Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1658
City and Library München Bayerische Staatsbibliothek
Collection: Call number Cod. Hisp. (Cat.) 67
Copied Desconegut copista de Llull (Base de dades Ramon Llull), 1391 [?] - 1410 [?] (Perarnau)
1351 - 1450

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: I + 1-268 + I (fol. mod. a ploma amb xifres aràbigues, signada per “S” a sota del darrer foli numerat, el 268)
Collation 13/4 2-2212 236/3
Page Layout 29 línies (f. 4)
27/29 línies (Perarnau)
Size pàgina 265 × 195 mm (f. 4)
caixa 190 × 135 mm
pàgina 280 × 203 mm (Perarnau)
caixa 190 × 135 mm
relligadura 278 × 203 mm
Hand semblant a la gòtica rodona (Perarnau)
Watermark cap d'unicorn (als ff. 2-267,) (semblant a Briquet 15797, Bologna: 1390, var. Rhijnland: 1392, Firenze: 1393-95, Utrecht: 1394, Pelermo: 1395, Dijon: 1395 i Bofarull 659 del s. XV)
Pictorial elements Caplletres: senzilles, generalment de dues unitats de pauta, alternant en vermell i blau, algunes amb lleuger filigranat en el color de contrast, vermell i lila (el color lila de les caplletres vermelles és gairebé invisible en algunes d’elles); lletres de guia
Rúbriques en vermell
Calderons en vermell i blau, alternativament
Other features Justificació: sembla que el pautat és a mina de plom, però la restauració del volum en dificulta la distinció
Ús de la primera línia de la pauta: en termes generals, la primera línia no és escrita, encara que en algun cas la línia d'escriptura es veu trepitjant la línia del pautat
Perforacions: no són perceptibles les perforacions
Reclams: horitzontals al centre del marge inferior amb requadre pintat en vermell
Condition acèfal. Volum restaurat, amb taques d’humitat. A l’interior de la coberta posterior, a l’angle inferior esquerre, etiqueta enganxada de la restauració: “Nr. 5576. Ausgang: Dez. 1969 | I. Schäden: r t v w y za ze zo | II. Behandlung: 3 25 29 31 37 38 40 47”. Té les dimensions característiques del format foli, encara que, segons la ubicació de les filigranes, el format és quart
Binding moderna, en pell marró sobre fusta, amb sis nervis al llom
History of volume Adquirit 1803
Previous owners (oldest first) Mannheim: Biblioteca Palatina [?] 1761 ca. - 1803
München: Bibliotheca Regia Monacensis 1803 a quo (als ff. I i 268v, segell ovalat estampat de la biblioteca règia: “BIBLIOTHECA | REGIA | MONACENSIS”)
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 2413 MS: Mainz: Martinus-Bibliothek, 220 i. Desconegut copista de Llull, 1381 [?] - 1430 [?]. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
manid 2413 MS: Mainz: Martinus-Bibliothek, 220 i. Desconegut copista de Llull, 1381 [?] - 1430 [?]. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
manid 1701 MS: Mainz: Martinus-Bibliothek, 220 k. Desconegut copista de Llull, 1381 [?] - 1430 [?]. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
manid 1701 MS: Mainz: Martinus-Bibliothek, 220 k. Desconegut copista de Llull, 1381 [?] - 1430 [?]. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
manid 1688 MS: Milano: Ambrosiana, H 8 inf. Desconegut copista de Llull, 1391 [?] - 1410 [?]. Desconegut, Hores de santa Maria, escrit 1330 - 1350 [?].
manid 1688 MS: Milano: Ambrosiana, H 8 inf. Desconegut copista de Llull, 1391 [?] - 1410 [?]. Desconegut, Hores de santa Maria, escrit 1330 - 1350 [?].
manid 1671 MS: Milano: Ambrosiana, I 117 Sup. Desconegut copista de Llull, 1391 [?] - 1430 [?]. Ramon Llull, Començaments de filosofia (tr. Desconegut), escrit 1299 - 1300.
manid 1671 MS: Milano: Ambrosiana, I 117 Sup. Desconegut copista de Llull, 1391 [?] - 1430 [?]. Ramon Llull, Començaments de filosofia (tr. Desconegut), escrit 1299 - 1300.
manid 1654 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 52. Genova: Desconegut copista de Llull, 1351 [?] - 1410 [?]. Ramon Llull, Llibre d'ànima racional, escrit 1296 [?].
manid 1654 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 52. Genova: Desconegut copista de Llull, 1351 [?] - 1410 [?]. Ramon Llull, Llibre d'ànima racional, escrit 1296 [?].
manid 1719 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 58. Desconegut copista de Llull, 1391 [?] - 1410 [?]. Ramon Llull, Llibre de quadratura i triangulatura de cercle, escrit 1299-06.
References (most recent first) Soriano (2013), Inspecció personal
Reproducció fotogràfica del ms. Hisp. (Cat.) 67 de la Bayerische Staatsbibliothek (2004)
Reproducció del Ms. Munic Cod. Hisp. [Cat.] 67 (1992)
Microfilm del ms. Cod. Hisp. Cat. 67 de la Bayerische Staatsbibliothek de Munich (1991)
Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Badia et al. (2003), Ramon Llull Database = Llull DB
Llull et al. (1982), Llibre d'Evast e Blanquerna , n. Ms. base de l'edició
Perarnau i Espelt (1982), Els manuscrits lul·lians medievals de la Bayerische Staatsbibliothek de Munic, I. Volums amb textos catalans 1:89-93 , n. 17
Llull et al. (1935-54), Libre de Evast e Blanquerna , n. Ms. A (base de l'edició)
Obrador i Bennàssar et al. (1908), “Viatge d'investigació a les Biblioteques de Munich i Milà”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 598-9
Catalogus codicum manuscriptorum bibliothecae regiae Monacensis, 7. Codices gallicos, hispanicositalicos, anglicos, suecicos, danicos, slavicos, esthnicos, hungaricos complectens, 2. Codices Hispanici (1858) 91 , n. 610
Note notes contemporànies i posteriors, en lletra humanística (ss. XV-XVI). Mateix copista que el dels Ms. Cat. 52, Cat. 58, Ambr. H.8.inf i Y.117.sup, entre altres. Crides de lectura, p. ex., als ff. 84 i 89v. Etiqueta enganxada al teixell, entre el tercer i quart nervi, amb la signatura actual del manuscrit, numeral afegit a ploma “Cod. hisp. | 67”. Al marge superior de la coberta anterior, signatura del manuscrit escrita a llapis: “Cod. hisp. 67”. A sota, al centre, nota de paper enganxada signada per J. L. Frost (d’acord amb Perarnau, es tracta de Francis Le Jau Frost, autor d’un estudi sobre l’art de contemplació publicat l’any 1903 a Baltimore). La nota diu: “Note on Ms. 678 Cod. Hisp. | Beside the mutilations at the beginning of this Ms. there seem also to be wanting between f. 3vo & 4vo (according to the modern pagination) 4 folios. Cf. Blanquerna, (Valencia 1521), f. 9ro col. 1 & 2, fol. 9vo col.s. 1& 2. F. 10ro+vo cols. 1 & 2- where this portion that is wanting may be found. | J. L. Frost”. El mateix paper, d’altra mà, “In cod. hisp. 67”

Internal Description
Number of texts in volume: 3
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 926
Location in volume ff. 1-268v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1660
Ramon Llull. Romanç d'Evast i Blaquerna
Language català
Date escrit 1276 - 1283
Incipits & explicits in MS text: [ 1] […] ne pusquen esser nudrits en tal manera que adeu sien agradables … [ 268r-v] … lo bisbe pres les cobles e pres cumjat molt agradablement del emperador e comanal a la benediccio de deu
epíleg: [ 268v] Acabat es lo romanç de euast e de blanquerna quj es de vida de matremonj e del orde de clereçia per donar doctrjna con deja hom vjure en est mon per tal que en laltre eternalment sia enla gloria de deu
Condition acèfal
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 7457
Location in volume f. 138r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2490
Ramon Llull. A vós, dona verge santa Maria
Language català
Date escrit 1284 ca.
Incipits & explicits in MS text: [ 138r-v] A uos dona uerge santa maria | do mon uoler qujs uol enamorar … [ 138v] … mas paucs son cells qujl uagen preycar | als jnfeels car mort los fay duptar
Poetic Stanza 2 x 8, 1 x 4
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 7458
Location in volume ff. 267v-268
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2491
Ramon Llull. Sènyer ver Déus, rei gloriós
Language català
Date escrit 1284 ca.
Incipits & explicits in MS text: [ 267v] Senyer uer deus rey glorios | quj ab uos uolgues hom unjr … [ 268] … uas uostra cella on desir | sol deus auer
Poetic Stanza 5 x 9, 2 x 4
Note el text està distribuït en 7 paràgrafs, escrits a línia seguida
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-01-05