Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1641
Authors Desconegut
Titles Art de confessió
Incipit & Explicits text: Com a tot pecador sia molt necessària cosa de saber la manera
Date / Place escrit València 1336
Language català
Text Type: Prosa
Associated Persons Apòcrif: Ramon Llull, fe catòlica romana
References (most recent first) Tractat en: Bonner et al. (2018), Base de dades Ramon Llull = Llull DB , n. FD II.12
Tractat en: Perarnau i Espelt (1982), Els manuscrits lul·lians medievals de la Bayerische Staatsbibliothek de Munic, I. Volums amb textos catalans 1:203
Subject RELIGIÓ
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 892
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Fundació Bartolomé March Servera, 102-V2-3 (BITECA manid 2290)
Copied València: 1336 (colofó f. 17)
Location in witness ff. 1-17
Title(s) Desconegut, Art de confessió, escrit 1336
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Deus glorios qui sots misericordios .a. iusts e apeccadors ab uostra aiuda. fas aquesta art de confessio
prol.: C3om a tot peccador sia molt necessaria cosa de saber la manera com iustament … [ 1v] … que deus sia graciat e obeit e mon proisme ne sia illuminat mundat e saluat
tit.: De la diuisio daquesta art
índex: Departida es esta art de confessio en dues parts principals … del mesclament deles deu potencies ab les deu regles e primerament dela primera part
tit.: Dela primera part que es de peccat uenial e de peccat mortal e del remei de aquells
text: E2n aquesta primera part uuyll mostrar que es peccat uenial e que es peccat mortal per tal quel peccador com se conselara sapia si matex acusar de peccat uenial … [ 17] … Molt es necessaria aquesta art de confessio asaber atot [sic] christia per ço car per aquesta pot hauer manera com iustament uera e complidament pora mundar [sic] si matex desos [sic] defalliments ab queu sapia asi matex aplicar segons deura fer e qual auit desta art mostra
colofó: Comencada e finida fo esta art de confessio en la ciutat de ualencia en lany de mill .ccc. e. xxxvj. dela encarnacio del fill de deu nostre senyor jhesuchrist Amen Amen
ID no. of Witness 2 cnum 893
City, library, collection & call number Saragossa: Biblioteca Capitular, 16/55 (BITECA manid 1627)
Copied València: 1336 a quo - 1400 [?]
Location in witness ff. 16-32
Title(s) Desconegut, Art de confessió, escrit 1336
art de confessio
Incipit & Explicits acc.: [ 16] Deus glorios qui sots misericordios a iusts e a pecadors ab uostra aiuda fas aquesta art de confessio
text: Com a tot peccador sia molt necessaria cosa de saber la manera com iustament uera e complidament se sapia confessar
colofó: [ 32] Comencada e finida fo esta art de confessio en la ciutat de ualencia en lany de mill. ccc. e xxx vi de la encarnacio del fill de Deu nostre senyor ihu. xpist Amen Amen
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-05-25