Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


>
Work ID number BITECA texid 1646
Authors Pseudo-Ramon Llull
Titles Cantilena
[A]mor nos fa açò rimar
Cobles sobre l'art de l'alquímia
Incipit & Explicits text: [A]mor nos fa açò rimar: | ab corrupció poràs saber … axí com nós volem breviment | liurar philosophalment
Date / Place escrit 1250 - 1350
escrit 1332 [?] ante quem (Cifuentes)
Language català
Text Type: Vers
Metrics [I-VIII=] 8^ 8^ 8^ 8^ 8^ 8^ 8^ 8^ [IX=] 8 8 8 8 8 8 8 8 [X=] 8ï 8ï 8 8 8 8 8 8: [I-VIII=] abababab [IX=] ababccbb [X=] aabbbbbb
References (most recent first) Tractat en: Bonner et al. (2018), Base de dades Ramon Llull = Llull DB , n. MP I.7
Tractat en: Cifuentes et al. (2018), Sciència.cat , n. op3157
Tractat en: Cifuentes (2006), La ciència en català a l’Edat Mitjana i el Renaixement. Segona edició revisada i ampliada 238-9
Editat a: Llull et al. (1938), Rims. Medicina de peccat, Aplicació de l’Art General, Del consili, Cantilena. Transcripció directa amb notícies preliminars i variants dels millors mss 291-294 i xv-xvi
Tractat en: Rosselló (1875), “Ramon Llull: Algunas observaciones acerca la autenticidad de sus obras sobre alquimia”, Museo Balear de Historia y Literatura, Ciencias y Artes 404-406
Tractat en: Pereira et al. (1999), Il “Testamentum” alchemico attribuito a Raimondo Lullo. Edizione del testo latino e catalano dal manoscritto Oxford, Corpus Christi College, 244 cxxiii-cxxvii i 519-525 (ed. ref.)
Ed. electrònica en: Llull et al. (1999), “Amor nos fa aço rimar [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Tractat en: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 217 , n. 89a.1 (274:1)
Tractat en: Perarnau i Espelt (1982), Els manuscrits lul·lians medievals de la Bayerische Staatsbibliothek de Munic, I. Volums amb textos catalans 1:200
Editat a: Llull et al. (1859), Obras rimadas de Ramon Llull. Escritas en idioma catalán-provenzal, publicadas por primera vez con un artículo biográfico, ilustraciones y variantes. Y seguidas de un glosario de voces anticuadas por Gerónimo Rosselló 307-308
Note Segons Cifuentes, existeixen dues versions d'aquesta obra: la primera seria la catalana original i, la segona, la retraducció feta a partir d'una versió llatina durant la primera meitat del segle XVI per en Jaume Mas (cnum 7456).
Subject ALQUÍMIA
LITERATURA
Number of Witnesses 7
ID no. of Witness 1 cnum 12661
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, Français 2019 (BITECA manid 5158)
Location in witness ff. 238-240
Title(s) Pseudo-Ramon Llull, Cantilena, escrit 1250 - 1350
Incipit & Explicits text: [ 238] Amor noy fay assorimar | Ab corruption pourras trobar … [ 240] … Ayssy com nos volen breuiment | Balhat philosophicalment
ID no. of Witness 2 cnum 12660
City, library, collection & call number London: The British Library, Sloane MS 419 (BITECA manid 5157)
Copied Johnsone,
Location in witness f. 81v
Title(s) Pseudo-Ramon Llull, Cantilena, escrit 1250 - 1350
ID no. of Witness 3 cnum 897
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Biblioteca Pública de l'Estat, 1025 (BITECA manid 1631)
Copied 1351 - 1400 (Bonner)
1301 - 1310 (catàleg)
1391 - 1410 (García Pastor)
Location in witness f. 86r-v
Title(s) Pseudo-Ramon Llull, Cantilena, escrit 1250 - 1350
Incipit & Explicits rubr.: [ 86] Cobles les quals feu Mestre Ramon lull sobre la art de lalquimja dela qual art feu hun libre apellat dela quinta eessencia [sic]
text: Amor me fay ayco rimar | ab corrupcio poras saber … [ 86v] … que bet sapyes regir | hobs te sera portar capdeyl | que pusques entrar e exir
Condition fragment
Poetic Stanza 12 x 4
Note vv. 1-48 de l'edició de Pereira et al. El text està escrit a línia tirada, de manera que cada paràgraf el formen vuit versos separats per punts volats
ID no. of Witness 4 cnum 898
City, library, collection & call number Nantes: Bibliothèque Municipale, Ms. 523 (BITECA manid 1632)
Copied 1401 - 1500
Location in witness ff. 75-76v ff. 95-96v
Title(s) Pseudo-Ramon Llull, Cantilena, escrit 1250 - 1350
Incipit & Explicits text: [ 75] Amor noy fay asso rimar | ab corruption porras trobar … Et va ten al comencemen | Qui forma primer regiment | aussy com nos volem breument | Balhat philosoficament
Condition incomplet
Poetic Stanza 15 x 4, 1 x 3, 3 x 4
References Albanès (1886), Catalogue des manuscrits des Bibliothèques Publiques de France 22:81
Note manquen els vv. 56, 58, 61 i 67 de l'edició de Pereira et al. Hi ha un comentari explicatiu en llatí
ID no. of Witness 5 cnum 1500
City, library, collection & call number Oxford: Corpus Christi College Library and Archive, ms. 244 (BITECA manid 1635)
Copied England (nació): 1455-03-07 d. - 1500 (colofó del Testamentum)
Location in witness ff. 81rb-vb
Title(s) Pseudo-Ramon Llull, Cantilena, escrit 1250 - 1350
Incipit & Explicits text: [ 81rb] [A]3mor nos fa aço rimar | Ab corrupcio poras saber | Car sens ella nos pot lunyar … [ 81vb] … Qui forma lo primer regiment | Axi com nos uolem breuiment | liurar philosophalment
Poetic Stanza 15 x 4, 1 x 3, 4 x 4
Commentary Desconegut, [Comentari llatí a les cinc primeres estrofes]
Note entre els versos catalans s'intercala el comentari llatí
ID no. of Witness 6 cnum 7456
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 289 (BITECA manid 1959)
Copied Jaume Mas (f. 1 i f. 194, el verb “trelladar” podria referir-se a l'acció de copiar més que no a la de traduir), 1501 - 1550 (ff. 1-197)
Tarragona [?] (f. 203v): Joan Josep Vela [?] (Cifuentes), 1551 [?] - 1587 [?] (ff. 198-205)
Location in witness ff. 149-151v
Title(s) Pseudo-Ramon Llull, Cantilena, escrit 1250 - 1350
Incipit & Explicits intr.: [ 149] en las mans del qual metem en guarda de per volentat de que lo present testament alanj apres la jncarnation mil tres sents xxxij. ab tots los seus volums que anomenats son esttats al present testament ab la cantjneleta qujs segueix de present
text: Amor nos fa aso rjmar | ab corupsion poras trobar | Car sens ella nos pot lunhar | generacion de son eser … [ 151v] … Et veten al comensament | quj formal prjmer regiment | ajxi com nos volem breu ment | ballar filosoficalment
Condition incomplet
Poetic Stanza 15 x 4, 1 x 3, 3 x 4
Commentary Desconegut, "Soes feta de tal menera que sia sots conservasio dela espesia (…) y ajxi apar per la present canso de aquestos rims" ff. 149-151
Associated Persons Atribució autoria: Ramon Llull, fe catòlica romana
Note manquen els vv. 56, 58, 61 i 67 de l'edició de Pereira et al. Entre els versos s'intercala un comentari en català a alguns versos, el darrer glossat és “So que tot jorn serquan la gent”. Aquests folis tenen línies de guia per als renglons
ID no. of Witness 7 cnum 896
City, library, collection & call number Oxford: University of Oxford, Bodleian Library, Ashmole 1483 (BITECA manid 1630)
Copied 1501 - 1600 (Bohigas)
Location in witness ff. 261-264vb
Title(s) Pseudo-Ramon Llull, Cantilena, escrit 1250 - 1350
Incipit & Explicits rubr.: [ 261] Incipit Cantilena Ray: lingua catelonica
text: Amor nos fa aco Rimar | Ab corruptio poras saber | Car sens ella nos lunyar | Generatio de son esser … [ 264vb] … Qui forma lo primer regiment | Axi com nos volem breuiment | Liurar philosophalment
Poetic Stanza 15 x 4, 1 x 3, 4 x 4
Note s'interpolen en la composició alguns comentaris en llatí i, després del text català, segueix una versió llatina, al f. 265r-v; el f. 264v és a dues columnes
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-06-01