Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


>
Work ID number BITECA texid 1647
Authors Desconegut
Titles Llibre de Benedicta tu in mulieribus
Incipit & Explicits text: Entre les altres paraules, en les quals la regina del cel i de la terra
Date / Place escrit València 1331
escrit València 1335-10-01
Language català
Text Type: Prosa
Associated Persons Apòcrif: Ramon Llull, fe catòlica romana
References (most recent first) Tractat en: Bonner et al. (2018), Base de dades Ramon Llull = Llull DB , n. FD II.5
Tractat en: Perarnau i Espelt (1982), Els manuscrits lul·lians medievals de la Bayerische Staatsbibliothek de Munic, I. Volums amb textos catalans 1:202
Editat a: Llull et al. (1915), Libre de sancta Maria. Hores de sancta Maria. Libre de Benedicta tu in mulieribus. Transcripció directa amb facsímils, introducció, variants i mostres d'escriptura dels més vells manuscrits 289-376
Subject MARIOLOGIA
Number of Witnesses 7
ID no. of Witness 1 cnum 900
City, library, collection & call number München: Bayerische Staatsbibliothek, Cod. Hisp. (Cat.) 57 (BITECA manid 1634)
Copied 1401 - 1420 (ff. 1-50 J. Perarnau)
Joan Cabaspre i Santjoan [?] (Perarnau), 1501 - 1520 (ff. 51-3 Perarnau)
Location in witness ff. 1-53v
Title(s) Desconegut, Llibre de Benedicta tu in mulieribus, escrit 1331
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Comença hun molt excellent libre … lo qual ha nom Benedic[ta] tu jn mulieribus
text: [E]5Ntre les altres paraul[es] … [ 53v] … qui viu ab lo seu pare en vnitat del sant sperit per infinits setgles dels setgles
colofó: Fenit fo aquest libre per Remon Lull en la Ciutat de Valentia en les kalendes de octubre 1311 dela Jncarnatio del fill de deu fill de nostra dona sancta Maria. Deo gratias
Associated Persons IMPUTED AUTHOR: Ramon Llull, fe catòlica romana
Autor (var.): Lull, Remon
References Odoardi (1948), “La tesis de la paternidad luliana del Libre de Benedicta tu”, Studia monographica et Recensiones 28-33
Galmés (1947-48), “Ramon Llull no és l'autor del Llibre Benedicta tu in mulieribus”, Estudis Romànics 75-88
Llull et al. (1915), Libre de sancta Maria. Hores de sancta Maria. Libre de Benedicta tu in mulieribus. Transcripció directa amb facsímils, introducció, variants i mostres d'escriptura dels més vells manuscrits
Note anotació de mà diferent al marge del f. 53v, a l’alçada del colofó: “ha de dezir Viena” (enlloc de “Valentia”)
ID no. of Witness 2 cnum 7239
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/11559 (BITECA manid 1668)
Copied 1401 - 1458 ad quem (mort del seu primer posseïdor conegut)
Location in witness f. 120v
Title(s) Desconegut, Llibre de Benedicta tu in mulieribus, escrit 1331
Incipit & Explicits text: [ 120v] Que es peccat original | peccat original es deffalliment primatiu / accidental e esdeuengut en natura humana / per lo desuiament dels primers pares
Condition fragment
References Santanach i Suñol (2001), “Les definicions lul·lianes del ms. 11559 de la Biblioteca Nacional de Madrid”, Llengua & Literatura
Note aquest fragment es limita a una única definició, interpolada entre altres definicions extretes de la Doctrina pueril de Ramon Llull
ID no. of Witness 3 cnum 899
City, library, collection & call number Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 10275 (BITECA manid 1633)
Copied Dídac Garcia, 1408 ca. (document ff. 25-26)
València [?]: 1415 - 1500
Location in witness ff. 103-159
Title(s) Desconegut, Llibre de Benedicta tu in mulieribus, escrit 1331
Incipit & Explicits rubr.: [ 103] Ihesus
rubr.: A honor e gloria dela uerges maria fas aquest libre appellat benedicta tu in mulieribus
acc.: E4Ntre les altres paraules en les quals la regina del cel e dela terra … [ 103v] … de aquest libre ab que deu li ajut
rubr.: De la diuisio de aquest libre
índex: D2epartit es aquest libre en .viii. parts … [ 104] … del seu fill ihesus home e deu
rubr.: Dela primera part en la qual sera prouat que nostra dona es beneyta sobre totes fembres en quant fo conte […] nada sens peccat original … sens peccat original
text: A2 prouar e a de clarar en aquesta primera … [ 158v] … aço seguir veer e posseyr ab lo teu fill qui viu ab lo seu pare en vnitat del sant sperit per jnfinida seculorum secula amen
colofó: [ 158v-159] Comprovat e finit fo aquest libre enla ciutat de valencia en les kalendes de octobre conplides en lany de .M.cccxxv. de la jncarnacio del fill de deu fill de nostra dona sancta maria / E concorda ab son original
Note la darrera frase “E concorda ab son original” fou afegida per una altra mà posteriorment
ID no. of Witness 4 cnum 12672
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 3188 (BITECA manid 2273)
Copied 1501 - 1600 (Catàleg)
Location in witness f. 6v
Title(s) Desconegut, Llibre de Benedicta tu in mulieribus, escrit 1331
Incipit & Explicits tit.: Taula deles materies del llibre seguent | appellat llibre de benedicta tu in mulieribus
índex: De la primera part en la qual sera prouat que nostra dona es benejta sobre totes fenbres En quant es concebuda e nada sens peccat original fol. 2 … en anima En lo çel en presentia del seu fill, e, es lo sete goig fol. 44
ID no. of Witness 5 cnum 2358
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Societat Arqueològica Lul·liana, B. 107 (BITECA manid 2241)
Copied València (f. 34): 1601 - 1699
Location in witness ff. 1-34
Title(s) Desconegut, Llibre de Benedicta tu in mulieribus, escrit 1331
Incipit & Explicits acc.: [ 1] JHS. A honor e Gloria de la Verge maria fas aqui libre appellat benedicta tu in mulieribus
intr.: Entre les altres paraules enles quals la Regina del cel … desitja exir sabut lo dit subjecta deaquest libre ab que deu li ajut
tit.: Dela Diuisio de aquest libre
índex: Departit es aquest libre ab iij. parts … [ 1v] … en presencia del seu fill Jesus home e Deu
tit.: Dela primera part la qual sera prouat que nostra dona es beneyta sobre totes fembres en quant fo concebuda e nada sense peccat original
text: Aprouar e a declarar en aquesta primera part … [ 34] … ab lo teu fill qui viu ab lo seu pare en vnitat del sanct sperit per infinita seculorum secula Amen
colofó: Comprobat e finit fo aquest libre en la Ciutat de Valencia en las kalendas de Octubre complides en lany MCCCXXXV dela Jncarnacio del fill de Deu fill de nostra dona Santa Maria E concorda ab son original
Note aquest colofó posa la data de l'original que copia, tot i que les dades de còpia a València semblen ser bones
ID no. of Witness 6 cnum 2460
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Biblioteca Pública de l'Estat, 1076 (BITECA manid 2286)
Copied Joan Lliteres, 1632-01-01 (Perarnau)
Location in witness ff. 339-382
Title(s) Desconegut, Llibre de Benedicta tu in mulieribus, escrit 1331
Incipit & Explicits tit.: [ 339] Taula de les coses particulars y notables del lib. de Benedicta tu
índex: El Prolech Maria. La sua excellencia, e a saber, beneyta sobre totes les dones, es el subjecta del libre fo. I y 1 … [ 340] … poden revelar ni dir. ibi
acc.: [ 343] Jhs. A honor e gloria de la Verge Maria fas Aquest libre appelat benedicta tu in mulieribus
prol.: Entre les altres paraules en les quals la regina del cel … sabut lo dit subiecta de aquest llibre ab que deu li ajut
tit.: De la diuisio de aquest llibre
índex: Departit es aquest libre en 8. pars [sic] … [ 343v] … del seu fill ihesus home e deu
rubr.: Dela 1a en la qual sera prouat que nostra dona es beneyta sobra totes fembres en quant fo concebuda e nada sens peccat original
text: A prouar e a declerar [sic] en aquesta 1a p. que nostra dona es beneyta … [ 371v] … en vnitat del sant sperit per infinita seculorum secula; Amen
colofó: qui scripsit scribat et semper cum domino viuat. 1632
colofó: Comprobat e finit fo aquest llibre en la ciutat de Valencia en les calendas de octubra complides en lany 1335 de la incarnacio del fill de deu fill de nostra dona santa Maria e concorda ab son original y ara nouament comprouat e finit a 26 de gener de 1632
Note són en blanc els ff. 340v-342v. Segueix al text català al f. 382 un extracte en llatí del llibre de ontemplació i al verso una “Taula dels llochs de la scriptura de est llibre”
ID no. of Witness 7 cnum 2461
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Biblioteca Pública de l'Estat, 1051 (BITECA manid 2287)
Copied 1701 - 1800 (Perarnau)
Location in witness ff. 1-44
Title(s) Desconegut, Llibre de Benedicta tu in mulieribus, escrit 1331
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] A honor é Gloria de le Verge Maria fas aquest llibre apellat Benedicta tu in Mulieribus
text: Entre les altres peraules ab les quals … [ 44] … en unitat del Sant Esperit per infinita seculorum secula. Amen
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-05-30