Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 1650
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2153
Joan de Peratallada. Llibre secret en filosofia
Language català
Date escrit 1351 - 1352 ca.
City, library, collection, & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 289 | Antic Suppl. fr. 410
Copied Jaume Mas (f. 1 i f. 194, el verb “trelladar” podria referir-se a l'acció de copiar més que no a la de traduir), 1501 - 1550 (ff. 1-197)
Tarragona [?] (f. 203v): Joan Josep Vela [?] (Cifuentes), 1551 [?] - 1587 [?] (ff. 198-205)
Location in witness ff. 158-172v
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 158] Lljbre de joan de rupasissa
intr.: En nom de nostre senjor deu ihesuchrist comensa lo llibre secret en filosofia revellat per los angells de nostre senjor deu als omens avangelicals demostrat que la qujnta essencia pot eser treta detotes transmutables eles grans operasions ques fan delas dita qujnta esencia demostrant mes fer coses mjraculoses que naturals segons lo magisterj avant en lo llibre mostrarem
prol.: Diu salamo en lo sete capitol de sabiesa deu madada sciensia de totes coses per so que sapia la disposision [sic] de tot lo mon ela virtut dels ellements comensament fi e mjia de temps dels entrebals llurs permutasions de costums e divisions de temps … [ 159] … aquest llibre e[s] ordenat e aquest ala comenda de Jhesu christ lleix sens alltres paraules anant ala revellasio dels secrets segons los títols dejus escrits
text: Lo primer secret es que per la [tatxat: primera] virtut de deu a natura donada ab vmanal industria … [ 172v] … en vs de aquest magisterj pero es menester que tu estigues aparellat en totes coses
Condition fragmentari
Record Status Created 1991-05-06
Updated 2018-05-23