Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1658
Authors Ramon Llull
Titles Art demostrativa
Ars demonstrativa
Incipit & Explicits text: Car esta art demostrativa segueix la regla de l'Art abreujada
Date / Place escrit Montpellier 1283 ca. (Pring-Mill, Llull DB)
Language català
llatí [?] (orig.)
català [?] (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts texid 2049 Ramon Llull, Regulae introductoriae in practicam Artis demonstrativae, escrit 1275 - 1281
References (most recent first) Tractat en: Bonner et al. (2018), Base de dades Ramon Llull = Llull DB , n. II.B.1
Tractat en: Fidora et al. (2008), Raimundus Lullus. An Introduction to his Life, Works and Thought 150-1 , n. 27
Editat a: Llull et al. (1989), Obres selectes de Ramon Llull (1232-1316) 1:273-521
Tractat en: Perarnau i Espelt (1982), Els manuscrits lul·lians medievals de la Bayerische Staatsbibliothek de Munic, I. Volums amb textos catalans 1:184
Editat a: Llinarès (1968), Ramon Llull 141-5
Editat a: Llull et al. (1932), Art Demostrativa. Regles Introductories. Taula General
Note Hi ha dubtes sobre quina és la versió original, si la llatina o la catalana.
Subject FILOSOFIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 921
City, library, collection & call number Mainz: Martinus-Bibliothek, 220 l (BITECA manid 1653)
Copied Guillem Pagès (Perarnau i Soler), Desconegut (Perarnau i Soler), 1291 [?] - 1350 [?] (segona part, text català ff. 1-55)
1701 - 1800 (primera part, , obres en llatí)
Location in witness ff. 68ra-121rb ff. 1ra-54rb
Title(s) Ramon Llull, Ars demonstrativa (tr. Desconegut), escrit 1283 ca.
Incipit & Explicits acc.: [ 68ra] D2Eus quj sotz clarificament de tot entenjment con vos conex e qui sotz bonahuyransa [sic] de tota uolentat con uos ama. ab la uostra molt alta uirtut gloria e benediccio comensa esta art demostratiua
rubr.: Del prolec
prol.: C4Or esta art demostratiua seguex regla de la art abreuiada datrobar uerjtat per aso nos … [ 68rb] … on es la art exemplifjcada
tit.: Comensa la primera distjncio
text: A3Questa distjncio es departida. en. xij figures … [ 121rb] … Nou nou. a petit actus. digestio alteracio. majoritat. Fi
colofó: Acabada es la art demostratjua la qual metem enguarda e en ajuda de nostre seE en axi per e per gracia uostra \h/a acabada aquesta djstincio E en axi con per graçia uostra senyor lo uostre serujdor ha aduyt afi e a acabament lo terç libre / en axi senyor lo uostre sots mes se confia en uos molt fort ment que uos li donets gracia e ajuda con pusca adur aacabament los altres libres a gloria e alausor e ahonrament e exalçament dela santa fe romana e de son glorios senyor deus. Acabat es lo segon [esmenat en “terç”] uolum del libre de contemplacio lo qual uolum es dels .v. senys sensuals e dels .v. senys entellectuals agloria e alausor e a Reuerencia e honor de nostre senyor deus. Finjto libro sit laus et gloria christo // Amenyor deus Finjto libro sit laus et gloria christo
Note segons Hinkel, figura a MOG III, 93-204
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-04-19