Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 1658
Name Marc Antoni Villar de Munt, Cònsol
Sex H
Title Cònsol
Milestones Naixement Barcelona
Floruit 1534
Associated Persons altre: P. Puig de Sellent, Cònsol
Institutional Affiliation Altres cònsol Barcelona: Consolat de Mar (1534)
Printer or scribe of manid 1961 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 548. Barcelona: Marc Antoni Villar de Munt, Cònsol [?], 1533 - 1535. Consolat de Mar, Ordinacions relatives al consolat de mar, promulgat 1443-07-27 - 1500-10-12.
Note va succeir com a consol de la llotja a P. Puig de Sellent
Record Status Created 1991-05-07
Updated 2018-04-06