Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1655
Authors Ramon Llull
Titles Ars brevis
Art breu
Incipit & Explicits text: La raó per què fem aquesta art és per ço que l'art pus leugerament
Date / Place escrit Pisa 1308-01
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
References (most recent first) Tractat en: Bonner et al. (2018), Base de dades Ramon Llull = Llull DB , n. III.77
Tractat en: Fidora et al. (2008), Raimundus Lullus. An Introduction to his Life, Works and Thought 191-2 , n. 126
Editat a: Llull et al. (1989), Obres selectes de Ramon Llull (1232-1316) 1:523-99
Tractat en: Perarnau i Espelt (1982), Els manuscrits lul·lians medievals de la Bayerische Staatsbibliothek de Munic, I. Volums amb textos catalans 1:198
Editat a: Llinarès (1968), Ramon Llull 158-9 esp.
Editat a: Ottaviano (1930), L'Ars compendiosa de Ramon Lulle avec une étude sur la bibliographie et le fond ambrosien de Lulle
Subject SENSE CLASSIFICAR
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 917
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Olim Biblioteca del Col·legi de Montision, s/n (BITECA manid 1650)
Copied 1401 - 1500
Location in witness ff. 1-54 ff. 1-64
Title(s) Ramon Llull, Art breu (tr. Desconegut), escrit 1308-01
Condition incomplet
ID no. of Witness 2 cnum 915
City, library, collection & call number München: Bayerische Staatsbibliothek, Cod. Hisp. (Cat.) 51 (BITECA manid 1648)
Copied 1406
Location in witness f. 217ra-217rb
Title(s) Ramon Llull, Art breu (tr. Desconegut), escrit 1308-01 III
Incipit & Explicits text: [ 217ra] B3onea es ens per Raho del qual bo fa be … [ 217rb] … Minorjtat es ens prop ano res
Condition fragment
ID no. of Witness 3 cnum 916
City, library, collection & call number Milano: Veneranda Biblioteca Ambrosiana, O 87 Sup. (BITECA manid 1649)
Copied 1451 - 1500 (catàleg de la Biblioteca)
1401 - 1500 (Base dades Ramon Llull)
Location in witness ff. 1-44
Title(s) Ramon Llull, Art breu (tr. Desconegut), escrit 1308-01
Incipit & Explicits acc.: [ 1] S2enyor deu ab ta gracia sauiesa / e | amor comença | lart breu que es ymatge | delart magna la qual axi es jntitulada. Deus ab la tua | sobirana perfecçio comensa lart ge|neral e derrera. [rúbr.] prolech / e diujsio de | aquest libre
prol.: L2A raho perque fem aquesta | art breu es per ço que lart manna [afegit al marge] [gran ratllat] pus leugerament sia [consebuda esmenat] sebu|da … [ 1v] … ¶ E primerament dela pri|mera part direm axi [ratllat: com se seguira]
tit.: Dela primera part [ratllat: la qual] que [afegit] es del al|fabet daquesta art
text: N2osaltres posam [ratllat: nom] alfabet en a|questa art per ço que per ell pu|xam fer figuras … [ 44] … deu ensenyar / a aquells [ratllat: scolans de] les co|ses damunt dites
colofó: ¶ A honor e lahor de deu e dela publica | vtilitat acaba Ramon aquesta [sic] libre | en pisa en lo monestjr de sent domjngo | lo mes de gener en lany dela encarnatio | de nostro senyor ihesu christ M ccc e set.
References Editat a: Ottaviano (1930), L'Ars compendiosa de Ramon Lulle avec une étude sur la bibliographie et le fond ambrosien de Lulle , n. (ed. d'aquest Ms.)
Note Donem l’incipit tal com ha quedat després de les esmenes per ratllat que es van fer posteriorment, el text original deia: “S2enyor deu ab ta gracia sauiesa / e | amor comença aquest libre lo qual | es apellat art breu lo qual es ymage | delart axi es apellada. O deus ab la tua | sobirana perfecçio comensa lart ge|neral e derrera”. Aquesta mateixa mà afegeix la rúbrica al començament del pròleg. El text està farcit d’esmenes i anotacions marginals de mans posteriors.
ID no. of Witness 4 cnum 914
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Convent dels Franciscans, 11 (Biblioteca March) (BITECA manid 1647)
Copied 1491 - 1520 (Mahiques)
1491 - 1510 (Pérez Martínez)
Pisa: 1307-01 [?] (ff. 1-13 Art breu segons Alós-Moner)
Location in witness ff. 1-13v
Title(s) Ramon Llull, Art breu (tr. Desconegut), escrit 1308-01
Incipit & Explicits text: [ 1] logich etc. La quarta specia es com es demanat … [ 13v] … lo artista e lo mestre enseyn conforme los scolans deles coses dessus dites
colofó: A laor e honor de Deu e utilitat publica ffini e acaba Ramon aquest libre en Pisa: en lo monestir de sant Domingo en lo mes de Janer en lany Mccc vii dela jncarnatio de nostre senyor ihesu christ Deo gracias
colofó: Ffinito libro sit laus gloria christo Amen
Condition acèfal
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-04-10