Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1653
Authors Ramon Llull
Titles Art abreujada de predicació
Art abreujada de preïcació (Llull DB)
Incipit & Explicits rubr.: Déus tot-gloriós, qui de tot quant és est poderós, … començ esta art abreujada que és de predicació
text: Con la Art Mayor de Predicació -que axí és intitulada … apresa per hom qui aja subtil enteniment e qui a saber ella aja gran affecció
colofó: Ffení Ramon aquest libre en la ciutat de Mellorqua en lo mes de febrer en l'any de MCCCXII de la incarnació de nostra senyor Déu Jesucrist
Date / Place escrit 1313-02 a quo (Llull DB)
escrit Mallorca (illa / illes) 1313-02 (Fidora et al.)
Language català
Text Type: Prosa
References (most recent first) Tractat en: Bonner et al. (2018), Base de dades Ramon Llull = Llull DB , n. IV.67
Tractat en: Fidora et al. (2008), Raimundus Lullus. An Introduction to his Life, Works and Thought 227 , n. 208
Editat a: Llull et al. (1991), Raimundi Lulli Opera Latina, Tomus XVIII 1-158
Editat a: Llull et al. (1982), Art Abreujada de predicació. Edició crítica
Tractat en: Perarnau i Espelt (1982), Els manuscrits lul·lians medievals de la Bayerische Staatsbibliothek de Munic, I. Volums amb textos catalans 1:199
Subject RELIGIÓ
ORATÒRIA RELIGIOSA
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 2826
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Olim Biblioteca J. A. Prohens, (BITECA manid 2366)
Copied 1301 - 1400 (Obrador)
Location in witness ff. i-clvii
Title(s) Ramon Llull, Art abreujada de predicació, escrit 1313-02 a quo
Incipit & Explicits acc.: [ i] Deus glorios qui de tot quant es est poderos per tu amar conexer e membrar ab ta benediccio començ esta Art abreuiada qui es de predicacio
ID no. of Witness 2 cnum 910
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 2021 (BITECA manid 1643)
Copied 1401 - 1450
Location in witness ff. i-xiv ff. 1-12
Title(s) Ramon Llull, Art abreujada de predicació, escrit 1313-02 a quo
Incipit & Explicits acc.: [ i] Deus tot glorios, qui de tot quant es est poderos … començ esta art abreujada que es de predicacio
text: C2on la Art mayor de predicacio … [ xiv] … que a saber ella aja gran affeccio
References Llull et al. (1982), Art Abreujada de predicació. Edició crítica , n. (Ms. bàse)
ID no. of Witness 3 cnum 909
City, library, collection & call number München: Bayerische Staatsbibliothek, Clm. 10497 (BITECA manid 1642)
Copied 1401 - 1500 (Perarnau)
Location in witness ff. 139v-144vb
Title(s) Ramon Llull, Art abreujada de predicació, escrit 1313-02 a quo
Incipit & Explicits acc.: [ 139v] Deus glorios qui de tot quant es est poderos per tu amat conexer e membrar ab ta gracia e benediccio comens aquesta art abreujada que es de preycacio
intr.: [ 140ra] [c]9om la art maior de predicacio que axi es intitulada Des per ta gran mjserricordia e pietat comença aquest libre que es de virtuts e de peccats sia molt longa e en algunes parts scura en la qual son 136 sermons … e per aquesta por esser entesa lo subiect de aquesta sciencia es la figura que es en ella
tit.: Dela djuisio de aquest libre
text: [d]4esperit es aquest libre en .v. distjnccions les quals son. alphabet … [ 144vb] … e per aço aquest libre pot esser dit art abreujada molt general e que pot esser leugerament apresa per hom qui hage sobtil entenjment e que a saber la hage en gran effeccio. [sic]
colofó: Ffenj Ramon en la Ciutat de Mellorque [sic] en lo mes de ffebrer aquest libre en layn de M.ccc.xij. dela jncarnacio de nostra senyor deu ihesu christ
Note al f. 139v roda articulada amb les lletres en vermell i blau
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-04-10