Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


>
Work ID number BITECA texid 1659
Authors Ramon Llull
Titles Llibre dels articles de la fe
Incipit & Explicits text: Ans que provem los articles, volem provar Déus ver ésser
Date / Place escrit 1296-06-23 (Llull DB)
Language català
Text Type: Prosa
References (most recent first) Tractat en: Bonner et al. (2018), Base de dades Ramon Llull = Llull DB , n. III.24b
Editat a: Llull et al. (1996), Llibre dels articles de la fe. Llibre què deu hom creure de Déu. Llibre contra anticrist 1-72
Tractat en: Perarnau i Espelt (1982), Els manuscrits lul·lians medievals de la Bayerische Staatsbibliothek de Munic, I. Volums amb textos catalans 1:193
Subject RELIGIÓ
Number of Witnesses 5
ID no. of Witness 1 cnum 923
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, III (BITECA manid 1655)
Copied 1301 - 1500
1401 - 1500 (Riquer)
Location in witness ff. 63-103[?]
Title(s) Ramon Llull, Llibre dels articles de la fe, escrit 1296-06-23
Articles de la fe catolica
ID no. of Witness 2 cnum 922
City, library, collection & call number München: Bayerische Staatsbibliothek, Cod. Hisp. (Cat.) 52 (BITECA manid 1654)
Copied Genova (anotacions f. 96va-96vb): Desconegut copista de Llull (Base de dades Ramon Llull), 1351 [?] - 1410 [?]
Location in witness ff. 99ra-139va
Title(s) Ramon Llull, Llibre dels articles de la fe, escrit 1296-06-23
Incipit & Explicits acc.: [ 99ra] Deus en uirtut de ta gran ajuda e benediccio començam aquest tractat en quj prouam per rahons necessaries los articles de la fe catholicha … los articles de la fe catholicha
text: A3ns que prouem los articles uolem prouar deus esser lo qual consiram ell esser sobirana bontat e sobiran ben sobirana granea e sobiran gram … [ 138rb-139va] … e aço dur entro ala fin del segle e apres la fin | vjngam ala gloria de deu. Amen. Amen
ID no. of Witness 3 cnum 924
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/10103 (BITECA manid 1656)
Copied 1401 - 1425 (ff. 1-32v del primer tractat i ff. 1-30v del segon)
1501 ca. (ff. 33-34 del primer tractat i els folis 64v i següents de la foliació moderna)
Location in witness ff. 1-31
Title(s) Ramon Llull, Llibre dels articles de la fe, escrit 1296-06-23
Incipit & Explicits text: [ 1] P7us que prouem los articles volem prouar deus esser | lo qual consiram ell esser sobirana bontat … [ 30v] … e apres la fi vingam a la gloria de deu. Amen
tit.: [ 30v] Taula del present tractat
índex: [ 30va] Que sia subiran be fo. 1 … [ 31ra] … Dela fi de aquest libre fo 29. | pag 1. | Finis
Note Un foli perdut entre el 13 i el 14 està copiat al verso del darrer full, amb lletra posterior. També és de mà posterior el mot “Amen” amb que es clou el tratat i la taula (però de mans diferents un i altre afegits).
ID no. of Witness 4 cnum 2138
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Societat Arqueològica Lul·liana, 8 (BITECA manid 1665)
Copied 1401 - 1500 (Massó primer Ms.)
1501 - 1600 (Massó segon Ms.)
Location in witness ff. 1-36 ff. 1-35v
Title(s) Ramon Llull, Llibre dels articles de la fe, escrit 1296-06-23 Pérez Martínez
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Deus en virtut de ta gran aiuda e benedictio Comencam aquest tractat en qui prouem per rahons necessaries los articles dela fe catholica
text: Ans que prouem los articles esser volem provar
ID no. of Witness 5 cnum 2481
City, library, collection & call number Dublin: University College Dublin Archives, B-48 (BITECA manid 2296)
Copied 1615
1701 - 1800 (Base de dades Ramon Llull, probablement es tracta d'una errada)
Location in witness ff. 1-29
Title(s) Ramon Llull, Llibre dels articles de la fe, escrit 1296-06-23
Incipit & Explicits acc.: [ 1r] Deus en virtut de ta gran aiuda e benedictio Co|mençam aquest tractat, en qui prouam, per rahons ne|cessaries, Los Articles de la fe catholica
text: Ans que prouem los Articles esser volem prouar Deus esser lo qual | consiram ell esser sobirana bondat, e sobiran be, sobirana granea | e sobiran gran, e en axi de eternitat … [ 29] … que aquells qui mes entenen deu, an menys demerit | pequen e mes pequen que aquells qui tant nol entenen | la qual cosa es impossible e contra les rahons de deu. | Operis huius compositi loci discriptio.
colofó: Fo fet aquest tractat enla Ciutat de Roma en lany | de nostro senor deu que hom contaua M. CC.xx.vj, e com | post en la vigilia de sant Johan Baptista e aquest trac|tat sia a deu comanat e enguarda de nostra dona e dels An|gels posat en axi com es fet en honor de deu sia ell mul|tiplicant aquest dictat en lo coratje dels homens en tant | que en axi com es vn deu sia vn Poble en vna vera fe | catholica e aço dura entro a la fi del setgle e apres la | fi vingam a la gloria de Deu Amen Amen
Associated Persons Notari: Mateu Nebot, notari
Note D’acord amb el catàleg, es tracta d’una transcipció o còpia tres vegades autenticada / segellada, com es pot comprovar al foli 29r-v. L’autenticació és de “Mattheus Nebot, Regius, patrimonialis, et universalis Archivarius” (f. 29v).

La tinta amb la qual es va escriure l’autenticació el notari és molt àcida i fa difícil de llegir el text del recto del foli 29, que conté el final del text lul·lià. A continuació, en aquest mateix verso, comença l’autenticació del notari que comença: “Exquiedam libro intitulado tractat dels Articles de la fe Catholica Raymundi lulli…” i acaba (en aquest mateix foli 29r) “Ego Matheus Nebot notarius publicus et militaris dominj nostri Regis Inuictissimj ac Catholicj Philippi tertij nunc ac Catholicj Philippi nunc” segueix al seguent full al darrere, text en llatí.


Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-05-10