Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 1653
Format llibre. edició. imprés
Author Ramon Llull
Title Libre de demostracions qui es una branca de la art datrobar veritat, escrit a Mallorca devers l'any M.CC.lxxv. Transcripció directa amb facsimils, proemi i variants dels més vells manuscrits
Associated persons Salvador Galmés (Ed.)
Series Obres de Ramon Llull, 15
Place / Publisher Palma de Mallorca: Diputació Provincial de Balears – Institut d’Estudis Catalans
Date / Location 1930: pp. xviii + 608
Source of Data for Works texid 1692 Ramon Llull, Llibre de demostracions, escrit 1274 ca.
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 2221 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu Diocesà, Causa Pia 9. 1701 - 1800. Ramon Llull, Llibre de demostracions, escrit 1274 ca.
manid 2220 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu Diocesà, Causa Pia. Menorca: Gabriel Rotger, 1663. Ramon Llull, Llibre de demostracions, escrit 1274 ca.
manid 1709 MS: Ciutat de Mallorca: Pública, 1021. 1401 - 1450. Ramon Llull, Llibre de demostracions, escrit 1274 ca.
manid 2123 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 53. 1401 - 1450. Ramon Llull, Llibre de demostracions, escrit 1274 ca.
manid 1731 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. 62. 1301 - 1350. Ramon Llull, Llibre de demostracions, escrit 1274 ca.
Record Status Created 1991-01-13
Updated 2011-03-24