Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1652
City and Library München Bayerische Staatsbibliothek
Collection: Call number Cod. Hisp. 54 | Antic Cod. Hisp. (Cat.) 54; O.167; 598 Hisp. 54
Title of volume R. LLULL | ARS | QUAESTIONUM ( al teixell vermell, en lletres daurades)
Copied 1401 - 1410

External description
Writing surface Paper i pergamí (bifoli ext. i int. de perg.)
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + i-cxliii + 144-168 + VII
ff.: II + 1-168 + VII
Collation 1-214 312 4-1014 1110 1214 136/5
Page Layout 2 columnes
53 línies (f. 3)
Size pàgina 300 × 218 mm (f. 3)
caixa 210 × 161 mm
columna 210 × 71/71 mm
relligadura 310 × 230 mm (coberta anterior)
Hand lletra italiana tan característica del s. XVI, que Joachim Kirchner anomena gotico-antiqua, menuda, clara i elegant, tirant a rodona (Perarnau)
Watermark drac alat (als tres primers plecs,) (Valls Wat. del 1514 i Borafull 733 del 1406;)
campana campana (als ff. 42 i 53,) (Briquet 4034, Montpeller: 1400, Lucca: 1402-7, Fabriano: 1418;)
unicorn mig cos, rampant (a la resta del volum,) (Valls Wat. 1819 del 1401)
Pictorial elements Caplletres: al f. 1, caplletra en blau i vermell, embotida, amb decoració filigranada en blau i vermell que s’estén pels margens i per l’interior de la columna; inicials secundàries de dues unitats de pauta alternen blau i vermell amb decoració filigranada senzilla en el color de contrast només al f. 1r; inicials vermelles i blaves, sense decoració fins al f. 7ra, a partir d’aquest punt totes són vermelles i no tenen decoració
Rúbriques en vermell
Calderons alternen blau i vermell
Tocs de color en algunes lletres, en vermell, especialment a partir del f. 147v
Other features Justificació: a punta de carbó, tipus Derolez 43
Ús de la primera línia de la pauta: escrita o trepitjada
Perforacions: rodones, molt menudes, als angles de la caixa. No es veuen perforacions destinades a les línies de guia, que tampoc han estat marcades
Reclams: horitzontals, centrats i decorats amb un traç de la mateixa tinta
Signatures: alfabètiques a-g/ en la mateixa tinta del text, situades a l’angle superior extern dels folis, no es veu cap numeració de quadern
Condition en bon estat, marges una mica bruts, però la conservació és perfecta. Doble foliació: moderna (s. XVIII-XIX?) a tinta negra a l’angle superior extern; antiga en xifres romanes i-cxliii que no compta els folis en blanc. Són en blanc els ff. 144-7r i [169-173]; al desè plec, de mida més petita, li manca el foli central de pergamí que aparentment seria en blanc. Els ff. 5 i 6 estan despresos del llom, subjectats ara per una tira de paper enganxada; entre els 8 (de pergamí) i 9 (de paper) es veuen unes tires de paper (talons) que poden correspondre als dos que hem esmentat abans com despresos, és a dir, que aquests bifolis van partir-se i reconsolidar-se amb la relligadura palatina. Després de la cinquena guarda posterior, es veu un taló en pergamí que amb tota seguretat corresponia al darrer foli del quadern
Binding antiga, en pell sobre cartó fort amb les armes daurades de la biblioteca palatina als plans; decoració de filets gravats en sec als marges i als entrenervis; llom amb cinc nervis. Guardes de paper contemporani a la relligadura. Cantoneres desgastades
History of volume Adquirit 1803
Previous owners (oldest first) Barcelona: Escola Lul·liana [?] .III. (f. 173v ex-libris: “Aquest libre es de la Scola” (gòtica cursiva tardana, sene trets humanístics))
Mannheim: Biblioteca Palatina X.1630 1761 ca. - 1803 (coat of arms: S) (armes del príncep-elector a la relligadura; ex-libris a la guarda captiva anterior “Ex Bibliotheca Palatina Mannh”)
München: Bibliotheca Regia Monacensis 1803 a quo (als folis inicial recto, 173r i 168v, segell ovalat a tinta de la biblioteca reial “BIBLIOTHECA | REGIS | MONACENSIS”)
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2013), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Catalogat a: Perarnau i Espelt (1982), Els manuscrits lul·lians medievals de la Bayerische Staatsbibliothek de Munic, I. Volums amb textos catalans 1:42-5 , n. 4
Catalogat a: Catalogus codicum manuscriptorum bibliothecae regiae Monacensis, 7. Codices gallicos, hispanicositalicos, anglicos, suecicos, danicos, slavicos, esthnicos, hungaricos complectens, 2. Codices Hispanici (1858) 89 , n. 598
Note manuscrit de procedència catalana. Notes de revisió del text per la mateixa mà del copista o per una mà contemporània, també hi ha anotacions un xic posteriors. Al primer entrenervi etiqueta de paper antiga amb la signatura “Cod. hisp. | 54”; al darrer, etiqueta de paper amb la signatura antiga “O | 167”. Senyals de lectura, p. e. f. 6vb (manícula), ff. 28v-29 línies marginals, etc. Al f. 1r, al marge interior, damunt de la caixa d’escriptura hi ha una anotació que Perarnau llegeix com “iij.” i identifica com una possible signatura de l’Escola Lul·liana de Barcelona, però que també podria llegir-se “a ij.”
Internet http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0002/bsb00028014/images/ vist 2015-04-20

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 920
Location in volume ff. 1ra-168va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1657
Ramon Llull. Art de fer i soldre qüestions
Language català
Date escrit 1294 - 1295
Incipits & explicits in MS acc.: [ 1ra] Deus molt excellent glorios ab vostra virtut gracia e benedictio e ajuda comença aquesta art que es de fer e solre questions e de ençercar e trobar los secrets naturals e proprietats de les coses
prol.: del prolech
: A7questa art segueix la manera ela doctrina dela art enuentiua abreuiadament … [ 1rb] … Nos enpero sotsmetem aquesta sciencia acorrectio dela sancta esgleya Romana si en algunes coses hauem errat en ella en les quals no entenem hauer errat de certa sciencia
rubr.: de la diujsio de aquesta art
text: A2questa art es departida en tres distinctions … [ 168va] … en lo tractat de significacions e de atrobaments e en les xi questions grosses e enaxi los demonis mesclen los contraris dels començaments atemptar los homens la qual temptacio pot hom coneixer ab los mesclaments dels començaments desta sciencia
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2015-04-20