Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1644
Authors Desconegut
Titles Llibre de l'art de confessió
Art de confessió
Incipit & Explicits text: Com molts sien que desitgen saber què és confessió ni quin bé se segueix
Date / Place escrit València 1317-08
Language català
Text Type: Prosa
Associated Persons Apòcrif: Ramon Llull, fe catòlica romana
Associated Texts texid 2235 Desconegut, Art abreujada de confessió, escrit 1317 a quo - 1400 [?]
References (most recent first) Tractat en: Bonner et al. (2018), Base de dades Ramon Llull = Llull DB , n. FD II.11a
Tractat en: Perarnau i Espelt (1982), Els manuscrits lul·lians medievals de la Bayerische Staatsbibliothek de Munic, I. Volums amb textos catalans 1:202
Editat a: Llull et al. (1906-50), Obres de Ramon Llull. Edició original feta en vista dels millors y més antichs manuscrits 1:293-316
Subject RELIGIÓ
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 895
City, library, collection & call number Salamanca: Universidad de Salamanca, Servicio de Archivos y Bibliotecas, 2311 (BITECA manid 1629)
Copied 1391 - 1440 (catàleg)
Location in witness ff. 117-131v
Title(s) Desconegut, Llibre de l'art de confessió, escrit 1317-08
Incipit & Explicits rubr.: [ 117] Deus que sots piedos e misericordios a justs e apecadors ab vostra gracia e ajuda faç libre de arte de confessio del prelet
prol.: C3om molts sien que desigen saber que es confessio ne quin be se seguex e encara volrrien saber la manera de confessio ço es a dir com se sabesen confessar verament … ço es la volentat es clau que tanca e obre que les dues no poden pecar mortalment sens que ella noy consenta axi com damunt es dit
tit.: Dela diuisio del art
text: D3epartida es aquesta art en .ij. parts les quals son theorica e pratoca … [ 131v] … pero no dic que tot lo libre sapia de cor mes la habit tansolament
colofó: F3injda es aquesta art de confessio a gloria e laor de nostre senyor deus … Car feel e chatholic christia son ignorant ment o auria fet no son digne que mon nom hic sia scrit
References Perarnau i Espelt (1985), “El lul·lisme de Mallorca a Castella a través de València. Edició de l'Art abreujada de confessió”, Arxiu de Textos Catalans Antics 67
Note segueixen tres breus paràgrafs en llatí
ID no. of Witness 2 cnum 894
City, library, collection & call number Roma: Biblioteca Collegio S. Isidoro dei Francescani Irlandesi, 1/71 (BITECA manid 1628)
Copied 1476 - 1500
Location in witness ff. 59-74
Title(s) Desconegut, Llibre de l'art de confessió, escrit 1317-08
Incipit & Explicits acc.: [ 59] Deus quj sots piados e mjsericordios e justs e a peccadors ab vostra gracia e ajuda fas libre de art de confessio
tit.: Del prolec
prol.: Don molts sien que desigen saber que es confessio ne qujn be sen segueix … axi com damunt es dit
rubr.: De la diuisio desta art
acc.: D2epartida es aquesta art en iij. parts … E primerament dire dela primera part
rubr.: De la primera part que es de peccat venjal e de mortal
text: E2N esta part enten a parlar de peccat venjal e de peccat mortal … [ 74] … que mon nom hic sia escrit
References Llull et al. (1906), Doctrina Pueril. Libre del Orde de Cavalleria, seguit d'una antiga versió francesa. Libre de Clerecia. Art de Confessió
ID no. of Witness 3 cnum 7922
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Biblioteca dels marquesos de Vivot, 4 (BITECA manid 2733)
Copied 1701 ? - 1800 ?
Location in witness ff. 178-187v
Title(s) Desconegut, Llibre de l'art de confessió, escrit 1317-08 [?]
ID no. of Witness 4 cnum 7923
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Biblioteca dels marquesos de Vivot, 4 (BITECA manid 2733)
Copied 1701 ? - 1800 ?
Location in witness ff. 189-206
Title(s) Desconegut, Llibre de l'art de confessió, escrit 1317-08 [?]
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-05-25