera línia escrita)
Reclams: volum sense reclams
Condition els folis de la num. moderna 8-16 i a partir del 96 són en blanc
Binding pell marró amb una coberta de paper blanc enganxada al damunt
References (most recent first) Facsímil: Digital Vatican Library. Ricerca e scoperta delle collezioni (Digitalizzazioni del manoscritti della Biblioteca Vaticana) (2016)
Catalogat a: Manoscritti Chigi. Inventario G. Baronci (2003) 341v , n. 1148
Tractat a: Bartsch (1870), “Zur catalanischen Litteratur”, Jahrbuch für romanische und englische Literatur , n. (edita gran part d'aquest Ms.)
Descrit per: Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal 312
Descrit per: Soriano (2001), Inspecció personal
Avenoza (1996), Inspecció personal
Pérez Martínez (1960), “Los fondos lulianos en las bibliotecas de Roma”, Anthologica Annua 8:415
Tractat a: Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 27 , n. d3
Tractat a: Massó Torrents (1913-14), “Bibliografía dels antics poetes catalans”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 211
Note Als folis preliminars hi ha sengles notes sobre l'obra de Llull i la seva composició (ff. i-ii) i sobre l'edició de Gumiel de 1525 (f. iv, que és més gran i va doblegat). Al marge superior del f. 96 hi ha una anotació en llatí en lletra molt petita.

Tinta marró per al text.
Internet http://digi.vatlib.it/view/MSS_Chig.E.IV.118 digitalització en baixa qualitat vist 2017-07-13

Internal Description
Number of texts in volume: 3
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 929
Location in volume ff. 5-6v (fol. mod.)
ff. 1-2v (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1661
Ramon Llull. Cant de Ramon
Language català
Date escrit 1299
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 5] Cant de mestra Ramon lull de Mallorques lo qual se canta per manera de Salmodia
text: S7om creat e esser mes dat | A seuir deu que fos honrat … [ 6v] … Deuots leyals humjls tements | A procurar sos honraments | Amen
Condition incomplet
Poetic Stanza 3 x 6, 1 x 3, 10 x 6
Note manquen els vv. 22-24 de l'edició de Galmés
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 937
Location in volume ff. 6v-7v (fol. mod.)
ff. 2v-3v (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1662
Ramon Llull. Cent noms de Déu (Rúbriques)
Language català
Date escrit 1285
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 6v] A3quests son los Cent noms de deu los quals los quals [sic] lo Reuerend mestra Ramon Lull ha fets dels quals ha fets Cent phalms quis poden cantar axicom los psalms de dauid e son
text: [ 6va] O deus | O essencia | O vnitat | O trinitat … [ 7vb] … O comensament | O fi e compliment | haies pietat de ta jent e beneex mj ab tots noms Cent Amen
Condition fragment
Note testimoni fragmentari que es limita a copiar una taula amb les rúbriques dels cent capítols. Segueix al f. 7v una oració en llatí amb la rúbrica en català: “Aquesta oracio se diu en cascun psalm com hom diu gloria patri et filio et spiritus sancto | L2aus et honor essentie dei et diuinjs personis et dignitatibus earum / Et recordemur et amemus Jhesum natzarenum / et Mariam VIrginem matrem eius et expectemus et desideremus carnis resurreccionem et jn celo magnam et sempiternam glorificationem Amen”
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 1086
Location in volume ff. 17-99v (fol. mod.)
ff. 13-95 (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1719
Ramon Llull. Taula general
Language català
Date escrit 1293-09 - 1294-01
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 17] Tabula generalis magistri Raymundi llull
rubr.: Aquest libre es apellat Taula general feta e ordonada per lo Reuerend mestra Ramon lull dela Ciutat de Mallorques al qual per la gracia del sant sperit fonch donada plenitut deles set arts liberals e de altres sciencias \de philosofia e de taulagia/ e aquesta taula es general a totes sciencies : Deo gratias amen
text: [ 19] Deus bone in virtute tue magne bonitatis incipit Tabula generalis ad omnes sciencias … [ 99v] … diligetur deu
Note Al f. 13v hi ha 4 figures, una d'elles giratoria. En català només la rúbrica, la resta és en llatí. Als ff. 17v-18v hi ha cercles lul·lians i una taula en llatí
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-08-09