Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1641
City and Library München Bayerische Staatsbibliothek
Collection: Call number Cod. Hisp. 60 | Antic Cod. Hisp. (Cat.) 60; O.156
Copied 1301 - 1350 (Perarnau)
1401 - 1500 (Probst)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 1-101 + I (fol. mod. en xifres aràbigues, en alguns trams a ploma i en altres a llapis)
Collation 1-98 106 118 1210 132/1
Page Layout 2 columnes
26 línies (f. 3rb)
27 línies (f. 49rb)
Size pàgina 275 × 186 mm (f. 6)
caixa 208 × 125 mm
columna 208 × 56/56 mm
intercolumni 208 × 8 mm
pàgina 274 × 186 mm (f. 49)
caixa 210 × 125 mm
columna 210 × 56/56 mm
relligadura 280 × 193 mm (coberta) (Perarnau)
Hand cancelleresca catalana (ca. 1330), de diverses mans contemporànies (Perarnau)
Watermark altres paper ceptí [?], sense filigranes, a tot el volum (Perarnau), donat el seu estat de conservació no hem controlat aquest element (2013)
Pictorial elements Il·lustracions un arbre i una esfera conceptuals (al f. 1r-v (de pergamí))
Caplletres: amb mínima decoració alternen blau i vermell amb decoració en el color de contrast, que de vegades sembla verd (tal vegada blau degradat) (a la primera unitat)
Calderons en vermell, blau clar o verd (tal vegada blau degradat)
Rúbriques vermell (a tot el volum)
Caplletres: alternen blau i vermell amb decoració senzilla en color de contrast; en alguns casos trobem verd (f. 58va), però probablement es tracta d’un blau degradat (a la segona unitat, ff. 35-101)
Calderons en blau i vermell
Other features Justificació: a les dues unitats codicològiques és difícil distingir l’instrument emprat per a marcar la justificació, que pot ser una punta seca o una punta de plom a punta seca, tipus Derolez 13
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: rodones als angles de les caixes, fetes des del recte
Reclams: a la primera part (ff. 1-34: quaderns 1-4), horitzontals situats cap a la dreta; a la segona unitat, centrats al peu de la segona columna
Signatures: a la primera part, numeració de quaderns (i-iiij) en tinta vermella situada al peu, al centre del primer foli de cada plec, els bifolis, però, no duen numeració visible; a la segona part no es veuen signatures de quadern
Condition volum factici, la segona part conserva restes d’una foliació original en la qual alternen xifres romanes i aràbigues (52 modern = xviii original. 74 modern = 40 antic, etc.), situada a l’angle inferior extern del recto. Manuscrit afectat pels corcs i la humitat en la part superior externa dels folis, cosa que dificulta la lectura als primers. El foli preliminar és de pergamí; el f. 5 és un retall de paper, relligat en aquesta posició (foliat 5 per la mateixa mà que folià el volum) i el f. 34 ha estat mutilat en l'espai que correspondria a la segona columna, però no s'ha perdut cap fragment de text, essent el verso en blanc. El paper del volum està enfosquit i bastant deteriorat (brutícia, esquinçats, corcs, humitats, etc.). Volum restaurat el 1957 segons consta a la guarda captiva posterior, a l’angle inf. extern
Binding antiga, en pell marró sobre cartó, filets gravats en sec al voltant dels plans i als entrenervis, amb cinc nervis al llom, i ferros daurats que representen les armes de la biblioteca palatina als plans. Els folis de guarda inicial i final són de paper contemporani de la restauració
History of volume Adquirit 1803
Previous owners (oldest first) Mannheim: Biblioteca Palatina 1761 ca. - 1803 (coat of arms: S) (armes del príncep-elector a la relligadura)
München: Bibliotheca Regia Monacensis 1803 a quo (segell de la “BIBLIOTECA | REGIA | MONACENSIS” dins d’un òval, en tinta al f. 1v i al 101v)
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2013), Inspecció personal
Microfilm del ms. Cod. Hisp. Cat. 60 de la Bayerische Staatsbibliothek de München (1991)
Descrit per: Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Perarnau i Espelt (1982), Els manuscrits lul·lians medievals de la Bayerische Staatsbibliothek de Munic, I. Volums amb textos catalans 1:60-5 , n. 10
Llull et al. (1933), Art amativa. Arbre de filosofia, desiderat, escrits a Montpeller l’any M.CC.XC xx-xxi
Probst (1912), “Caractère et origine des ideés du Bienhereux Raymond Lulle (Ramon Lull) [tesi]”, 332
Obrador i Bennàssar et al. (1908), “Viatge d'investigació a les Biblioteques de Munich i Milà”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 600-1
Catalogus codicum manuscriptorum bibliothecae regiae Monacensis, 7. Codices gallicos, hispanicositalicos, anglicos, suecicos, danicos, slavicos, esthnicos, hungaricos complectens, 2. Codices Hispanici (1858) 90 , n. 604 (cita 4 obres: Arbre de filosofia, Disputació de cinc savis, Flors d'amors i Lo vi seny)
Note J. Perarnau no accepta la data (s. XV) ni la procedència del copista (franciscà anglès) proposada per Probst. El mateix Perarnau observa que amb la restauració ha desaparegut el teixell i la marca de les seves lletres daurades. Al primer entrenervi, etiqueta de paper amb la signatura actual “Cod. hisp. | 60” i al darrer, altra etiqueta amb la signatura antiga “O | 156”. Segells de la biblioteca als ff. 1v i 121v. A la guarda captiva anterior, a l’angle sup. extern, etiqueta antiga amb la signatura actual i, al centre, escrit a llapis “Ex Bibl. | Palatina Mannh.” (no s’indica la signatura). A la primera unitat hom troba algunes esmenes textuals interliniades o a peu de pàgina i alguna crida de lectura

Internal Description
Number of texts in volume: 5
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 907
Location in volume ff. 2ra-34
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1652
Ramon Llull. Arbre de filosofia desiderat
Language català
Date escrit 1289 - 1290
Incipits & explicits in MS acc.: [ 2ra] Deus en vertut dela tua [trinjdat] comensa est arbre de philosophia desiderat
tit.: Del pro[lech]
prol.: S3ol estaua en .i. uerger a ombra dun bel arbre … [ 2va] … dels quals no uenir[…]ar pu[…] quim aiuden[…]
rubr.: [De l]a diuisio daquest arbre
text: D3epartit es aquest arbre en quatre distinccions … [ 34ra] … e respondre ales questions que hom te fara edels secrets de natura conexensa poras auer
colofó: Fenit es aquest libre a glorja e alaor dela djujna sancta trinjdat. Amen amen amen
Note del darrer foli només es conserva el bocí corresponent a la primera columna, on acaba el text
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 959
Location in volume ff. 35ra-77vb (Perarnau)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1669
Ramon Llull. Disputació dels cinc savis
Language català
Date escrit 1294-11
Incipits & explicits in MS acc.: [ 35ra] Deus abondos de tot be en vertut delatua gracia comensa aquesta disputacio de .v. Sauis
text: E3n vna gran selua a ombra dun bel arbre pres duna gran fontana estauen .iiij. saujs … [ 77vb] … fe en amar conexer honrar e seruir deu
epíleg: Fenit es aquest tractat a gloria e honor de nostres seynor deus … eper so que per totlo mon sia amat e conegut nostre senyor Deus
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 1074
Location in volume ff. 77vb-79ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1714
Ramon Llull. Petició al papa Celestí V per a la conversió dels infidels
Language català
Date escrit 1294
Incipits & explicits in MS text: [ 77vb] C2om deus aya creat home principalment amembrar conexer e amar honrar e seruir simateix … [ 79ra] … als sarayns per honrar en els [sic] nostre seyor Deus
colofó: Data aquesta peticio enla cjutat de napols Al sant pare Celestinus E als honrats seynors Cardenals En lany de mil e .cc. xc.quatre
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 971
Location in volume ff. 79va-92rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1672
Ramon Llull. Flors d'amors i flors d'intel·ligència
Language català
Date escrit 1294
Incipits & explicits in MS acc.: [ 79va] Deus ab vostra vertut culim damors aquestes flors
text: A3 ssaber aquestes flors que colim damors coue pozar los comensamens dela art amatiua … [ 92rb] … Saujea dix mjnorjtat volets ab mj en glorja repos auer Cent. So f.k.t.k
colofó: Fenides son les flors damors e lurs questions e fenides son les flors de entelligencia elurs questions enla Ciutat de napols enlany Mil e .cc. xc. iiij. la fi deles quals lj sia a gloria e a laor de nostre seynor deus. Amen
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 1077
Location in volume ff. 93ra-101rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1717
Ramon Llull. Lo sisèn seny, lo qual apelam affatus
Language català
Date escrit 1294-04-17
Incipits & explicits in MS acc.: [ 93ra] Deus ab vertut dela tua sanctedat comensam a ensercar lo .vjen. senyn lo qual apelam Efatus
text: A3 ensercar senyn no conegut per los antjcs en sercadors deles coses naturals ede lurs secrets … [ 101rb] … es estada feta a el per los antjcs en sercadors de verritat en les coses naturals car tant de temps ha estat no conegut
colofó: Fenit es aquest tractat enla cjutat de napols En lanyn dela encarnacio de Mil e .cc.xc.iiij enla vespra de pascha lo qual tractat es conpilat a Glorja e a honor de nostre seynor deus amen
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2013-11-07