Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1654
Authors Ramon Llull
Titles Art amativa
Incipit & Explicits text: Deu beneït ha creat lo món per intenció que ell, qui és
Date / Place escrit 1289 - 1290
escrit Montpellier 1290-08 (Fidora et al.)
escrit 1290-08 (Llull DB)
Language català
Text Type: Prosa
Associated Texts texid 1718 Ramon Llull, Taula de les paraules de llatí, escrit 1289 - 1290
References (most recent first) Tractat en: Bonner et al. (2018), Base de dades Ramon Llull = Llull DB , n. III.2
Tractat en: Fidora et al. (2008), Raimundus Lullus. An Introduction to his Life, Works and Thought 159-60 , n. 46
Tractat en: Perarnau i Espelt (1982), Els manuscrits lul·lians medievals de la Bayerische Staatsbibliothek de Munic, I. Volums amb textos catalans 1:190
Editat a: Llull et al. (1933), Art amativa. Arbre de filosofia, desiderat, escrits a Montpeller l’any M.CC.XC 1-388
Subject FILOSOFIA
RELIGIÓ
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 12638
City, library, collection & call number Torino: Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, I.V.47 (BITECA manid 1948)
Copied 1351 - 1500 (Batllori)
1375 [?] - 1400 [?] (Pasini)
Location in witness ff. 17-205
Title(s) Ramon Llull, Art amativa, escrit 1289 - 1290
Incipit & Explicits rubr.: [ 17] Deus molt glorios font e naxença de tota vera amor en la vertut, gracia e benedictio comence esta art amativa de ben amar
text: Deest nomen autoris … [ 205] … Anno Domini mccxc
ID no. of Witness 2 cnum 912
City, library, collection & call number München: Bayerische Staatsbibliothek, Clm. 10538 (BITECA manid 1645)
Copied 1381 - 1400 (ff. 1-138, 188-211 segons Perarnau)
1401 - 1410 (ff. 139-178 segons Perarnau)
1401 - 1450 (ff. 179-187 (Perarnau))
1491 - 1510 (f. 187 (Perarnau))
1351 - 1400 (Massó)
Location in witness ff. 188-205v
Title(s) Ramon Llull, Art amativa, escrit 1289 - 1290
Incipit & Explicits acc.: [ 188] Deus molt glorios font[ana] e nexença de tota uera amor en ta gracia e benediccio comens aquest[a art a]matiua de be amar per atu Senyor amar he conexer per lo te[u po]ble quj ujus e regnes be jnffinjdament e eternal amable deus per tots los segles dels setgles amen
rubr.: Del prolech
prol.: [D]6eus beneyt ha creat lo mon per jntençio que ell qui es sobirana fi … [ 190v] … que adeu sia plasent e agradabla
rubr.: Del departiment de questa Art
text: [D]3epartida es esta art en .v. parts … [ 205v] … jntelligibles e amables / e segons que son remembrables jntelli[gi]bles […]
Condition incomplet
ID no. of Witness 3 cnum 913
City, library, collection & call number München: Bayerische Staatsbibliothek, Cod. Hisp. 65 (BITECA manid 1646)
Copied 1391 - 1410 (Perarnau)
Location in witness ff. 1-236v
Title(s) Ramon Llull, Art amativa, escrit 1289 - 1290
Incipit & Explicits text: [ 1] [comen]cament[s … prime]ra causa e de so[n… natu]ralment es manifest … [ 236] … que per tot lo mon sia conegut e amat nostre senyor deus enla guarda del qual lacoman e sins [sic] fem dels angels e de tots los sants e de tots aquells qui neguen si mateixs e seguexen nostre seynor deus
colofó: Anno [f. 236v] natiuitatis domini Millessimo cco xco Jnuigilia Santi laurencij fuit ars jsta jnuenta gracia dominj nostri jhesuchristi
Condition acèfal
ID no. of Witness 4 cnum 911
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 234 (BITECA manid 1644)
Copied 1401 - 1450 [?]
Location in witness ff. 1-120v
Title(s) Ramon Llull, Art amativa, escrit 1289 - 1290
Incipit & Explicits acc.: [ 1] Deus molt glorios font e xaxenca [sic] de tota vera amor en ta vertut gracia et benedictio comens esta art a manera de be amar per atu senyer amor [sic] e conexer per lo teu poble qui vius e regnes amabe de ben infinidament eternal
tit.: Del proloch
prol.: [e]4eus beneit ha creat lo mon … [ 3] … que adeu sia plasent e agradable
tit.: dela diuisio desta art
text: [d]3partida es esta art en [.v. parts] la primera es de figures … [ 120v] … e de tots aquells quj reneguen si mateixs e segueixen DEV
Note l'accès al text i les rúbriques no foren executats, però romanen als marges les indicacions del copista per al rubricador, i és aquest el text que transcrivim on s'escau
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-04-10