Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1648
Authors Pseudo-Ramon Llull
Titles Testamentum
Testament
Incipit & Explicits text: Et aquest llibre en quatre distincions és dividit. E són figures circulars, definicions
Date / Place escrit London 1332 ante quem (Cifuentes)
traduït al català 1332 a quo (Cifuentes)
traduït al llatí a partir del català London 1443-06-06
refòs 1455-03-07
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Lambert (Floruit London 1443)
Revisor: Johanni Kirkeby, Doctor
Associated Texts texid 11447 Desconegut, Doctrina intel·lectual sobre la matèria e sa operació e forma, compilat 1512 - 1516 [?]
References (most recent first) Tractat en: Bonner et al. (2018), Base de dades Ramon Llull = Llull DB , n. MP I.61
Tractat en: Cifuentes (2006), La ciència en català a l’Edat Mitjana i el Renaixement. Segona edició revisada i ampliada 234-7
Editat a: Pereira et al. (1999), Il “Testamentum” alchemico attribuito a Raimondo Lullo. Edizione del testo latino e catalano dal manoscritto Oxford, Corpus Christi College, 244 1-515
Tractat en: Perarnau i Espelt (1982), Els manuscrits lul·lians medievals de la Bayerische Staatsbibliothek de Munic, I. Volums amb textos catalans 1:201
Tractat en: Singer (1928), “The alchemical Testament attributed to Raymond Lull”, Archivo di Storia della Scienza (Archeion)
Note Es tracta d'una obra trilingüe, en llatí, català i francès. Johanni Kirkeby revisà la versió llatina i catalana feta per Lambert, a partir d'una còpia anterior i aprofità per extractar fragments de la traducció francesa (en dialecte anglonormand) que afegí com a glosses al text (Cifuentes)
Subject RELIGIÓ
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 901
City, library, collection & call number Oxford: Corpus Christi College Library and Archive, ms. 244 (BITECA manid 1635)
Copied England (nació): 1455-03-07 d. - 1500 (colofó del Testamentum)
Location in witness ff. 1-81
Title(s) Pseudo-Ramon Llull, Testament (tr. Lambert), traduït 1332 a quo
Incipit & Explicits prol.: [ 1ra] D10eus qui gloriose omnipotens existis. incipimus et in scriptis redigere volumus scienciam et artem … car ara es temps que les diffinicions daquella nos deuem propasar
rubr.: DE la diffinicion de cest art e qualle chosa est theorik et la practique / Rubrica prima
text: L2Osi ens reals estants en lurs primordials e succedents principis done a conexar la natura
colofó: Translatum fuit presens Testamentum de lingua cathalonica in latinam anno gratie 1443 sexto Junii per Lambertum … et finiui anno gratie 1455, secundum computacionem romane ecclesie mensis marcij, die vii incompleto, hora quasi vndecima ante meridiem
Note alterna la versió catalana amb la llatina; també hi ha fragments en francès
ID no. of Witness 2 cnum 1635
City, library, collection & call number Cambridge: Parker Library at Corpus Christi College, 112 (BITECA manid 1952)
Copied 1501 - 1574 ad quem (data mort primer posseïdor)
1490 - 1525 (James)
1501 - 1600 (Bohigas)
Location in witness pp. 85-358 pp. 85-371
Title(s) Pseudo-Ramon Llull, Testament (tr. Lambert), traduït 1332 a quo
Incipit & Explicits acc.: [ 85] D5eus qui gloriose omnipotens existis incipimus et in scriptis redigere volumus sienciam et artem … car ara de temps que les diffinicions daquella nos deuem propasar
rubr.: De la diffinition de cest art e qualle chosa est theorik et la practique / Rubrica prima
text: [D esmenada] Los ens reals estants en lurs primordials e succedents principis done a conexer la natura dels cors … [ 358] … in presens testamentum cum Cantilena que sequitur
colofó: Explicit Testamentum Translatum fuit presens testamentum de lingua Cathalonica in latinam Anno gracie .1443. sexto junij per lambertum (…) et et finiui Anno gratie .1455. secundum computacionem Romane ecclesie mensis marcij die septimo in completo hora quasi vndecima ante meridiem.
Note Perarnau no l'esmenta. La “D” inicial està esmenada, afegint al seu interior una “L”
ID no. of Witness 3 cnum 1634
City, library, collection & call number Oxford: University of Oxford, Bodleian Library, Ashmole 1483 (BITECA manid 1630)
Copied 1501 - 1600 (Bohigas)
Location in witness f. 4 prel.
Title(s) Pseudo-Ramon Llull, Testament (tr. Lambert), traduït 1332 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ 4] Alphabeta librorum in hoc uolumine contentorum. Alphabetum theorice
text: A. Significat Deum. B. 4 elementa elementata. C. Vapores compositos […] D. Aygua clara composita de les dites uapors ab condensatio de lur natura … O. Spiritum. P. Animam
Condition fragment
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-06-08