Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1650
Authors Ramon Llull
Titles Arbre de ciència
Incipit & Explicits acc.: Déus, ab ta gran virtut, comença aquest libre d'arbre de ciència
prol.: En desconhort e en plors estava Ramon sots un bell arbre … e per les quals molts hòmens són en tenebres
tit.: De l'arbre elemental
text: Aquest arbre és departit en set parts … lo presentàs a honor de Déu totpoderós, lo qual sia beneït sens fi. Amén
Date / Place escrit Roma 1295-09-29 - 1296-04-01 (Bonner - Badia)
Language català
Text Type: Prosa
Associated Texts la 15a part duu el títol texid 2488 Ramon Llull, Arbre exemplifical, escrit 1295-09-29 - 1296-04-01
texid 2488 Ramon Llull, Arbre exemplifical, escrit 1295-09-29 - 1296-04-01
References (most recent first) Tractat en: Bonner et al. (2018), Base de dades Ramon Llull = Llull DB , n. III.23
Tractat en: Fidora et al. (2008), Raimundus Lullus. An Introduction to his Life, Works and Thought 168-70 , n. 65
Tractat en: Bonner et al. (1988), Ramon Llull. Vida, pensament i obra literària 185
Tractat en: Perarnau i Espelt (1982), Els manuscrits lul·lians medievals de la Bayerische Staatsbibliothek de Munic, I. Volums amb textos catalans 1:192-3
Editat a: Llinarès (1968), Ramon Llull 149-53
Editat a: Llull et al. (1957-60), Obres essencials 1:555-1046
Editat a: Llull et al. (1953), El Libro de la "Nova geometria" de Ramón Lull
Editat a: Llull et al. (1917-26), Arbre de Sciencia escrit a la ciutat de Roma l'any M.CC.lxxxxv. Transcripció directa amb facsímils, introducció, variants i mostres d'escriptura dels més vells manuscrits
Tractat en: Massó Torrents (1905), “Inventari dels bens mobles del rey Martí d'Aragó”, Revue Hispanique 430 , n. 117
Note el llibre de l'inventari del rei Martí titulat de la Sciencia den Llull sembla ser un exemplar d'aquesta obra, acabava “M.CCC.xvj”
Subject FILOSOFIA
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 946
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Biblioteca Pública de l'Estat, 1025 (BITECA manid 1631)
Copied 1351 - 1400 (Bonner)
1301 - 1310 (catàleg)
1391 - 1410 (García Pastor)
Location in witness ff. 143-144
Title(s) Ramon Llull, Arbre de ciència, escrit 1295-09-29 - 1296-04-01
Incipit & Explicits prol.: [ 143] [R]2amon quals son los començaments de Medicina … portar a jenerals comencamens [sic] segons aquesta manera
text: Lo foch es en lo pebre en lo quart grau de calor / ela terra en terç de secor … [ 144] … per que los antichs no han possat aquell horde jeneral en lurs escrits
Condition fragment
Note a partir del f. 144v hi ha un text en llatí
ID no. of Witness 2 cnum 903
City, library, collection & call number Milano: Veneranda Biblioteca Ambrosiana, D 535 inf. (BITECA manid 1637)
Copied Petrus Eximeneç de la Torre (f. 233ra), 1401 ca. - 1460 ca. (Cipriani)
Petrus Eximeneç de la Torre (f. 233ra), 1401 ca. - 1425 ca. (Beltran)
Petrus Eximeneç de la Torre (f. 233ra), 1401 - 1500 (Ramon Llull DBase)
Location in witness ff. 2-233ra
Title(s) Ramon Llull, Arbre de ciència, escrit 1295-09-29 - 1296-04-01
lo libre del Arbre de Sciencia
Incipit & Explicits rubr.: Raymundi Lulli codicis qui Arbor Scientae inscibitur | Index | Arboris Scientiae Typus sexdecim diuersarii arbor propagatione | conspicuus. Ex aduerso pag. p. Pag. Cap.
índex: [ 2r] De elementis Arbor .i. [f. 2ra] Brachia, rami, folia, flores … [ 26rb] … De huius Libri fine. 865
índex: [ 29] [D]El fruy de larbre humanal | [D]E la segona part del arbre moral … [ 33v] … [D]E la fi daquest libre | Acabada es la taula del | arbre de. Sciencia
text: [ 38ra] Per les branques entenem los quatre ele-|ments simples so es a saber … [ 233ra] … pot hom conseruar lo ge|neral habit de sciencia que hom pot per ell hauer | E gloria sia donada adeu amen
rubr.: De la fi daquest libre
colofó: F3Eu [esmena per raspat, probablement deia “feu”] e complj Ramon aquest arbre ab | ajuda e gracia de deu lo qual loa e beneex | a son poder … que algun sant hom lo presentas a honor | de deu tot poderos lo qual sia beneit sens fi | Amen. | ACAbat Es lo libre del | Arbre de Sciencia
subscr.: Petrus eximeneç dela torre vocatur | qui suis manibus scripsit benedicatur
References Editat a: Llull et al. (1917-26), Arbre de Sciencia escrit a la ciutat de Roma l'any M.CC.lxxxxv. Transcripció directa amb facsímils, introducció, variants i mostres d'escriptura dels més vells manuscrits , n. Ms. A (base de l'ed.)
ID no. of Witness 3 cnum 2303
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Olim Biblioteca J. A. Prohens, (BITECA manid 2218)
Copied Perpignan: Guillem Çavall, 1418 [?]
Location in witness ff. 1-9 + i-cclxxviijv
Title(s) Ramon Llull, Arbre de ciència, escrit 1295-09-29 - 1296-04-01
Incipit & Explicits colofó: [ cclxxviijv] Explicit liber arboris scientie. Aquest libre de sciencia es estat fenit e complit la uestra de sancta creu de setembre lany de la encarnacio de ihesu christ. M.CCCC.xviiij. lo qual es estat escrit de la ma den guillem cavall de la uila de perpenya
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-04-10