Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 1651
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2154
Desconegut. Tractat anomenat imatge de vida
Language català
Date escrit 1450 ante quem
City, library, collection, & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 289 | Antic Suppl. fr. 410
Copied Jaume Mas (f. 1 i f. 194, el verb “trelladar” podria referir-se a l'acció de copiar més que no a la de traduir), 1501 - 1550 (ff. 1-197)
Tarragona [?] (f. 203v): Joan Josep Vela [?] (Cifuentes), 1551 [?] - 1587 [?] (ff. 198-205)
Location in witness f. 179r-v
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 179] Lo tractat anomenat imatge de vida tret dels secrets dels filosofs .j. a saber dela flor dalqujmja prjmera
text: Aquest llibre es escrit en pratica eteoriqua teorique amostra aconeixer la siensia e pratica enseja a obrir lentenjment e veure per vlls e obrar per mans so que teoriqua manjfesta en lo qual llibre no a res sobre la plus vicoza ne diminujda … [ 179v] … de tera nj adajga [sic] nj dajra nj de foc mes tant solament se [a partir d'aquí afegit al marge] gte en ell tot res les .4. materies en semps car en laltre manera nos porian llibar lo oon [?] speritos lo altre per lo fill teu sens saber sertamen con tot ta e perfecta mjxsio deles coses mjxtioses es con njo ab alterasio e per so no pot eser feta aquesta mixtio e vnjo sens alterasio que sol tillitat e reducsio dels cosos en forma desperit
Condition fragmentari
Note en el punt que hem assenyalat s'acaba el foli i hi ha una marca després de la darrera lletra que remet al marge, on amb lletra encara més menuda, el copista ha completat la transcripció del tractat
Record Status Created 1991-05-06
Updated 2018-05-23