Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1656
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number MSS/10103 | Antic 10103 | Antic Hh.87 | Antic Tol. 21-27 | Antic Zelada
Title of volume 21 | 27 | Alcune oroni al S. iddio In lingua Portugliese fatta da D. Branca Regina d'Ar[agona] ( al llom, a ploma)
Alcune orationi al sig. iddio in lingua Portughese fatti da Donna Bianca Regina d'Aragona ( nota al foli preliminar)
Copied 1401 - 1425 (ff. 1-32v del primer tractat i ff. 1-30v del segon)
1501 ca. (ff. 33-34 del primer tractat i els folis 64v i següents de la foliació moderna)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 67 (= I s/n + 1-34 + 1-31 + I s/n) (fol. antiga, contemporània, o poc posterior, a la còpia)
ff.: 67 (= I + 1-65 + I ) (fol. mod.)
Collation 15/6 212 35/4 42 512 64/5 710
Page Layout 25 línies (f. 2 primera obra)
26 línies (f. 2 segona obra)
33 línies (f. 31ra)
1 columnes (cos prinpial del volum)
2 columnes (f. 30v de la segona obra (part) i f. 31ra)
Size relligadura 285 × 215 mm (pla anterior)
pàgina 278 × 210 mm (f. 2) (Avenoza)
caixa 196 × 129 mm (primera obra)
pàgina 278 × 206 mm (f. 2 segona obra)
caixa 197 × 182 mm (f. 2 segona obra)
Hand cursiva dues mans amb una certa cursivitat, que s'accentua a la segona obra
gòtica cursiva ca. 1400-1425 (ff. 1-32v i 35-65 de la foliació moderna = 1-30v del segon tractat segons la foliació antiga)
humanística cursiva posterior a la còpia del text, ca. 1500 (ff. 33-4 de la primera obra i ff. 30v-31v de la segona obra)
Watermark altres motiu no identificat (a tot el volum, llevat dels folis que duen un animal)
animal sembla un cérvol rampant, dues potes, mig cos (ff. 5, 7, 10)
pelegrí dins d’un cercle, al peu les lletres BA (al foli de guarda final)
Pictorial elements Caplletres: florides en vermell (primera obra)
Calderons calderons i separacions en vermell (primera obra)
Caplletres: en vermell menys treballades (segona obra)
Calderons menuts en vermell calderons i separacions del text (segona obra)
Tocs de color vermell a les majúscules i acompanyant la conjunció (ff. 1-4 de la segona obra)
Other features Justificació: justificació a punta seca o punta de carbó o plom esborrada
Pautat: tipus bàsic per a una columna (Derolez 13) (a la major part del volum)
Pautat: caixes traçades aturant-se en els angles a punta de plom i al verso es veu la pauta del foli completa a punta de plom (material amb el que s’han pautat els dos folis afegits 33-34) (fragment a dues cols. del f. 34 de la primera part i els folis finals de la segona)
Perforacions: situades als quatre angles de les caixes, rodones, menudes i generalment tapades pel copista amb una mica de tinta
Ús de la primera línia de la pauta: amb la primera línia escrita
Reclams: reclams en posició horitzontal, centrats i en algun cas decorats en vermell (p. e. f. 23v); al tercer quadern el reclam està desplaçat cap a la dreta, fent caixa amb la línia de justificació
Signatures: no es veuen signatures de quadern
Condition Volum restaurat, amb alguna taca d'humitat. El manuscrit aplega dos unitats amb foliació independent, tot i tenir-ne una de moderna, a llapis, que omet el primer foli de guardes i numera des de l'1 al 65; la primera obra està foliada al marge inferior dret. Per a la col·lació esmentem la foliació antiga. El quadern 4 és un bifoli afegit posteriorment per transcriure, amb lletra humanística, el final del primer text. El reclam del f. 12v (de la segona obra) no coincideix amb l'inici del f. 13, hi ha una llacuna sobre la que crida l'atenció una anotació posterior a la còpia que ens remet al final del volum, on potser es trobava relligat erròniament el quadern que manca. El primer foli de guardes, que duu la numeració “89”, prové d'un altre còdex i ha estat reutilitzat
Binding en pergamí flexible amb restes de dues tanques de cordill; en estar desenganxada es pot apreciar com al llom es va aprofitar per fer de reforç un fragment de pergamí amb el que sembla un text litúrgic en llatí amb moltes abreviatures i amb inicials i calderons en blau i vermell
Previous owners (oldest first) Toledo: Catedral Cajon 21 Num. 27 Zelada (nota al f. 1 prel.: “Cajon 21. Num. 27- Zelada”)
Roberto Giovanni Angelo, Duc d'Altaemps (nota al f. 1 prel.: “Est codicibus Ill.mi et Excell.mi Dni. Joannis Angeli Ducis ab Altaemps…”)
Antoni Palau i Dulcet, llibreter (1867 - 1954) 89 (nota al f. 1 prel.: “Est (nom esborrat i afegit d'una altra mà) Antonii Palau. H 89”)
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2015), Inspecció personal
Facsímil: Microfilm del ms. 10103 de la BNM. Llibre d'oració de Ramon Llull (2000)
Catalogat a: Mss. de la Biblioteca Nacional 10.000-20.917 (1991) 1:6
Descrit per: Sabaté (2002), Inspecció personal
Descrit per: Beltran i Pepió (2001), Inspecció personal
Descrit per: Sabaté (2000), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Tractat a: Martí de Barcelona (1933), “Notes descriptives de manuscrits franciscans de la Biblioteca Nacional de Madrid”, Estudis Franciscans 383
Catalogat a: Domínguez Bordona (1931), Catálogo de los manuscritos catalanes de la Biblioteca Nacional 74-5
Note Amb escassíssimes anotacions marginals o marques de lectura (f. 14r), llevat de les rúbriques afegides per una mà posterior, però amb algunes esmenes i afegits del copista (p.e. f. 16r primera obra). A la segona obra trobem una manícula (f. 50v mod.) i alguna nota en llatí (f. 43v mod.).

Al f. 35r mod. (= 1r antic segona obra) es llegeix una anotació al marge superior inacabada:

"Aquest llibre de mestre Ramon ll. se diu apostrofe \lo qual es stat presentat/ ad sumum pontifice y trobarlas | en lleti [sic] marauellosissjma .obra. y al principi hi ha vns metres ordenats o djrj|gits al papa que llauos [sic] era bonjfaci huyte. los primes [sic] dos metres son aquests | suscipiat sublimjs apex reuerenda corona | eclesie quod sancta fides roman amjnjstrat. y non que pignorarse. [?] que aquest llibre mestre | Ramon lo agues fet en pla / es fet en vulguar de valentiana prosa en lany."
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000060277&page=1 vist 2014-08-06

Internal Description
Number of texts in volume: 4
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 994
Location in volume ff. 1-33 + 34 (primera part)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1681
Ramon Llull. Oracions de Ramon
Language català
Date escrit 1299
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] Deus ab vostre honor comensen les | orations de Remon Llull fetes per | dona Blanca Reyna de Arago
text: C5on molts homens desitgen saber auer manera per | la qual sapien molt ben pregar \e amar/ deu … [ 33] … e merçes adeu Dela fi de aquest libre
epíleg: F4eENIT ES AQVEST libre de oracions e de doctrina | de amar deu en la Ciutat de barçalona en lany mil docents no|ranta nou [expl.] lo qual fill ador ebeneixch ell amant | e nomenant mon bon Jhs.
rubr.: [ 34] Taula del contengut en | Aquest libre
índex: Primo. Oratio proemial… … De passio fo. 8 pag. 2.
References (most recent first) Tractat a: Llull et al. (1935), Libre dintencio. Arbre de filosofia damor. Oracions e contemplacions. Flors. Oracions de Ramon. Contemplatio Raymundi. Compendiosa contemplatio. Transcripció directa amb facsimils, proemi i variants dels millors manuscrits xxxiii-xxxiv , n. Ms. M
Note les rúbriques són d'una altra mà cursiva, posterior a la que afegí el text dels ff. 33-34, que semblen substituir a altres fets malbé o perduts (lletra posterior). L'oració transcrita al f. 33, que acaba “lo qual fill ador e beneixch ell amant e nomenant mon bon Jesus” fou afegida entre el final del text i l'inici de la taula
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 928
Location in volume ff. 33-34 (primera part)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2489
Ramon Llull. Sényer Déus, qui est un
Language català
Date escrit 1276 - 1283
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 33] De adorar lo cors de Jhuchrist feta per Remon Lull
text: A3DORTE VERA CARN e ver cors … [ 33v] … e perla | tua virtud sia deslliurat del mortal enemich amen
rubr.: [ 33v] de Mestre Ramon Lull
text: S2ENIOR Deus qui es .j. en eternitat de persones … [ 34] … los bons a gloria sens fi elos mals apena perdurable
Condition passatge
Note fragments del text: dues oracions, segons una nota "Ex primo libro cap. 15". Text llatí explicatiu entre les dues oracions : “Ex primo libro | blanquerne cap. 15. fuit excerpta superior oratio. de statu matrimonij”.
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 12642
Location in volume f. 33r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2538
Ramon Llull. Ador-te vera carn
Language català
Date escrit 1276 - 1283
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 33] De adorar lo cors de Jhuchrist feta per Remon Lull
text: A3DORTE VERA CARN e ver cors … [ 33v] … e perla | tua virtud sia deslliurat del mortal enemich amen
Condition passatge
Note fragments del text: dues oracions, segons una nota "Ex primo libro cap. 15". Text llatí explicatiu entre les dues oracions : “Ex primo libro | blanquerne cap. 15. fuit excerpta superior oratio. de statu matrimonij”.
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 924
Location in volume ff. 1-31 (segona part)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1659
Ramon Llull. Llibre dels articles de la fe
Language català
Date escrit 1296-06-23
Incipits & explicits in MS text: [ 1] P7us que prouem los articles volem prouar deus esser | lo qual consiram ell esser sobirana bontat … [ 30v] … e apres la fi vingam a la gloria de deu. Amen
tit.: [ 30v] Taula del present tractat
índex: [ 30va] Que sia subiran be fo. 1 … [ 31ra] … Dela fi de aquest libre fo 29. | pag 1. | Finis
Note Un foli perdut entre el 13 i el 14 està copiat al verso del darrer full, amb lletra posterior. També és de mà posterior el mot “Amen” amb que es clou el tratat i la taula (però de mans diferents un i altre afegits).
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-03-22