Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1649
Authors Ramon Llull
Titles Aplicació de l'Art general
Déus gloriós! Per vostr'amar
Incipit & Explicits text: Deus gloriós! per vostr'amar, | est'Art general aplicar … e'l mes de mars; e's comenat | a la divina Trinitat
Date / Place escrit Ciutat de Mallorca 1301 (Ramon d'Alós-Moner)
escrit Ciutat de Mallorca 1301-03 (Llull DB)
Language català
Text Type: Vers
Metrics 8 8 8 8 8 8 8 8…: aabbccdd…
References (most recent first) Tractat en: Bonner et al. (2018), Base de dades Ramon Llull = Llull DB , n. III.49
Tractat en: Fidora et al. (2008), Raimundus Lullus. An Introduction to his Life, Works and Thought 180 , n. 96
Editat a: Llull et al. (1938), Rims. Medicina de peccat, Aplicació de l’Art General, Del consili, Cantilena. Transcripció directa amb notícies preliminars i variants dels millors mss 207-51 (ed. ref.)
Editat a: Llull et al. (2008), “Deus glorios! per vostr'amar, [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Tractat en: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 231 , n. 89.7 (Dc:37)
Tractat en: Perarnau i Espelt (1982), Els manuscrits lul·lians medievals de la Bayerische Staatsbibliothek de Munic, I. Volums amb textos catalans 196-7
Editat a: Llull et al. (1859), Obras rimadas de Ramon Llull. Escritas en idioma catalán-provenzal, publicadas por primera vez con un artículo biográfico, ilustraciones y variantes. Y seguidas de un glosario de voces anticuadas por Gerónimo Rosselló 386-423
Subject FILOSOFIA
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 902
City, library, collection & call number Roma: Biblioteca Collegio S. Isidoro dei Francescani Irlandesi, 1/38 (BITECA manid 1636)
Copied Guillem Pagès (Soler), 1303 a quo - 1400 (data de l'obra 1301-1303)
Location in witness ff. 1-26
Title(s) Ramon Llull, Aplicació de l'Art general, escrit 1301
Incipit & Explicits text: [ 1] DEus glorios per uostramar | Est art general apljcar | volem a les especials | sciencies quj son aytals … [ 26] … El nombre dencarnatio | mil e tresens com deu hon fi | El mes de mars es comanat | A la djujna trjnjtat : Amen
Poetic Stanza 1131 vv.
ID no. of Witness 2 cnum 2069
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Societat Arqueològica Lul·liana, 110 (BITECA manid 2137)
Copied 1576 - 1625 (Massó)
Location in witness ff. cxii-cxxixv
Title(s) Ramon Llull, Aplicació de l'Art general, escrit 1301
Incipit & Explicits rubr.: [ cxii] Aplicatio de la art general a les specials
text: Deus glorios per vostr'amar | est'Art general aplicar | Volem a les especials | sciencies, qui son aytals … [ cxxixv] … Al nombre d'Encarnacio | Mil e trescents con Deu hom fo | Al mes de mars, es comanat | ala diuina Trinitat | Amen
Poetic Stanza 1131 vv.
ID no. of Witness 3 cnum 2497
City, library, collection & call number München: Bayerische Staatsbibliothek, Clm. 10593 (BITECA manid 2144)
Copied 1601 - 1700 [?] (Perarnau)
Location in witness ff. 91-103rb
Title(s) Ramon Llull, Aplicació de l'Art general, escrit 1301
Incipit & Explicits rubr.: [ 91] Applicatio artis Lulliane ad Varias Sciencias
text: [ 92ra] Deus glorios per vostramar | Estart general aplicar | Volem ales specials | Sciencias qui son aytals … [ 103rb] … El nombre dencarnacio | Mil y tresens com deu hom fo | El mes de mars es comenat, | A la Diuina Trinitat : Amen
Condition incomplet
Poetic Stanza 1103 vv.
Note en relació a l'edició de Galmés, manquen els vv. 192, 447, 470-472, 476, 525, 711 i 972-991. Al foli 91, que fa de portada, hom llegeix a llapis vermell “Collatum” i, al marge inferior centrat, anotat amb el mateix llapis, “33”. Correspon a l’inventari d’I. Salzinger. Al marge superior, a ploma un “92”
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-04-27