Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1651
Authors Ramon Llull
Titles Arbre de filosofia d'amor
Incipit & Explicits invoc.: Déus, ab vostra amor comença l'Arbre de filosofia d'amor
prol.: Ramon, estant a París, per ço que pogués fer gran bé per manera de saber, … E en aquells dos libres volia ligir e veer si era ver ço que Ramon deïa
tit.: De la divisió de l'arbre de filosofia d'amor
text: A exalçar bona e gran amor, e a destruir mala e falsa amor, començà Ramon l'Arbre de filosofia d'amor, lo qual departí en sis parts, … e en volgar a la molt nobla, sàvia e bona reina de França, per ço que·l multipliquen en lo regne de França, a honor de nostra dona santa Maria, que és sobirana d'amor
Date / Place escrit Paris 1298-10 (Llull DB)
Language català
Text Type: Prosa
References (most recent first) Tractat en: Bonner et al. (2018), Base de dades Ramon Llull = Llull DB , n. III.32
Tractat en: Fidora et al. (2008), Raimundus Lullus. An Introduction to his Life, Works and Thought 174-5 , n. 77
Tractat en: Perarnau i Espelt (1982), Els manuscrits lul·lians medievals de la Bayerische Staatsbibliothek de Munic, I. Volums amb textos catalans 1:193
Editat a: Llull et al. (1980), Arbre de Filosofia d'amor
Editat a: Llull et al. (1960), “Arbre de Filosofia d'amor”, Obres essencials
Editat a: Llull et al. (1957-60), Obres essencials 2:25-84
Editat a: Llull et al. (1935), Libre dintencio. Arbre de filosofia damor. Oracions e contemplacions. Flors. Oracions de Ramon. Contemplatio Raymundi. Compendiosa contemplatio. Transcripció directa amb facsimils, proemi i variants dels millors manuscrits 67-227
Editat a: Llull et al. (1901-03), Obras de Ramon Llull. Textos originales publicados e ilustrados con notas y variantes, 1. Libre del Gentil e los tres savis. Libre de la primera e segona intencio. Libre de mil proverbis, pref. Mateu Obrador i Bennàssar – 2. Arbre de filosofia d’amor. Libre de oració. L. de Deu, de Conexença de Deu, del Es de Deu, pref. Miquel Costa i Llobera – 3-4. Felix de les Maravelles del Mon, pref. Mateu Obrador i Bennàssar 2:1-179
Subject RELIGIÓ
Number of Witnesses 5
ID no. of Witness 1 cnum 904
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Biblioteca Diocesana de Palma de Mallorca, Ms L g 3 (BITECA manid 1638)
Copied 1351 - 1400
1341 - 1360 (Obrador)
Location in witness ff. 1ra-49rb
Title(s) Ramon Llull, Arbre de filosofia d'amor, escrit 1298-10
Incipit & Explicits rubr.: [ 1ra] D2eus ab uostra amor comensa larbre de filosofia damor
text: R8AMON estant a paris per so que pogues fer gran be per manera de saber lo qual no podia aportar a fi \e a/ compliment … [ 49rb] … per so quel montipliquen en lo regne de fransa ahonor de nostra dona santa maria que es sobirana dona damor
References Llull et al. (1980), Arbre de Filosofia d'amor 12-3 , n. Ms. S (base ed.)
Llull et al. (1960), “Arbre de Filosofia d'amor”, Obres essencials , n. Ms. base ed.
Llull et al. (1935), Libre dintencio. Arbre de filosofia damor. Oracions e contemplacions. Flors. Oracions de Ramon. Contemplatio Raymundi. Compendiosa contemplatio. Transcripció directa amb facsimils, proemi i variants dels millors manuscrits xviii-xx , n. Ms. S (base de l'ed.)
ID no. of Witness 2 cnum 905
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Societat Arqueològica Lul·liana, sense signatura (BITECA manid 1639)
Copied Mallorca (illa / illes): 1401 - 1425 (ed. Rosselló)
Location in witness ff. 2ra-53rb
Title(s) Ramon Llull, Arbre de filosofia d'amor, escrit 1298-10
Incipit & Explicits acc.: [ 2ra] D2Eus ab uostra amor comença larbre de filosofia damor
text: R10AMON estant aparis per ço que pogues fer gran be per manera de saber lo qual no podia aportar a fi et ha compliment Consira fer gran be per manera damor … [ 52rb] … Ramon suplica als honrats senyors maestres que lo corrigissen segon lur filosofia damor e de saber
colofó: Ffeni Ramon aquest libre [pres] la Ciutat deparijs en layn de M.cc.xc.viij. en lo mes de octubre e suplica aytan com poch ason amat que lo libre sia per ell guardat … [ 53rb] … ala molt nobla sauja e bona Reyna de frança per ço quel montiplique en lo regne de frança ahonor de nostra dona sancta Maria que es subirana dona damor
References Llull et al. (1980), Arbre de Filosofia d'amor 13 , n. Ms. A
Llull et al. (1935), Libre dintencio. Arbre de filosofia damor. Oracions e contemplacions. Flors. Oracions de Ramon. Contemplatio Raymundi. Compendiosa contemplatio. Transcripció directa amb facsimils, proemi i variants dels millors manuscrits xx-xxi , n. Ms. A
ID no. of Witness 3 cnum 906
City, library, collection & call number London: The British Library, Add. 16430 (BITECA manid 1640)
Copied 1401 - 1500
Location in witness ff. 2-81v
Title(s) Ramon Llull, Arbre de filosofia d'amor, escrit 1298-10
Incipit & Explicits rubr.: [ 2] De las reglas de philosophia damor
text: [D]3 E mentra Ramon la art amatiua que feta avia epres los .xviij. comensaments daquella … [ 81v] … dix a Ramon que presentas filosofia damor en lati al molt noble senyor saui e bon Rey de fransa e en volgar ala molt noble sauia e bona Rayna de fransa per so quel multipliquen en lo [mon - ratllat] regne de fransa a honor de nostra dona santa maria que es subirana dona damor
References Llull et al. (1980), Arbre de Filosofia d'amor 13 , n. Ms. B
Llull et al. (1935), Libre dintencio. Arbre de filosofia damor. Oracions e contemplacions. Flors. Oracions de Ramon. Contemplatio Raymundi. Compendiosa contemplatio. Transcripció directa amb facsimils, proemi i variants dels millors manuscrits xxi , n. Ms. B
ID no. of Witness 4 cnum 2080
City, library, collection & call number Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 10036 (BITECA manid 1694)
Copied Ciutat de Mallorca [?]: 1615 - 1617 (Galmés)
Location in witness ff. 198-275v ff. 193-270v
Title(s) Ramon Llull, Arbre de filosofia d'amor, escrit 1298-10
Incipit & Explicits rubr.: [ 198] Deus ab vostra amor comensa larbre de filosofia damor
prol.: Ramon estant a Paris perso que pogues fer gran be per manera de saber lo qual no podia aportar a fi e a compliment consira fer gran be per manera damor … [ 199] … e en aquels .ij. libres volia ligir e veer si era ver so que Ramon dehia
rubr.: De la diuisio del arbre de la filosofia Damar
text: A exalsar bona, e gran amor e a destruir mala e falsa amor comença Ramon larbre de filosofia damor lo qual departi en vij. parts … [ 275v] … per so quel montipliquen en lo regne de Fransa a honor de nostra Dona santa Maria que es subirana dona damor
References Llull et al. (1935), Libre dintencio. Arbre de filosofia damor. Oracions e contemplacions. Flors. Oracions de Ramon. Contemplatio Raymundi. Compendiosa contemplatio. Transcripció directa amb facsimils, proemi i variants dels millors manuscrits xxii
ID no. of Witness 5 cnum 1949
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/185 (BITECA manid 2068)
Copied Ciutat de Mallorca: Egidi, Bisbe de Mallorca, 1645
Location in witness ff. 166-285v
Title(s) Ramon Llull, Arbre de filosofia d'amor, escrit 1298-10
Incipit & Explicits acc.: [ 166] Deus ab vostra amor comensa lo llibre de Filosofia de amor. Compost per lo illuminat Doctor y martir Ramon Lull
prol.: Prolech. Ramon estant en Paris per ço que pogues fer gran be per manera de saber … [ 167v] … e en aquells dos libres volia legir e veure si era ver ço que Ramon deya
text: [ 167v] De la diuisio del arbre de la filosofia de amor. A ensalçar bona e vera amor … [ 284] … Dona Santa Maria que es subirana dona damor. Finis
colofó: Laus tibi Christe quem liber explicit iste. Aquest llibre anomenat Arbre de filosofia de amor fonc acabat de escriure en lo conuent de S. Francesc de la Ciutat de Mallorca A 7 de Agost any … [ 284v] … de la Natiuitat de Nostre Señor Jesu Christ 1645
índex: [ 285] Taula dela filosofia damor … [ 287] … Dela fi del Arbre dela filosofia damor. 119
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-04-10