Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1659
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de Paris
Collection: Call number esp. 478 | Antic R. 7815; Piot 2
Title of volume […] B[la]nquerna ( al llom a ploma)
Copied 1301 - 1350 (Morel-Fatio)

External description
Writing surface Vitel·la
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 111 (= I + I + 1-108 + I)
Collation 1-310 48 55/4 6-74/5 8-1110 122/1
Page Layout 2 columnes
39 línies (f. 2ra)
Size pàgina 285 × 207 mm (f. 2)
caixa 205 × 142 mm (f. 2)
columna 205 × 63/65 mm
Hand gòtica librària molt regular
Pictorial elements Orles (als ff. 39 i 71)
Il·lustració a ploma, que representa el beat assegut, amb aureola, barba i amb un ocell al costat (al f. 38v)
Caplletres: en blau i vermell, inicials de llibres amb decoració cal·ligràfica
Rúbriques en vermell
Calderons alternant blau i vermell
Other features Justificació: a punta de plom o punta seca bruta, amb línies de guia per als renglons
Ús de la primera línia de la pauta: en blanc
Perforacions: restes de les perforacions fetes amb un punxó que serviren per traçar la justificació visibles a prop dels talls, només visibles en les verticals
Reclams: al marge inferior dret
Condition acèfal, amb alguns folis cosits i algun de tallat, com per exemple entre els folis 47-48, 48-49 i 57-58. Numeració original en xifres romanes que només es veu als primers folis; a més el volum té una numeració moderna a ploma. Pel que fa als folis que falten, donat que el volum es composa de quinions i que el primer que tenim és complet, es deuen haver perdut tres quinions, és a dir: 2 ff. de taula sense numerar i 28 de text, numerats. El darrer quadern està format per un taló, dos folis / dos talons i un foli. El f. 108, de pergamí, és una guarda antiga, les de la relligadura, anterior i posterio, són modernes i també ho és el bocí de paper que precedeix el text amb una nota de la biblioteca referent a l'inventari de 1886
Binding pergamí flexible, amb el llom trencat
History of volume Adquirit 1886-03-25 Nota a la guarda moderna del davant: “Volume de 108 Feuillets 25 Mars 1886”
Previous owners (oldest first) Jerónimo (Lloc vinculat Medina) (f. 38rb: “En la villa de Medina Jeronimo” s. XVI)
Hernando de Lor
Bernat Guerau 1400 [?] - 1500 [?] (ex-libris al f. 107vb: “Aquest es lo ljbre qui es den bernat gerau, e sera mentre deus ho vulla”)
Ciutat de Mallorca: Convent dels franciscans 10 1877 [?]
M. E. Piot Piot 2
Associated persons per a Hernando de Lor
furtat per Sancho de Reynosa (guardes del final: “E hurtado quien le perdio venga çercarlo hon de […] llara como en la villa de Ybeça a viente de março”, per la mateixa mà, capgirat: “Conosco yo Sancho de Reynosa te hurte de vna paRoicha [sic] por mandamjento de hernando de Lor c t”)
References (most recent first) Microfilm del ms. esp. 478 de la BNP. Blaquerna (2002)
Avenoza (2004), Inspecció personal
Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 89-90
Tarré (1941), “Los códices lulianos de la Biblioteca Nacional de París”, Analecta Sacra Tarraconensia 177
Llull et al. (1935-54), Libre de Evast e Blanquerna , n. Ms. P
Gottron (1920-22), “El catàleg de la biblioteca lul·liana dels Franciscans de Mallorca”, Butlletí de la Biblioteca de Catalunya 160
Llull et al. (1914), Libre de Blanquerna, escrit a Montpeller devers l'any m.cc.lxxxiiij. Transcripció directa amb facsimils, proemi, mostres d'escriptura i variants dels més vells manuscrits xviii
Morel-Fatio (1892), Catalogue des manuscrits espagnols et des manuscrits portugais [de la Bibliothèque Nationale] , n. 680
Note duu proves de ploma, en diversos indrets del volum, al f. 38v del s. XVI, començament de carta, a les guardes del final, per una mà diferent de la que donà notícia del furt: “Al molt honorable e demj car frar la quausa dela present es aujsar vostra bona saujesa com”, i més a baix “En lo primer libre etc.”, “J. del monge lo quall faça curador de sos bens y confessor dela sua anjma”. Al verso de la guarda moderna del davant hi ha notes sobre l'estat del llibre i sobre la relació entre Celestí V i el Blaquerna. Al f. 107vb després de la nota de posessor de B. Guerau existeix una altra prova de ploma en tinta gairebé imperceptible i una mica més avall hi ha un ex-libris o potser un colofó raspat, irrecuperable

Internal Description
Number of texts in volume: 3
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 927
Location in volume ff. 1ra-107va (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1660
Ramon Llull. Romanç d'Evast i Blaquerna
Language català
Date escrit 1276 - 1283
Incipits & explicits in MS text: [ 1ra] […] la qual sabor e color es la carns del espos nostre … [ 107va] … e comandal ala benediction de dieu
epíleg: A2cabat es le romans de euast e de blaquerna qui es deuida. de matrimoni … gloria de dieu
colofó: Ffinito libro sit laus e gloria christo. Amen
Condition acèfal i incomplet
References (most recent first) Guilleumas (1962-67), “Notes sobre la tradició manuscrita e impresa del Libre d'Amic e Amat”, Estudis Romànics (= Estudis de literatura catalana oferts a Jordi Rubió i Balaguer en el seu setanta-cinquè aniversari, 1) 74-5
Morel-Fatio (1877), “Le Roman de Blaquerna. Notice d'un manuscrit du XIVe siècle”, Romania 512-28 , n. (ed. un fragment del text)
Note manquen alguns folis a l'interior
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 7466
Location in volume f. 47va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2490
Ramon Llull. A vós, dona verge santa Maria
Language català
Date escrit 1284 ca.
Incipits & explicits in MS text: [ 47va] Auos dona uerges sancta maria. de mon uoler quis uol en amorar. … mas paucs son cels que uaien prezicar als infiels. car mort lo fai doptar
Poetic Stanza 2 x 8, 1 x 4
Note el text ha estat escrit a línia seguida
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 7467
Location in volume ff. 107rb-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2491
Ramon Llull. Sènyer ver Déus, rei gloriós
Language català
Date escrit 1284 ca.
Incipits & explicits in MS text: [ 107rb] Senher uer dieus rei glorios que [an esborrat] ab uos uolgues hom unir … [ 107va] … uas uostra cella on dezir | sol dieus auer
Poetic Stanza 5 x 9, 2 x 4
Note el text ha estat escrit a línia seguida, en set paràgrafs, un per estrofa, començats cadascun per un calderó. Als marges alguns afegits del copista (oblits), però sovintegen també anotacions de lectors del s. XVI
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-01-28