Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1647
City and Library Ciutat de Mallorca Convent dels Franciscans
Collection: Call number 11 (Biblioteca March) | Antic 4/61
Copied 1491 - 1520 (Mahiques)
1491 - 1510 (Pérez Martínez)
Pisa: 1307-01 [?] (ff. 1-13 Art breu segons Alós-Moner)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 1-73 + II (foliació moderna a llapis amb xifres aràbigues; no tots els folis estan numerats)
Collation 13/5 25/talons 310 46/talons 5-712 88; reclams horitzontals sota la segona columna
Page Layout 2 columnes
36 línies (f. [9]ra)
Size pàgina 265 × 200 mm (f. [9])
caixa 182 × 148 mm
columna 181 × 66 mm
Hand gòtica librària del x. XV
Watermark muntanya de tres cims (f. 15,) (s'acosta a Briquet 11674, Grenoble: 1382)
Pictorial elements els primers folis duen inicials de tres unitats de pauta, inicialment dibuixades a ploma i posteriorment en vermell amb poca traça, calderons en vermell. A partir del f. 14v queden simplement els espais per a les caplletres, i les lletres de guia. Les rúbriques han estat escrites en una data posterior al text del volum, i no són en vermell
State justificació a mina de plom; en unes ocasions la primera línia és escrita, i en d'altres trepitjada; no s'observen perforacions
Condition acèfal, amb fulls despresos, trencats (afectant a la lectura del text per exemple de les quatre darreres línies de les dues columnes del f. 1) i amb taques d'humitat. La segona obra té foliació pròpia, feta a llapis, modernament, 1-[60] tot i que no numera la taula (1-51). Manquen folis entre els actuals 13 i 14. El f. 73 actual està mal col·locat, aniria a continuació del 68 actual
Binding antiga, en pergamí; es veuen els forats d'antigues tanques
Previous owners (oldest first) Ciutat de Mallorca: Col·legi de Montisió (a la segona guarda a ploma: “Collegij Balearis Montis Sion Soc. Jesu”)
References (most recent first) Soriano (2008), Inspecció personal
Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Artus (1969), “The Tradition of the Ars Brevis”, Estudios Lulianos 160 , n. 3
Pérez Martínez (1960), “Los fondos manuscritos lulianos de Mallorca”, Estudios Lulianos 112 , n. 828-9
Bohigas (1944), “Fondos manuscritos de Bibliotecas de Mallorca”, Biblioteconomía 10
Alòs-Moner (1935), “Inventari dels manuscrits lul·lians de Mallorca, segons notes de Jeroni Rosselló”, Estudis Franciscans 73 , n. VIII
Note aquest manuscrit està dipositat actualment a la Biblioteca March de Palma de Mallorca. A la segona guarda, a prop del marge inferior, està escrit: “Art Breu del B. Remon Lull en romans lemosi”

Internal Description
Number of texts in volume: 3
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 914
Location in volume ff. 1-13v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1655
Ramon Llull. Art breu
Language català
Date escrit 1308-01
Incipits & explicits in MS text: [ 1] logich etc. La quarta specia es com es demanat … [ 13v] … lo artista e lo mestre enseyn conforme los scolans deles coses dessus dites
colofó: A laor e honor de Deu e utilitat publica ffini e acaba Ramon aquest libre en Pisa: en lo monestir de sant Domingo en lo mes de Janer en lany Mccc vii dela jncarnatio de nostre senyor ihesu christ Deo gracias
colofó: Ffinito libro sit laus gloria christo Amen
Condition acèfal
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 1084
Location in volume ff. 14-73v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1719
Ramon Llull. Taula general
Language català
Date escrit 1293-09 - 1294-01
Title(s) in witness taula, f. 14
Incipits & explicits in MS text: [ 14] L4o per que aquesta taula es general es car es de generals comensaments e de generals regles e questions … [ 72vb] … E axi com sentit qui es aço que hom sent e axi deles altres coses semblants a aquestes
colofó: [F]2enida es aquesta art per gratia e haiuda de nostre senyor deu la qual es molt proffitable e exalta lo enteniment sobre les altres (…) Encare comanam aquesta sciencia en custodia dels angells e dels sancts de gloria gloriejats en la gloria de deu. Comensada fo aquesta sciencia en mar en lo port de tuniç mingat setempbre en lany dela jncarnacio M cc xc e tres e do finida en aquell matex ayn en les buytanes de Ephiffania domini en la Ciutat de Napols a honor de nostre senyor deus e de nostre dona sancta maria. Deo gracias.
Condition incomplet
References (most recent first) Stegmüller (1962-67), “Eine Neue Handschrift der Taula general von Ramon Llull”, Estudis Romànics, 10 = Estudis de Literatura Catalana oferts a Jordi Rubió i Balaguer en el seu setanta-cinquè aniversari, 1 92 , n. B
Note manca el final
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 12658
Location in volume ff. 70-72v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1718
Ramon Llull. Taula de les paraules de llatí
Language català
Date escrit 1289 - 1290
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-01-05